Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

FfestiniogI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Ffestiniog I TonI CYIIOEDDIAD. DYXA wnaetli y Parch H. Pugh, Gvrynfryn, yn y Tabernacl, nos Fawrth, er siom i lawer. Addawodd ddarlithio ar Ddiwygiad Crefyddol 1859." Drwy r»~w aniTawd collodd y trea, ac anfonodd air i r per- Wyl: ond er anfon y criwr allau i ddweyd fod y ddarlith yn cael ei gohirio, daeth llu yn nghyd i ed- r, ch yn syn ar ddrysau cloedig. Deallwn y trefnir i'w gael yma ar ddyddiad arall, a clian ei fod bob am- r mor boblogaidd yn eifl plith, a gwrthrychy ddar- lith mor deilwng o gefnogaeth, beiddiwn brophwydo y bydd gwedd lewyrchus ar y cynulliad. CYFRIFON TR EISTEDDFOD GENBDLAETHOL. Mae llawer o gloffi wedi bod ar yr achos hwn Deallwn erbyn hyn fod pen y mwdwl wedi ei gau ft gobeithio wedi cymaint o amser ei fod yn fwd w la. Er hyny, cyfieus iawn i allanolion yw sia-. edlivr." Anhawdd dyfaIu y benbleth gafodd ei !• _ill hvnaw3 Ariauder i ddwyu hyn i ben. D :iwn yr wythnoi nesaf fod yn barod i roddi gE darllenydd y ffigyrau yn eu maoyliou. AN ADEG EU PRIODI. ■ v. dd y sylw pan ymddengys fel darlithy Parch II Ptigh y tro nesaf, ar ol y dyddiad, ys dywedir; ond fel mae gwirionedd yn ei ddyddiad bob amser. Gwr ieliane uchel ei barch yma yw Mr Owen Evans, Post Office, Llaa, clerc cynorthwyol y Cynghor Di- nusig ac un o rianodtecaf Meirion oedd Miss Jones, Manod Road. Ymunodd y ddeuddyn hyn mewn glan briodas, ac yr oedd yr holl ardal yn birod i daflu blodeu hyd eu llwybrau. Penderfynodd swyddogion a gweithwyr y Cynghor Dinesig amlygu eu teiiulad da atynt trwy eu hanrhegn a. set o lestri arian hardd. tJadwrn tal y Cynghor, bu cyfarfod dyddan tan ofal yr Alltwen i wneud y cyflwyniad. Caed Itawer o sylwadau pert a chynghorion amserol: ac ar y di- wedd cydnabyddodd Mr Evans eu caredigrwydd mewn geiriau pwrpasol. Mae gan y par ieuanc lu o gyfeilliou calon yn Lerpwl, a byddant hwy, beth bynag am ragor, yn falch o weled cymaint a hyn o'n hanes ar adeg eu priodi. GOBOD CAREG SYLFAEN. Bydd y Sadwrn nemf, pwy bynag fydd byw, chwedl nhaid, yn ddiwrnod mawr a phwysig yn hanes ein hardal. Bwriedir gosod careg sylfaen yr Ysgol Gan- olradd. Mae'r boneddwr caredig Mr Oakeley, Tan- ybwlch, wedi addaw bod yno i fyned trwy'r ddefod, a bydd yr ardal yn sicr o roi croesaw teilwng iddo. Bydd seindyrf y Llan a'r Blaenau yn blaenori yr or- ymdaith, a phob corph cyhoeddus yn yr ardal a holl blant .yr ysgolion yn ymuno. Gobeithio y gwel y plant yn arbenig rywbeth heblaw tipyn o ffurfioldeb ac amiedd pobl ddydd Sadwrn. Nid careg sylfaen yr ysgol yn unig roddir i lawr, ond sylfeini ein go- beithion am y dyfoaol hefyd. Nid piuaclau heirdd ar adeilad costus a ddisgwylir yn unig ar ol hyn, ond cymeriadau gloewon a disglaer gymerant eu lie yn naturiol ar binaclau cymdeithas yn y byd. Disgwy!