Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Telephone, Anfield 57. ESTABLJSHKD 1853 ROB SET ROBERTS, ESTATE AGENT, 33, Netberfield Road South, Has Property to Let In various parts of the own. Mortgages arranged. Valuations made. G. H. EDWARDS 4 Co-, 16, LORD STREET, ESTATE AGENTS, Have Cottages to LET in various parts of the fcswn, renting from 2/6 to 8/6 per week, clear of f¡ loX fiS¡ Also larger houses at higher rents. H. E. WILLIAMS, 10, CONYERS STREET, ESTATE AGENT eA3 large andsmallHotuses To I-et in various part» of the city aad suburbs. Bouses bought and sold. Mortgages arranged, ctc (p JOHN WILLIAMS. —Estate Agent,— LOMBARD CHAMBERS, 159 KIRKDALE RD. All classes of House and Shop Property carefully and eco- nomically managed. Sales and Purchases effected with promptitude. Mortgages arranged and Insurances effected,(F _H £ NRYJONES7 ESTATE & MORTGAGE AGENTÐ 117, EVERTON ROAD, LIVERPOOL. Rents Collected. Mortgages Imaged. TELEPHONE NO. 1779. THOMAS & JONES, ESTATE AGENTS, 162, Upper Warwick Street, TOXTETH PARK. '•" rh PAR' Estates carefully managed. Mortgages arranged. Insurances effected. Property bought, sold, and let. The Liverpool Land Company, Limited TO BUILDBRB, &c.-To be Sold, Freehold and 999 »e#r*' Leasehold LAND, in lots to suit purchasers, in Gwston, SU*kd*l3, Walton, Bootle, and Sealorth. Liberal advances will be made to Builders.- Property letting- well in all he Mcaltties,—Apply to E. QWEN, Secretmff, LIVERPOOL LAND COMPANY, "i 2% LORD STREET. O. & D- WILLIAMS; Iran & Brass Founders, Engineers, Millwrights PULLEYS OF VARIOUS SIZES IN STOCK, Total Xak#irs, .'A UMTAL AND HARDWARE MERCHANTS Worlts-TA YLO:a STB EST, •KfSSSi.—402 4 4°4, Scotland Rd. LIVERPOOL. Kitchen Ranges, Cast Iron Gates, and Railings; Hot Water, <3fiwm Houses, and Sanitary Engineers; Williams Patent Wilding and; Adjusting Sun Shade for Shop*. &c. Baker* QHHBI Stocks, Confectioners' Ovens, ChafSors, Boxes my GB- all aises of Gate Runners, &c. BENSON EVANS' GASTROCYNE Y feddyginiaeth ddigymhar rhag Diffyg Treuliad, Poen ar ol Bwyta, Peii- ysgafqder, Gwynt, Iselder Ysbryd, &e. Y mae GASTROCYNE j^edi effeithio yn Uwyddianus pin y-r oedd pob moddion arall wedi .methu, a gallwn ei gymeradwyo fel y GWASB-BURYDD (BLOOD PURIFIER) mwyaf perffaith yr adeg yma or fiwyddyn (toriad y dail), trwy ei fed, yn effeitMo yn uniongyrchol i BUBO Y BWYD YN Y CYLLA, yn cynyrchu gwaed iach ac adnewyddol i nerthu ac adfywio yr holl gyfansoddiad. 'J MÎloedd 0 Dvsfiolaefhau I I'wjgael Tnewn potelau, Is. lgc. a 2s. 6c yr un, gan werthwyr Patent Medicine, neu oddiwrth y Perchenog, T. Benson EVANS, DIMSYCH. R. WHITTINGTCW Tailor & Habit Maimer (25 Years Practical Experience I 45. BYRDNI STREfeT; LIVERPOOL. .1 I All Garments Cat and Made on _the Premises, in well-ven toila ted WfcrkrttSaa. ') ,i j teymry Ij dewcfa, -at Gymro, ,f;tfJ(jf Hoq ij;1;T ¡-<.¡ ,r: b-h '.r^ SALE! SALE!! I GRIFFITIIS & DAVIES' GREAT Midsummer Sale COMMENCES SATURDAY, JULY 2nd, AND FOLLOWING DAYS. SREAT REDUCTIONS, Thousands of Bargains to be obtained in ail^Departments. GJP SEE OUR WINDOWS FOR A FEW OF THE LEADING LINES. 