Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

-&13 yn Mon.

Dan Te (I-Ien a Newydd),

------------------[ 'Cshabi&eiSmu!.

Djffryn Citvyci

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Djffryn Citvyci Y SULGWYN a ddaeth ac a aeth Yr oedd y coed afalau tan eu blo i ea ddoe a'r rban fwyaf o goedydd eraill.tan eu dail old welais i fawr ddyn yu myn'd i gapsi nac egiwys heb i gevat ucba am dano a'i ymbre!o dau ei gesiil, ac jch- ydi o rianod teg a thrwsiadus y Oyffryo yraa a fentrai allan yn eu dillad Salcrwrn" Dru>u!i o'r anifeilia:d sy'n scrytbu, fel pa byddai'n Wyl Mihaogel, yn Dghongliu'r meu-iydd ac er fo I digoa o fwyd ar wyveb y tir ar eu cyfer, rhaid ei fo i yo oer a diff. eta DisgynoId cawo I doom o g^nl]y.s^ tuvphump o'r giocb, ac wedi naid sea ddwy syrthiai'r laarbis ar y Uawr gin ynioldi'n d -1 wr mevn :-chydig funa Îlw. \7..]," el-,e hen wr o dii- a: on a ffarmwr oedi yn liecbu ti-i jrr un preii a mi rhag y gawod, mae'r cwol yn dw*d o Law dyneriawu. Daeargryrifey id yn y gwledydi diatth y.ia, a storiuy.id yn nghanol ha i nine Fo pia. nhw," Y mae c'on ddiolchgar yr bea 'fiisLioa bodlou hwn yu fwy t'ys >r idlo na phwrs trymaf y miii.vnvdd cyfoetbocaf yu yr tju.1 fyd. D., N ii y c iii. Cyhuddwyd siopwr a delar mlWIl tatws poeth- ion, &c, o'r enw Charies Ciiter, o fod ganddo yu ei feddiant 67 o wyau coadiiir yr hyn, ym- ddeugis, sydd yo anoghyfreitnlon, wedi eu dwyu o ni-thod ieillliuol, ae Jut..u yn gwybol mai weui eu dwyn vr oeddynt. Cyfadd-jfo id Íii) i y •tvvrtu yn ei f-odiaut; a gorfu iddo dala o gwbl 4p 16" 6e, saf is )r u i a'r costau i)y yuadoa y galbs^ut ei ddir>vyo i 5s yr wy. Er- lynai Mr Aaeurin Evans, ar ran Mr Waud, yr hAti yu ddnveddar s di wllldi dwad i fyw i Bryuinorfydd, Llan-haiadr, ac ju dangos cryu ,êl mewu arnJdiffy 1 giam a hela herwdelwyr 0 id chware teg ÎJvo, dyjvedir ei fod yn wahawol i heiwyr eraili, yn bur dda am dduiawa i iferm- wyr am y difrod a wm. ei adar a'i bryfaid. Er galar dwys i gylch eang o gyfeiilion a ('heithyaasau, bu farw Airs H. G Jonrfs, draper, High Street, ar oi cystudd byr old trwm. Yr uedd yr ymadawedig yn ferch i'r divveddar Air Tbomus Jjoes, Kilford, ac o Ta ilian, Llan- uefjdd. Ni bu yu baud end [Jui ua blwyddjn. RUOTUIN. Treiilir liawer, hnyrach In. chyfeiliom wn pe •5vwedwn tua'r h-mer. 0 au's r maa g, it all C m u gyda symud tenantiaeth tafarndai o'r naiil ueuant i'r 1la.!1; a chafwyd eugbraitlt neilidu d o Inn yu Llys yr tfnadou yma yr wythnos cyu y rt (Idiweddaf. Perthyni tafaru y Royal Oak i rhyw ddarllawjr o Loegr, y ibai, yu ol defod ac arfer darilaw/r y dvddiau lisn, sydd wdtli ei bryuu er mwyn e; n_,a eu masar c'l. G»\aj cyflog eu ddyn y.j gweitbio ar dasg-fei y gw[¡edl o r-v, y ciiff o, chwedl yr hen air—yiyw'r tafarn- Yn rohelach uag fel gweitniwr fesul dJ dd neu ar dasg, nid « es gan yr hwn y lli,-iC ti enw ar y dr N I Cld dU' ac ar yr arwyddoddiallanddnnbyd a wnela arty;* a dy wedir fod y tafarnwyr yn gweitiiio ar delerau (ÍIgoa celyd. Hyny gan arnlaf sydd yn c)frjf a:n y newid tenantiaid. Nid yw brewers bia y Royal Oa/c na gwaeth na gwell na phobl eraill. Modd bynag, newidiodd y diotty hwn ei deuantiaid bedair gwaith rlivi).g 1898 a 1900. Odd er gwrthw)nebiad eguiofa beiraiada.eth lem Mr J W Lumley, caasutiodd yr ynadon craill y cais. Dydd Mercher nesaf, Mai 21, bydd i Col a Mrs WlS:, yn nghyda Due a Duces West- minster, groesawu yn Nghastell Ruthin, chwe' chant o'u cyfeillioa a thenautiaid gtai y Castell er dathlu priodas y Due a'r Duces, a chvdnabod eu caredigrwydd a'u hewyllys da ar yr acblysur liapus hwnw. Yr achos na fuasai hyu wedi ei wneud yu nghynt ydyw nas gellid peau diwrnod c-, fleus. Drwg iawn oedd geuyf ddeall am gystudd v bardd hawddgar Rhuddfryn, Cor wen, ond biodor o Ruthin. Tarawyd ef gau an ivy d trwm rhyw chwech wythaos yn oi ac yu ei wely y bu gau mwyaf y tair wythnos ddiweddaf, oad y mae'n gwelia yu raddol. BUYL. Costiodd croesawiad Tywysog a Thywyso^es Cymru i Rhyl i agor Ysby'tty "Alexandra tuag £ io, swm pur resymoi; a chin mai claf-ly i sir Fjflmt ydyw'r sefydliad, panderfynodd Pwyllgor St-fydlog y sir yn unfrydol ei dalu. Yn ol argoelion presenol, hll. byr a ga Rhyl fel yndiochfeydd eraill eleni. Dyma mwy ua haner Mai wedi myn'd heibio, ac oddigerth ychydig o hindda yn Ebrill, bu yr hiuyu debycach i auaf nag i wanwjn. Ystyr ha byr y.lyw evtogi yr enillioil oddiwrth ymwelwyr, a gwesgir ar y sawl sy'n dibynu arnyut am eu bywoliaeth.

i o | Ffestiniog,

[No title]

ADDVSG RAD AO YSGOL DDRUD.

Advertising