Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

--------Nodiadau o Lanberis.¡

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodiadau o Lanberis. Ia.wn y darfu i mi brophwydo gyda golwg ary Parch .J Puleston Jones, oblegyd y mae efe erbyn hyn yn ,etholedig gan y pwyllgor, ac felly yn adarlithydd penodedig yn Ngholeg Duwinyddol y Bala. Yn wir, fe fydd yn chwith dros ben genym am dano. Byddai ei chwerthiniad iachus ef yu gwneud i brndd-der melancolaidd ffoi fel iriwl dros gefn y W)ddfa oflaen yr awel. Canai un o'r beirdd fel hyn am yr amgylchiad:— Colli mawr yw colli Puleston 0 gyffiniau'r Wyddfa fawr Colli gwyneb rhadlon, cywir, A'i lewyrchiad fel y wawr; Colli doniau byvv, llifeiriol, Allai adrodd 'htori'n. ffraeth, Colli Cymro trwyadi, eon— Cymro gwir o uchel chwaeth." Beth a wna pobl Dinorwic wedi ei ymadawiad ? Beth hefyd ond chwilio am un arall yn ei le. Fel y sylwai yr athronydd ffraeth, H Humphreys o'r Dyff- ryn, wrth ei briod pan ofynodd hi iddo, "Beth a wnaech chwi pe byddech yn fy ngholli? Beth hefyd, Ann Lach, ond chwilio am un arall yn dy le di, oblegyd dxna'r prawf goreu fy mod yn gosod y gwerth prioaoi arnat." Pelly, yn ddiau, y rhydd d, pobi Diuorwic syuiad i'r wlad am werth y gweinidog p 0 a gollwyd ganddynt yw trwy symud ar uuwaith i j chwilio am un arall yn ei le. Doniol iawn fu yr amgylchiad sydyn—peth na feddyliodd neb byw bedyddiol am dauo. Y mae y byd bach yma heb ddod ato'i hun—hwyrach y daw yn y man. Wei beth? Hyn-priodi hen lane sextan, a hwnw yn tlaeuor gyda'r lien Gorph. A chan gotio, dau lien lane yw-neu yn liytrach/w 'I blaenoriaid Hebron "y capel bychau hwnw sydd ar lethr y Wyddfa—er's liawer o flynyddoedd. Dan ddonioi a dymunol ydJut, ac yn llanw en lie hyd yr ymyloti oud wele ddadgysyiitiad wedi cymeryd lie rhyngddynt Bellach, te lYll William wrth ei wraig, ond beth am Huw, druau ? Dywedir fod William wedi cael un o ferched gianaf Eryri. Well dortu, ond bu ddigon o hyd yn chwilio am dani. Lwc dda iddynt, ond wele— Huw Bryn Coch heb arwain cân-i gariad Yn goron i'w aniao Beth wybod, ai byth hybian Mwytho'n lew, ond methu'n lan fydd ei hanes ef ? Pwy etyb ? Dau fachgen nobl fuont, gofalus a deheuig -yn nygiad y gwaith yn mlaen. Ni fedd Arfon eu gwell, a'r hyn sydd yn anhawdd meddwl am dano fydd eu gwahanu ond rhaid boddloni. Y inae'r camvr yn aros. Gofynai 'gethwr i mi yn ddiweddar, Giywsoch chwi ganu Hebrou ? Us clywsoch, ac os gwyddoch rywbeth am ganu, diau y dywedir ei fod yn un o'r rhai goreu os nad y goreu yn y wlad." Dywedodd dyn wrthyf yr wythuos hon mai g'was- traff ar arian yw ceisio gwneud plant chwareiwyr yn seiri coed, hyd yn nod pe byddai un wedi ei ddwyn i fynu yn y grefft yn ceisio gwneud hyny, oblegyd i'r chwarel y mae pob un yn ilygada. Cyr- haedd tail' ar ddeg oed yw eu nod mawr, am fod hyny yn rhoddi drws y chwarel yn agored iddynt; ond cyn pen tair blyuedd byddant wedi diliasu yno, ac yn awyddus am gael.rhywbeth arall. N Daeth llyfr Dr Llugwy Owen ar hanes athrou- iaeth Groeg i'm Haw heddyw. Yn wir, y mae'n odidog. Dyma beth newydd yn yr iaith Gymraeg. Dengys ol llafur dybryd, acymae wedi ei ysgrifenu mewn Cymraeg rhagorol. Pa nifer o-Gymry o bryd i bryd sydd wedi dyfod yn ol o ganol Groeg, Khyd- ychen, a Chaergrawiit ? Hyd y gwyddom ni, daethant oil oddiyno yn onest iawn. Tlawd enbyd ■—perlfeithrwydd tiodi—oedd gweled un papyr yn galw sylw atddau neu dri o lyfrau awllt yn gynyrch ineddwl dyri a dreuliodd ei fywyd mewn athrofa. Car,,va ofyn pa fantais i Gymru a'i llenyddiaeth sydd o fodolaeth y dosbarth yma ? Ond y rhai hyn sydd yn cael pomp y genedl! Y mae Dr Llugwy '•vedi gwneud gwaith anfarwol, a myn y gwaith iddo ( glod. ELlDIR SAIS. --0--

Dyffryu CHwyti.

Sarddoniaeth

MAE FFORDD I BEN Y MYNYDD.

Advertising