398, SCOTLAND ROAD. PAPAYANNI STEAMSHIP COMPANY. LARGE AND POWERFUL BRITISH STKAMKKS Sail regularly to the LEVANT, BLACK SEA, EGYPT CYPRUS, ALGERIA, MALTA, and other Mediterranean orta taking the f jllo wlng two routes alternately (1) MALTA, SYRIA,SMYRNA, CONSTANTINOPLE, and JDESSA. Calling otien on the return journey at several '-V,rt8 em Asiatic Coasi of the Black Sea, Greece, and Spain 4T ALGIERS, MALTA, ALEXANDRIA, CYPRUS BEYROTJT, and ALBXANBRETTA. Calling occasionally oa the homeward voyage at Spanish Ports. No 0 -jr-crowding. jr.perior ■iccommoaation. Lofty wen. fjntilated Saloons and State-roome. Stewardess a,ried. •>*iety. Home comforts. Good and liberal table. MoiSeiatc fares for single and return tickets, and no extra charge for living on board during ships'stay at Ports. Tourists and pleasure-sekers taking a trip by this Lnewlll ft >d it most enjoyable and interesting For further parties- 1 .fs, ap|J1 £ p^yANNi & CO.. UTenwick Chambets, Liverpoo t LLINELL Y WHITE STAH. ROYAL MAIL STEAMERS LERPWL I NEW YORK via QUEENSTOWN. j EPlMRIU l-orph 13 Y,TEUTONIO. n. Gorph20 A arwydda y cludir yn yr Ail Gaban ar y fordaith Pile y cludxad ydyw ig7 5s i £ 10 yn 61 yr Agerddlong, y Tymhor, a'r lie i deithwyr. Y mae y Llongau rhagorol hyn i gyd o'r dosbarth uchaf, yn unffurf 0 ran cynllun a Trefniadau, ac yn ddigyffelyb mewn mordeithiau. Ni cheir gwell cyfleusdra i fordeithwyr. Am fanylion, ymofyner i R. Owen, Ship & h- surance Broker, a W. J. Williams, Heol y Farchnafl, Caernarfon; neu & H. J. Williams, 6 Douglas Terrace, Bethesda; Owen E. Parry, masnachydd Ilechi, Dolwyddelen; Davie, Rowlands, Peny- graig; W. D. Jones, Old Bank, Caergybi; Edward Evans, 2 Penrallt Terrace, Llangefni; R. G. Roberts, Rock Cottage, Craigiau Mp-wr Tal- ysarn; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch??' W. O. Williams, Shoe Warehouse, Llanrwst; Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor R C. Evahs,Caxoon House, Dolgelly: neu ag ISMAY IMRIE & ()c)., Lerpwl, a 34, Leadenhall Street, Llundain, g c; i ~1 C. JONES Tailor & Habit Maker, 1, Shakespeare Buildings, 50, Sir Thomas St. LIVERPOOL. FITi STYLE and WORKMANSHIP guaranteed for Reasonable Prices. I! YSilRiOt Y PRUDENTIAL (CYFYNGEDIG). TBYSOKFA DROB.220,000000 A. GENTS addas yohwanegol yn eisian-it mofyner ntit, ft J. W. JOVWB, JPrnd -Jrt al Office, Caernarfon DALIER SYLWl AIL AGOEIAD CWE8TTY GWALIA (GWALIA HOTEL), UPPER WOBURN PLACE LLUNDAIN, 0 dan acaly^^gth bersonolyr hen berchenog a pherchenpg presenol GWESTTY GWALIA, FFYNHONAIT LLANDRINDOD. u Er mwvn, yr hen amser gynt," Dymuna'r perchentig hysbysu ei gyfeillion a'i jrydnabyddion lluosog (a, phawb eraill ag y bydd yr hysbysiad yn fantais iddynt) fod y Ty nchod wedi ei adgyweirfo, ei brydferthu, a'i ddodrefnu drwyddo o'r newydd, a ohan ei fod yn hyderus y bydd "Gwestty Gwalia" yn gartref oddicartref fel apelia am eu cefnogaeth. Mae mewn man canolog chyfleqs. Y ielerprt yn rhai anarferSl ø resymol. Am bob hysbysrwydd chwanegol, anfoner at Mr. EDWARD JENKINS, GWALIA HOTEL, Upper Woburn piacei LONDON. CERDDORIABTH GYMREIG. A JOHN JONES, Wholesale and Retail Music Selle BETHESDA, NORTHt CKDWIB law y. Stoc Fwyaf AnirywiaethOl yn y Nghymru o AAWBUON (SOVGS) OYMREIG; atdel rheol danf mir pob archeb gyda throad y post. Anfoner am y Cataloavf yn cynwya -tna 500 o wahandl G^neuon. CHAS. {MI i UEJVERAL LETTER1 GXJTTER & ENGRAVER 13 PARADISE STREET, LIVERPOOL. Tnf'; J(ANOFAC^T«8EB I, BF {BLTRNIN^ S-UCT^IL PLATES,IRP^BSBJSTAMPS, MISS PLANS, KC. d! V rf., i

Y GWYNEB CUDD.

IPEN. VII-DILYN YR ADERYN.