Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

A ydyw Cymanfa'r Sulgwyn yn…

Use!

I Marwolaeth y Parch Elias…

Gyrddau'r Sulgwyn.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gyrddau'r Sulgwyn. EISTEDDFOD BROUGHTON. DYDD Llun, cynaliwyd y chweched Eisteddfod yn Ysgoldy y Brake dan arweiniad y Parch T Nicholls Roberts. Enillwyd ar yr unawd ar y berdoneg gan Enilyn Davies, Rhos; tenor, Ap Heli, Lerpwl; contralto, Maggie Hopwood; adrodd, John Price, Bwlchgwyn a Seindorf Oak Alyn. Ymgeisiodd dau gor meibion o Lerpwl ar ganu. Nyni yw'r meibion cerddgar,' set Cor Meibion Eryri a Meibion Gwalia. Yr olaf a farnwyd yn oreu. Y beirniaid cerddorol oeddynt Mri J Henry, Lerpwl, a James Holloway, Stalybridge. EISTEDDFOD Y BALA. DYDD LIun y bu hon—y drydedd a'r fwyaf ei llwydd hyd yma. Ymjynullodd canoedd iddi. a chaed cys- tadleucn campus. Cadeirwyr gwych oedd Mri Tho. JOLes, Y.H., Brynmelyn 0 M Edwards, A.S, a J R Jones, C erdeon; arweiniai Bryfdir yn bert a bywiog beirniad canu pur ddeheuig cedd Mr David Evans, Mus. Bac, Resolven y Par.;h Ben Davies a bwysai'r beirdd a d,u ysgrifenydd diwvd i.wII fn Mn R Eva;s a J T Jones. Pobl bwysig eraill r wyl oeddynt y cantorion Madame Thomas, Llanell, Mal- dwyn Humphreys. Amos Jones, W 0 Jones (Ffestin- iog), a'r eyfeilydid Mr Bryan Warhurst. Dyma'r rhai buddugol Cerdd.-Y brif gystadleuaetb oedd i gorau meibion ar ganu Dewrion Sparta,' a channdd corau y Bala. Llanuwchllyn, Corwen, Oldham, a Poncie y cyntaf dan arweiniad Gwrtheyrn enillodd y 15p a'r tlws aur. -Nil gystidleuaeth i gorau cymysg, 'Ff.rwel iti, Gymru fad," 5p a biton, Adwy'r Clawdd, Glanypwll (Ffestiniog), a Tegid yn ymgais, a'r cyntaf dan ar- weiniad W Crewe yn oreu.—Dau gor plant a ymgeis- iodd am y 6p a'r tlws, sef Ffestioiog a'r Bala, yr olaf yn fudd 1 gol, J B Parry yn arwain, a cbafodd y llall 2p gan Mr 0 M Edwards.—Unawd contralto, Can y Weddw,' Sarah Lloyd, Sarnan, a Lizzie Ann Edwards, Corwen, yn gyfartal.-Unawd tenor, 'Thou shalt break them,' Edward Lloyd. Llanuwchllyn.—Unawd soprano, Yr Ehedydd," Mrs Cadwaladr Lloyd, Bala. -Una-m d i blant, 'Dros y Gareg,' Grace A Pugh. Bala. —Unawd baritone, Why do the nations,' Richard Jones, Llanfrothen, yr hwn a gafodd gymeradwyaeth uchaf y dorf a'r beirniad. Lien.— Cyfieithu i'r Gymraeg, Abon, Cefpmawr.- Eto i'r Saesneff, J E Jones, Lothair Road, Lerpwl.— Un ymgeisiodd ar y traithawd. ac yn annheilwng.— Chwedlonig; J Cusi Jones, Llangower. Awen.-Cynygid cadair dderw hardd a 2p 28 am y bryddest goffa oreii i'r diweddar Bnfathraw Michael D Jones. Ymgeisiodd wyth. ac eiddo'r Parch John Owen (Dyfnallt), Trawsfynydd, yn oreu. Cadeiriwyd ef gyda rhwysg defodol, Gwrtheyrn hirwallt yn g n- rychiolydd teilwng i Hwfa Mon fel Archdderwydd. a chwmwl mawr ofeirdd yn gwlawio englynion ar ben y bardd a wnaed yn ben gan Ben Davies.—Can, 'Rhowch help llaw.' 0 C Roberts, Lerpwl Englyn, "Y W awr," Dr Peters, Bala, allan o 42. Dyma'r englyn Byw oleuni ysblenydd-yn gwrido'n Garedig yw'r wawrddydd; Aur ymylwe i'r moelydd, A dawn Duw i eni dydd. Anryw.-Ptif adroddiad, Griff Davies, Walton. Lerpwl, allan o 25.-Eto i blant, Lizzie Jones, Gwydd- elwern, ac Owen Jones, Ffestiniog, yn gydradd.— Crys gweithiwr, ni atebodd yr oreu 2, Rebecca E Jones, Bala.—Pedolau i farch, T Rowlands. Talsarn- au.—Arwyddair ar gynfas, 1, James Edwards, Bala; 2, Mabel Pugh, Brithdir, Dolgellau.-Hosanau deu- rodwr, Miss Williams, Gwernhefin.-Cynllun o Sel i Gyngbor y dref, 'Cymro.'—Darlun, Katie Hugtes, Frongoch. Caed cyngherdd chwaethus yn yr hwyr, pan y I gweinyddwyd gan y cantorion a nodwyd, y corau a'r unawdwyr buddugol. Er na chaed llawer o haul caed llawer o hwyl dyddorol, a dylai'r trysorydd fod yn gy- foethog oblegyd gorlanwyd y neuadd deirgwaith. -,0;-

[No title]

Y Blaid Cymreig.

--0--Ein Cenedl yn Manceinion.

Marchnadoedd.i

Advertising

Cyrddau y Dyfodol, &o.

Dyffryn Clwyd.

Family Notices

Advertising