- ir brwdfrydedd mawr ar yr achlysur, ac aahawdd i neb geisia ddirnad pwysigrwydd yr amgylchiad fod yn oer na chlaiar gyda'r gwaith. CYNGHERDD EI.UK RC SOL. Cynaliwyd cyngherdd yn y Neuadd Gyhoeddus nos Iau er budd Mr Griffith Roberts, Groesffordd, yr hwa yn ddiweddar a gollodd ei goea trwy ddam. wain yn Chwarelau Oakeley. Y cantorion atulvcaf yn y cyngherdd oeddynt Miss Williams, Bethel, a (Grutyn Eifion. Clywsom iddynt roi cyfrif da ohon- ynt ea huaain diau eu clywir yma'n fua-a eto. Yr arweinydd oedd Mr. Humphrey Roberts, Taii-, grisiau. Cl'FARFOD LLENYDDOL SALBM (A). Ychwanegiad newydd at restr ein cyfarfodydd llenyddol blynyddol yn yr ardal oedd yr uchod, a gynaliwyd n03 Sadwrn ddiweddaf. Cerddoriaeth oedd yn myn'd a hi yno, fel yn mhobman, ac yn yr adran hono cynygid gwobrau gwir deilwug. Mr W 0 Jones oedd y beiruiad cerddorol, a thriniodd y wyntrll yn bur ddeheuig. EJillwyd yr h^r-unavvd gan Hugh Roberts, a'r unawd bariton gau Ted Williams. Yr oedd cryn ddyddordeb yn ffynu grda'r corau plant, a daeth pedwar ohonynt i'rmaes. Cfor y Rhiw, dan arweiniad Miss Kate Mary Edwards, gipiodd y llawryf. Well done, Kate Mary. Dewi Mai enillodd ar yr englyn drwg genym na chawsom enwau y gweddill ffodus. Yr oedd gwledd wedi ei hirlwyo i'r rhai gymerasant docyuau yn y prydnawn, a chan nad oedd neb yn beirniadu yn yr acbos Illnny cafodd pawb ei gyfran dda o'r wledd. Bydded i gyfeillion Salem fyned yn mlaen yn galonog at y tl wyddyn nesaf. CTFRISFA YSTRADAU. Cyfrinfa Odyddol yw yr uchod, a'i phabell wrth iJroed y lVIoelwyu. Mae ei hanes yn y gorphenol yn gfilonogol iawn, ac addawa yn rhagorol at y dyfodol gfilonogol iawn, ac addawa yn rhagorol at y dyfodol <iweithwyr gan mwyaf yw yr aelodau, a dangosant ftsur mawr o sel ac ymlyniad wrth y Gyfrinfa. Ar- ferent gadw gwyl fiynyddol trwy orymdeithio ar hyd jr ardal, bawb yn eu gwisgoedd yn ol eu graddau, ac yn cael eu blaeuori gan y seindorf. Penderfynwyd tori ar yr hen arfer ffol hono y llynedd, ac yn ei lie treftiwyd i gael cyfarfod i drafod egwyddorion Od- yddiaeth a gwledd tlasus i ddilyn. Wedi gweled y fath hvyddiant ar y cyfnewidiad, ad yn mlaen eleni ar yr ua llinellau. Trefuodd Mrs Thomas, Griffin Temperance Hotel, wleddardderchog yn y prydnawn, ac am chwech yn yr hwyr cafwyd cyngherdd campus 7 n yr ysgoldy. Y llywydd oedd Mr Owen Jones, 3?rw Fair, a gwnaeth sylwadau gwertlifawr iawn. Heblaw egluro llawer ar egwyddorion Odyddiaeth, srrthiodd Mr Jones ar gwestiwn arall sydd bob amser yn cael lie mawr yn ei feddwl, sef anog yr ieuenctyd i fod yn ddarbodus, er arbed bod eto yn ddibynol ar eraill, a thrwy hyny golli eu hannibyniaeth. Gresyn na fyddai rhagor yn ddigon gwyneb-agoied igeryddu jiWastraff ac i ddaagos eu liafradlonedd i ganoedd yn tin hardal pan y mae Rhagluniaethyngwemiarnynt. Arweiniwyd y cyngherdd gan Bryfdir. Cymerwyd rhan gan Gor Meibion Ystiadau, dan arweiniad Owain Barlwyd, a chanasant yn rhagorol. Canodd Idinos Moelwyn hefyd yn orchestol f?l arfer. Cafodd Miss Edwards y Ddol grvn hwyi. gyda'r gau, Dis- gwyl am de (y geiriau gan wahanol awduron). Oavvsom ganeuon rnelns hefyd gan Ap Eos Tudur a "William R Williams. Chwareuad ar y crwth gan Mr Owen T Jones, ac ar yr organ gan Mr R E Jones, yr hwn oedd cyfeilydd y cyngherdd. Ad- roddwyd gan Mri John C Roberts," Gwynfryn, a R W Lewis, ixwyndy. Yr oedd dwy gystadleuaeth wedi eu trefnu ar gyfer y cantorion. Yn y gvstad- leuaeth ar unrhyw unawd, i rai heb en ill 5s yn flaenorol, enillwyd gan Mr Win Win Robeits, Pant- celyn. Enillwyd ar yr her-unawd gan Mr Meredith Davies, Ty'nllwyn, a rhoddodd y llywydd 5s i'r ail, sef Ap Eos Tudur. Y beirniaid oeddynt Mri Cad- waladr Roberts a William M Williams. Yr oedd hwn yn un o'r cyngherddau mwyaf dyddorol. PRYDERI.

Yr Hen Wr or Wlad.

IOylTryi Clwyd.

|Y MOR-GWISGOEDD Y MOR.

Llythyr Lerpwl,

Advertising