Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Llythyr Lerpwl,I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Llythyr Lerpwl, I [aan SYLLDREM.J HBNFITCH, HAF. GWYN eu byd y rhai sy'n byw yn y wlad, canys hwy a gant hyfrydw ch. Os bu Mal fel Mawrth, y mae Mehefin yn llawn mwyuder. Ac er mewn dinas na cheir nemawr fantais i edmygu glwya agwedd y glaa egin," mae'r nefolaidd, hdaidd hin" yu swyno'r meddwl i ho'r meillioa ac yn enyn hiraeth yn y fyn- wt-s am adeg pan y caiff y corpti fyned yno hefyd. Hyny o flodau hat a wolwn yn heoiydd y ddinas, y maent yn haner gwyw ae wedi colli eu gwen fal y trueiniaid sy'neu gwerthu. TELYSOIiiiS LLEiFIAD. Pan ddarilenir y llineliau hyn, Lydd y deiynores dalentog uchod weai glanio garcref. Fis Hydrtf di- weddd, aeth ar daith gynghcrddot i r AriiOiica gyda Chwmni uchelryw Beynon. Yn ystod ei IjaiOdiad yno, bu'n gweinyddu iiiewn Uios adau gant u gyng- herddau. Telir y warogaeth udi .f i'w medrgau y wa»g Amerkaoaidd, a cheir liu i fuirniaid yn datgan e1 chlodyad. 1\i chyli hen offei-yn cerad y UYlluy ei fri tra bo bJ sedd mor gywrain ag eicdo Miss Parry yn cyffwrdd ei linynaa. Piawf peiiach o'r poDiogrwyud a enillodd yn ngwlad fawr yr ivvythr cam yw'r tfaith idcii iddi dderbyn dau gynyg liuijoi I ym-(3t. dla Y.0 iel athrawescerad^ant mewn lologau pwy, ig. !>en sjud yn hytrach ddychweiyd i'w bro ei hun uitd pa uryd bynug yr el eto dioj y Jasdon o»iff ei chioesawu'n gynes. Hyfq d iawn yw y gubaith o i gweled eto ar iwyfanau em prif wyliau. De. i af ei bod eisoes wedi eiehyflogi gan Bwyllgor Eisteddfod D_daethui Povvya a phwyiigorau eraill. Livvydd iddl. BONCLUST. Yn y Weekly Mail (Caerdydd), Ñleh. 3ydd, eyfeii ia Idriswyn at helynt y gadair yn Mtiwyligor Eisteddfod Lerpwl, a dyma day wed ar y csiwedd: — "'Dan ond i'r Orsedd sefyil el thir yn ddiysgog y tio hwn, L, roddir terfyn ar glebar y dynion hyny sydd byth a hefyd yn son am uimes yr Orsedd am na baent iiwy yn cael di- hatru'r Eisteddfod o'i tioll nodweddon henyfoi a i gwisgo mown dillad newydd o liwiau nmy f dtwÍiLl a dymunol yr oes futsenaidd hun." BYR A (JHVVTA. Bu aelodau ysgol Sul Kensiugton yn mwynbau eu hunain yn Barnston, sir Gaer, ddydd oadwrn. Arlwy- wyd gwledd fLosl,s iddynt ao yu yr awyr lachcAvvsant archwaeth i wnead cytiawnder a lu. Mae Saeson a Chymry West Kirby wedi ymuno i gynal Eisteddfod ar raddfa eang tua'r ttulgwyn nes-f. Bydd yncldi gadair a thiysau. Bu yno Arr est naw mlynedd i tis Awst nesaf, oud y mae mwy nag un o v, yr blaen af hono wedi myn d liwit i'r liou erbyn hyn. Eifyn oedd y c -deirfaidd, ac y ma-3 fi awdi fer i'r Goleudy yn un o goiiuun y gyn^hinedd. Gwyr pawb am luosogrwydd adeiladwyr Cymreig yn Lerpwl—maent yn ddihaieb. Gwycn yw gwe eel rhai n'n cenedi yn anturio meffu cylch,edd newyddion, fel Mri lienry Jones, Everton Koad, ac 0 G Priieh- ard, WateJoo-y ddau wedi deohrea fel arwerthwyr. Llwydd i'w llaw hefo'r morthwyl Yn ystod ei weinidogaeth yn eglwys y Bedyddwyr' Stanhope Stiees, Lerpwl, clywodd lorw«rth Glan Aled aderyn bach yn p.yncio'n ber, a chaoodd y bardd un o'i delynegioo t-ysaf ar yr achlysur. Fel yr aderyn, yr oedd ei awen yntau yn hiraethu amias^oed y wlad. Yn blygeiniol ddydd Sadwrn nesaf, cychwyra y lluaws sy'n ngwasanaeth Mri David Junes, liedcioss Stree:, Lerpwl, a Koodee Works, Caer, ar eu pi ser- daith flynyddol. "Rhyl deg—ohwareule'r don" a ddewi,wyd yn gyrchfan eleni, a lielilaw atdynl,'adau'r dref treimr i ymweled mewn lerbydauag amryv I 03dd oddyddordeb yn yr ardal, ac ariwyir dwy wledd ddanteithiol. -0--

Ar Finion y Ddyfrdwy.

BETH YW CYNILDEB?

Eisteddfod Cenedlaethol Caardydd.

Y PWYLLGOR A GWERTHIANT DIODYDDI…

Nodion o Faeior.

0 ! EN NBBO.

[No title]

---0---V MOR-GWI3GOEDD Y MOR.

Advertising

DILYN Y MEISTR.