Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

----------Eisteddfod Genedlaethol…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl. CTNALIWYD cyfarfod o'r Pwyllgor Cyffredinol nos Wener yn y Common Hall, Hacking Hey, dan lyw- yddiaeth y Parch J A Howell. Darllenwyd a chadarnhawyd cofnodion y cyfarfod blaenorol. Unig waith y cyfarfod ydoedd derbyn ac ystyried rhestr o destynau a gwobrau a dynwyd allan gan y Pffi llgor Celf. Cvnwysai y rhestr 4:i o destynau mewn arlunio. cynllunio, cerfio mewn coed a maen, gwaitli haiarn a chlai, llyfr-rwymo, gwawl-arlunio, gwlacen, brethyn, yn nghyda cliasglu esiamplau o jedyn, mwnau, &c. Cyrhaedda y gwobrau y swm o 250p. Wedi gwneud rhyvv fan gyfnewidiadau yma a thravr, cymeradwywyd y rhestr ac eithrio y testyn au mewn gwawl-arlunio, y rhai a gyflwynwyd yn ol i ystyr:aeth pellach y pwyllgor i gyfnewid ychydig arnynt. j -0-

Nswycfdlon Cyrrersig.

Advertising

i I PWLPUOAU CYMREIG, Mehefin,…

-,-,,-Cohlrio Priodas.

PWY SYDD YN FFOL ?

Syr Wm. Harcourt yn Nantyglo.

Colofn Oirwest

Cohebiaethau,

Dringo Cegin y Cythraul.

Tabwrdd ag iddo hanes.

' Anffawd mewn Angladd,