Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

0 ddim lloi na 12 na throa 16 o leisiau. Suddugcl, Parti Eglwys Rydd, Birkenbead. Emllwyd y tadair gan Mr R A Thcmaa (Athi-oit), Ffestiniog. Gjtfarfod y Prydnawn. Llywyddid gan Esgob Llanelwy, a yn ei anerehnd cyfeiricdd at neillduolion ceaedl- aethol y Cymry, :U rhagoriaeth ar genedl- ce.id e aiil Ewrop, yn eu barferion adlon- 1 del. Djrwrdai na welodd bobl erwinach eu hymddy.ad na'n biaith nag a welsai usewn go: s .f yn Llaudaia ar eu ffordd i i-edfgr, ydd ceffyl »n y dydd o'r b'aen, a dywe-foi y gwadcfai i'r Prydeiniaid elent i wle yd 1 tremor ac a gondemniant genedl- oedd eraíH feddwl mwy am danynt eo himai DA ganddo nad oedd Cyrmu yn cefnooi ihedegfeyddd ceffylau, a'a bod yn -credu mswn math uwch o adloniant En; lwyd y wobr ar draithawd ar 'Urddas D'afi r' gin Mr George Pri. e, Llaofachraeth. Teimlwyd yn sTomedig oherwydd nachafwyd ystadleraeth ar y prif dtstyn cerddorol. Am d(atcanu deuawd gwobrwywyd Mri Thomas Goodwin, Brynteg, a Thos Davies, Btocg tfn. Yr oedd dydderdt-b mwjafy dydd k n nglyn a. chystadleuaeth y corau meibion. Cynygiai saith, a'r deroyn a gan WId oedd Crc esi'r Anial' (Maldwyn Price), y wcbr yn 20p. a batbodyn aur i'r arweitiy dd. Bucdugo Cor Meibion Moelwyn, dan ar- weiriiad Mr Cadwaladc Roberts. Yn ir^Lyfr rfod yr hwyr, llywyddid gan Mr T Darlington, H.M.I., a rhoddwyd datgan- Sad arduerchtg o acia a Galatea,' a darnau gnnywia tbol eraill, y datganwjr yn cynwys Mri DdYid Ellis, Maidwyn Humphreys, Miss May John, a chor yr Eisteddfod. BALA. Cynaliwyd Eisteddfod Gadeiriol flynyadol J Bala ddyJd LluD. Yr oedd yr ymgeiswyr yn e thtiadol o luosog, a cbynaliwyd yr eis- teddfod mewn pabell fawr. Cyfarfod 11 bore, Prif atdyniad eyfarfcd y bore oedd cys- fcadieuaetli y corau meibion ar ganu 'Martyrs of the Arena,' gwobr, 20p. YmgeLsiidd chweeli o go au,—Moelwyn, Birmingham, Iil »ijfroth( n, Wigan, St Helens, a Llanidloes. JR,han*yd y v obr rbwi g corau Moelw>n (Mt Cadrtalidi R ibeiti) a St Heiena (Mr Harry Beiry) Xu y cystid eaon eraill yr oedd y canlynol yn fuddu,,ol :-Glee i gor heb fed drcs 35 mewn rhif, Cor Cerrigydrudion -acawd i biant, Miss Buckley adri ddiadau, C E Pa ry, Blaenau Ffeatiniog, a R H Parry, Wa nfawr unawd tenor, E M Evans, Barm jQtii c ntralto, Miss Morris, Tany- gr.siau celf, A J Hughes. Bala, W Wood, .Llatifair, a Miss Parry, Rhydyfen. Cyfarfod y Prydnawn. Llywyddid gan Mr Asian Bright, yr ym- gei^y d Rhyddfrydtl dros ranbarth Croesos «allt. Buddugwyr :—Deuawd, Miss K Bobl rts a R Roberts, Bala soprano, Miss King, Ta jsarn b ss, R B JOLes. Adrcdd- iadati i ieiched, Miss Edythe Jones, Bir- anii gharu ystori fer, Dewi Mai, Blaenaii -Ffestiniog; cân, 'Y Pysgotwr,' Gwaenfab. Prii gyttadleuaeth gorawl Ynigeisiai corau LlaÜ Ie es, Mwythig, Dyfiryn Nantlle, a Brynbowydd. Yn ei feirniadaeth dyweda1 Mr Tom Price mai dyma y gystadleuaeth oreu y cafodd efe erioed y fraint o feirniadu ynddi; ac mor ages tedd y corau i'w gilydd fel Hiiii anhawdd iddo ef cedd rhoi mwy oa haner ira,o o wabaniaeth rhwDg pob cor, on-, gyda golwg ar ysbrydiaetb, datganiad, ac aijsawdd Ue:siau, credai fod Cor Bryn- Ixjwydd (Mr R Edmunds) ar y blaen Am gaiiU emyi.-c^n, eniliodd cor Eglwys y Bala. Eniliodd Mrs Owen Ellis, Llanuwcbllyn, y webr ar gyfieithu.

Cohebiaethau.

Advertising

Advertising

Family Notices

Cohebiaethau.