Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

Streic y Penrhyn,

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Streic y Penrhyn, Cyfarfod Cyhoeddus. CYNALIWYD cyfarfod arbenig o streicwyr y Penrhyn ddydd Linn, Mr Heary Jones yn llywyddu, Yr oedd yno gyuul!iadaulluo3o/, ac yn eu mysg rhwng 200 neu 300 o'r dyaio 1 a ddychwelaaant adref drcs y Su'gwyn o'r glofeydd. Cafodd y psnderfyniadau a bas- iwyd y Pasc i'r perwyl fod y dynion yn da' yn ddi ildio eu csdarnhau yn unfrydol, a darllenwyd amryw bellebrau oddiwrth weith- wyr yn Neheudir Cirnru ya ffafriol i hyny. Mr Preston, o Masceinion, a longyfarchai y bobl am eu safiad gwrol, ac yn gymaint ag i Arglwydd Penrhyn ddauges ysbryd »n- ngbymodlawn, credai y dy ai y Llywo raefch gymeryd y chwarel 0'1 ddwylaw a'i gweithio ei hunan. Mr D R Dini.1 a ddecbrauodd ei anerch iad gyda cbyftiriad gwawdlyd at yr araith bywdl" a draidcdid ryw unwaith yn y mis yn y chwartl er clodforedd y "gwronhid" a eneiliasuit. Prophwydai et y byddat y can- lyniad yn siomedig. Ya myned yn mlasn, dywedai fod eu hymdrech wedi cyrhaedd lefel uwcb na efcwerylon cyff.-edia m^istr a gwas yn ngbylob diuaai yr awr 0 wabaniaeth mewn cyflog oblegyd daethai yn ymdrech am annibynjatb yn erbya gorthrwm yn ei ffurf waethaf. SeniJ hwy g,m rai o fod yn Sosialistiaid, neu, o lelaf, o cael eu rheolt gan Sosialistiaid. Pe gwir byny, nid oedd acbrs iddynt gywilyddio. Oad yr oedd yn gyhuddiad hollol disail. Enitlasant gydyra- deimlad Sosialistiaid y wlad, oi d nid oed J hyny i syno ato, ob'egjd cnid ystyriai y Scsialistiaid fod Arglwydd Penrhyn iddynt hwy yn werth mwy na eta t o'u dyniou goreu. Onid oedd perchenrg-leth holiol o -dir yn ymdc'aogos iddynt hwy yn waeth a mwy acngbyfiawn nag y gellid dangos gin yr areithiau mwyaf hyawdl. Ond nd ceddynt yn dibynu ar dystysgrif oddiwrth y Sosial- istiaid, oblegyd bu i Lywodraeth Geidwadol ddiweddar a Ohynghor Sir Gaernarfon—ac ni8 gellid ystyrled y caill na'r llall yn Sosial- aidd—gymeradwyo agwedd y straicwyr pan ymwebant a hwy gyda golwg ar ddwyn y stielc i ban. Aryl'aw arall, pwy oadd ar du Arglwydd Penrhyn ? Me idai gefllogaeth y gymdeithtia anelwig a elwid Cymdeithaa Llafur Rbydd, o hanes pa un yr oeddynt yn awr ya weddol hysbys. Wedi i Mr Allen Claake, Bolton, a Mr Mi1n5r mrad, anogcdl Mr J D Jones, Salem, y dynlon i bariiaa yn benderfynol, eblegyd yr oedd en buddngoJiaeth. yn ymyl. Mr W H W:1 iams, yr yagrifenydd artanol, a gymheliai y dynion ieuainc i ge sio gwaith, fel y gdllid ysgafnhau gofyt ion y drysorfa gynosthwyol er mwyn y gwtithwyr hynaf. Ni ddywedai nad oedd ariaa ar eu cyfer, oud byddai yn ymddygiad aroaest ar ea ihan i dderbyn elusen oddiwrth weithwyr hael- frydig Lloegr tra y gallent gael gwaitb yn rhywle arall. Yr oedd yr egwyddorion dcos ba rai yr ymdreoiiasar. t wedi t u heuilt eisoes, a gobeithiai nad pall y dydd pan y bjddent mewn gweithrediad yn Chwarei y Penrhyn. '0

Penodiadau Westeyaidd dyddorol.

Yr Ymweliad Brenhinol a Chymru.

Advertising

Llenyddiaeth.

Aohos Capten Morris, Porthmadog.

[No title]

CRYFBAIR LLYSISUOL GWERTHITAWR.

Undeb Badyddwyr Lerpwl a'r…

Ymweliad y Parch Tudwal Williams…

[No title]

Advertising

PWLPUQAO CYMRSIG, Mai 25.I

[No title]

Advertising