Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Gwrachion.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gwrachion. IF Ffwrmwr (wrth dramp yn mhen un o'i goed afalau): He tyr'd i lawr oddne mewn munyd." Tramp: "Rhoawch, mistar, gydewch i mi or- phen." Ff.: Gorphen by be ?" T, "Gorphen rhoi'r fale m- a odd hyd lawr yn i hole ar y pren." IT Welais i mo'r stori ganlynol yn y casgliad o str-aeon a gyhoeddwyd yn ddiweddar am ac yn ngbyleh Robert Jones o Lanllyfni :-Efe mewn cyfarfod orde'nio gweinidog o'r enw Howell oedd i dr&ddodi'r siars i'r eglwvs, ac ebai H H Amddiffynwch o. Os ydio'n game, mae'r cythrel yo siwr o saethu ato fo. Tydi'r cythrel ddim ffasiwn ffwl a saethu at frain a phiogod a rhyw lol o adar felly; end os ydi'r gwr ifanc yma'n game, mi fydd blaen saeth y diafol yo amal tuag ato fo. Rydw i yn game, ac maeSatan wedi saethu llawer ata i; ond saethed i waetha, mi fydda wedi tnyn'd allan o'r coed y mae ganddo fa leisians i saethu ynddyn nhw ya union deg." IT Dyma i chwi engraipht arall o ddonioldeb Rhobert Jones a glywais yn ddiweddar gan un oedd yn ei wracdo ar y pryd Mae gynoch chi ddynion annuwiol ofnadwy yn byw yn Lloegr yma. Mae rhai ohonyn nhw yn treio gwella gwaith y Brenin Mawr yn ei Air gan new id yr adnod hon at eu pwrpas eu hunain, a throi gwirionedd arall i'w dybenion eu hunain. Pllm na threfna nhw'r ser yn yr awyr yn well, pam na newidia nhw'r lleuad yn ol eu ffansi, pam na thyna nhw'r brychau 1 sydd ar wyneb yr haul-gwaith cyffredin bysedd y Creawdwr a gadael llonydd i hwn-canwyll llyg ad y Breain Mawr ?" (gan godi'r Beibl a'i wasgu at ei fynwes). If Nid oedd un o Gymry Birkenhead yn bur iach -yn wir tybiai ei hun yn salach nag ydoedd, ac aeth at specialist i Lerpwl. "Rhaid i cbi beidio yfed dim un math o ddiod feddwoI," be'r meddyg. Claf: "Yftiis i'r un dafn o ddiod feddwol er's deu- gain mlynedd." Meddyg:" We], rhaid i chi beidio smocio ynte." Olaf:" Smociais i erioed yr un mygyo, BYT." Meddyg:" Be ydach chi ran ych cretydd, wel tase 7" Claf: gr Methodus yr- ioed, syr." Meddyg 44 Roeddwa i'n meddwl fod rhyw irritant yn ych gwaed chi. Rhaid i chi gadeinhw." Glaf; «• Na wna byfch, syr, tawn i cya saled a chi." ? 44 Ngharisd i," ebe'r gwr edifeiriol, 44 os rhofs i rhyw eiri&u aangharedig neithhvr pan oeddwn i, mewn ffordd o siarad, wedi cymeryd dropyn gor- mod, mi rydwi'n barod i'w derbyn yn el. Ei gar- iad (chwedl yntau, er eu bod yn briod er's deng mlynedd): Ie, dyna chi eu heisio i'w lluchio ata i eto pan gewch chi ddropyn arall gormod." --0-- Ddydd Gwener, rhoddwyd chwareli'r Fronboeth a r Par tmawr, ger Ffestiniog, yn cynwys arwyneb- edd o 477 erw, ar werth. Methwyd cael y pris a ddisgwylid am danynt, ac felly fe'u tynwyd yn ol. Gwerthwyd y peirianau i Mrs Panll, Penygroes. Cyfarfu Cyd-bwyllgor Meirion yn Nolgellau ddydd Mawrth, pan y derbynlwyd dirprwyaeth o y Gymdeithas Ddirweatol Meirion yn galw sylw at wendid y deddfau trwyddedol. Amlygodd y pwyll. gor gydymdeimla.d a'r amcan mewn golwg, ond an- nghytunent a'r farn nad oedd yr beddgeidw&id mor oftdus ag y gnent fod wrth weinyddu eu swydd. Peoderfycwyd cynal cyfarfod arbenig y noson cyn y cynehr y ilys trwyddedu i roddi ystyriaeth bell- ach i gymhellion y Ddirprwyasth. Gerbron ycadon Llat eurgain ddydd Iau, dirwy. wyd J. E. Jones, Wvddgrug, i 5s am fod mown tafarn ar oriau annghyfteithlon.

CRYFBAIR LLYStEUOL.

Y Colegau Enwiadol

--:0:--Cymanfa Annlbynwyr…

--0-Llythyr Lerpwl,

Advertising

IPEN. VII-DILYN YR ADERYN.