Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Arddangosfa Diwydianau Cymreig…

Lleol.

Marchnadoodd.''

SASSIWN Y SULGim

Advertising

Eisteddfodau'r Su gw/n.

-----"-'0'--lo I--Nosweithiau…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

meu hum swllt i brynu godart bridd neu noe bren cai bob croesaw 08 estynai chweigian am ddoli, neu bunt am tol dri-throed, fe'i hystyrid yn wr bonheddig! Ond chware teg i'r boneddigesau hefyd, yr oedayut fel rheol yn rhoddi "werth eu harian i ddynion ac am bell i wen dros ben. Nicl oedd digon o amser i fyned dros gyn wys pob stall. Troais yn gynar i syllu ar nwyddau sir Ddinbych, yn benaf am fod enw •gweinyddion Pontystrad yn dwyn i'm medd wl ad go ti on pleserus a.m y rhan ramantus bono o'r wind. Heblaw hyny yr oedd cyw- reinrwydd liiw a harddwch cynllun yn .ngwaith y gwehyddion hyn yn deuu fy iiiryd. Y mae rhywun yn Mhontystrad yu deall prydferthwch y troellau a'r llinellau Celtaidd, ac yngallu eu cymhwyso at beth mor gyfI- redin a brethyn. Os deil ati fe gawn o, Ddinbych cyn bo hir garpedi a gwrthbanau a werthant ochr yn ochr a chywrein waith y Dwyrain. Yr oedd gwaith llygaid celfydd hefyd i'w weled ar y botymau amryliw a .ddangosid gan Miss Main waring, Galltfaen- an. Nid wyf yn gwybod a oes rhyw neill -duolrwydd Cymreig yn perthyn i'r botymau neu i'r gemau a'u haddurnant, ond yr wyf yn sicr eu bod yn brydferth yn gystal ag yn ddefnyddiol. Cefais olwg ar wlaneni lawer o sir Ftiint ar fwrdd He y gwasanaethai yr Arglwyddes Lettice Grosvenor, ond yr hyn oedd fwyaf dyddorol imi ydoedd esiamplau o -edafedd wedi eu lliwio gan Miss Douglas-Pen- nant. Cwynbarhausynerbyn nwyddau gwisg .oedd o Gymru ydyw fod eu lliw yn ddrwg. An- fonir gwlaneni a brethynau Cymreig i York- shire a Scotland i gael eu lliwio. Ym- ddengys fod Miss Pennant yn ceisio dod o .Y hyd drwy arbrawf i'r lliwiau a roddir gan :gyuyrchi°n naturiol yr hen wlad gan tiodau'r drain, a'r grug a phethau o'r fath. Pob llwyddiant iddi yn ei hymdrech. Gofalai ei chwaer, Miss Alice Douglas Pennant, am y nwyddau i fyny o Sir Gaer narfon. Yma drachefn yr oedd gwahanol fathau o wlaneni a brethynau o Tref iw, oad yr hyn a dynai fwyaf o sylw oedd nifer o dollies wedi eu gwisgo yn yr hen ddull Oymreig, "het, pais, a betcwn, gan ryw L JVirs Williams, o Gaernarfon, yr hon sydd nid yn unig yn wniadwraig gelfyddus, ond yn Gymraes lygadog, fel y profai ei dull <Jymroaidd o enwi ei phlant bach clytiog, yn Geridwen Gruffydd, yn Farged Morgan, ac yn Fetti Williams, yn ol eu dull a'u hansawdd eu hun. 0 Sir Fon, y peth mwyaf deniadol oedd basgedi hesg arhyw hen wraig o Niwbwrch. Oud mae r Dywysoges dirion wedi dod, ac y mae pob perchen llygad yn ei •dilyn drwy r ystafelloedd ac yn ei gwylied fel pe buasai yn un o'r angylion—felly n wir Ily y mae. Prynodd lawer o nwyddau Cymreig 11 ac aeth a "Cheridwen Gruffydd" adref gyda hi i St. James's Palace! Pwy wyr na ddaw'r Gymraes fach a'r Ty wysog "David '—fel y ;geilw ei daid, y Brenhin, ef,—a'i chwiorydd yn bena' ffrindiau, oblegid y maent hwy oil yn caru ein cenedl ni.

SASSIWN Y SULGim