Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

Cryblnlon

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cryblnlon Mae yr hen lenor a'r bardd galluog Meiriadog, Llanfaircaereinion, newydd gael pen ei flwydd yn 89 oed, a dyma fel yr englynodd ar yr schlysar Ar rif oed heddyw 'rwyf ii-yn wyth Dear a naw o flwyddi; Angau a'i dranc, erafanc erri Yn ymyl ddaw'n boen imi. Bu Mr Moss. A.S., yn anerch ei etholwyr yr wythnos ddiweddaf yn Rhos, ar y Mesur Addysg, dywedai fod y Llywodraeth bresenol yn taflu miliynau o arian i ffwrdd, ac na feddyliodd erioed gael byw i weled Llywodraeth ddigon beiddgar i drethu bcra y bobl. Mewn llytbyr a anfocodd i ddatgan ei ddy- muniadau da yn nglyn a gosodiad careg sylfaen eglwys newydd Gymraeg yn Ngholwyn Bay yr wytbnos ddiweddaf, dywedai yr Anrh Lawrence A Brodrick, brawd yr Ysgrifenydd Rhyfel- Byth er pan gefaia y fraint o fod mewn cys- ylltiad A, Gogledd Cymru y mae genyf gydym- deimlad a. dymuniad y Cymry i addoli yn eu hiaith eu hunain." Drwy garedigrwydd Mr Asshton-Smith, taflWyd yr ystafell lie y preswyliai y TywysOg a'r Dywysoges ytiddynt yn ystoi eu hymweliad a'r Faenol yn agored i'r cyhoedd am rai dyddiau i'r amcan o gasglu at gynorthwyo Cyradeithas y Bywydfad a Chartref St Marc (CaerDarfon). Sicrhawyd 60p i'w rhanu rhwng Ysbyttai Mon ac Arfon; Cynaliwyd cyngherdd perthynol i Ddosbatth Corawl Bwcle, dan arweiniad Mr Wilfrid Jones, a than nawdd Ysgol Bwrdd y Wyddgrag, ddydd Mercher diweddaf, yn y Central Hall, pryd y datganwyd oratorio "Judas Maccabeus." Yr oedd y neuadd yn orlawn, a'r canu yn rhagorol* Yr unawdwyr oedd Mri Maldwyn Humphreys, Emlyn Davies, Miss Florrie Williams a Miss Florrie Jones. Mae gan y Parch Hugh Price Hughes frawd o'r enw Mr J Arthur Hughes, yr hwn hefyd sydd yn llawn o yspryd cyhoeddus a diwygiadol. Yn ddiweddar ymddiswyddodd o fod yn Ysgrif- enydd Cynghor Tref Barry, fel gwrthdystiad yn erbyn gweithrediadau y Cynghor. Yn fuan wed'Jn etholwyd ef yn aelod o'r Cynghor, ac yn y cyfatfod dilynol cyntaf gwnaed ef yn gad- eirydd. Mr Alfred Thomas, A.S., wrth agor Nodacbfa Coleg y Bedyddwyr, yn Nghaerdydd ddydti Mercher, a ddywedodd yr edrychai yn mlaen at yr amser pan y byddai i'r holl enwadau yn Nghymru ymuno i gael un coleg lie y paratoid yr holl ymgeiswyr am y weinidogaeth. Dywedai EFgob Lerpwl, y dydd o'r blaen, wrth draethu ar brinder ymgeiswyr am ordein- iad, na wnaeth un eglwys lai nag Eglwys Loegr tuag at dalu i'w gweinidogion a dwyn i fynu aelodau o'u teuluoedd am urddau sanctaidd. Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gweinyddol Eis- teddfod 1903, sydd i'w chynal yn Llanelli, pen- derfynwyd gofyn i'r Brenin a Thywysog a Thywysoges Cymru i fod yn noddwyr, a Mr Carnegie i fod yn un o'r llywyddion. Mae glowyr Pennsylvania ar streic ac yn bygwth galw allan y peirianwyr a'r pympwyr yr hyn a barai i'r glofeydd gael eu boddi. Dy- wedir fod y sefyllfa yn fygythiol, ac i gythrwfl dori allan mewn amryw fanau, ac i lawddrylliau gael eu tanio. Mae y gweinidog enwog, y Parch Elwyn Thomas, Casnewydd, wedi bod yn analluog i bregethu er canol Mawrth, ar ol tori i lawr drwy or-lafur. Caniataodd yr eglwys iddo dri mis o orphwys, ac ychwaneg os bydd eisiau. Erys yn awr yn Bournemouth. Mewn llythyr o'i eiddo yn y Drych, dywed y Parch Hugh Hughes (W), Abergele Er eu holl ymffrost parthed cynghorau yr Eglwysi Rhyddion, yr ydym mewn amrai gyfeiriadau yn myned yn fwy sectaraidd bob blwyddyn, ac nid yw y cyughorau hyn amgen na'i bwysleisio yn fwy. Hyderaf na fydd i Gymry America byth ein dilyn ya y diffyg hwn." Dyma englyn o waith yr Athraw John Morris Jones sydd yn engraipht o'r englyn Cymreig tarawgar, syml, a diledryw, a wnaeth rywbryd i Mr Lloyd-George:— 0, na fae i minau fot—ie, fll. Neu fwy, i'w rhoi drosot; Gwirionedd a geir ynot, A thi yw'r gwr na thry 'i got. Yr Athraw Morris Jones, hefyd, a ddywedai yn ei ffordd wreiddiol ei hun yn ddiweddar: Cyn y troaf fy nghot, a gadael Ymneillduaeth, af yn ol i sir Fon at fy mam i gadw siop, ac ar y sign dodaf—"J. Morris Jones, M.A. (Oxon.), grocer, &c." Mae y Parch Dr Cynhafal Jones, Colwyn Bay, wedi rhoi rhybudd o'i fwriad i ymddi- swyddo o weinidogaeth yr eglwys Fethodistaidd yn y lie hwnw yn Medi nesaf. Ordeiniwyd ef yn 1866. Yn nghyfarfod misol Cynghor Dosbarth Dinesig Prestatyn, ddydd Iau, mabwysiadwyd treth o 4s y bunt am y flwyddyn ddyfodol. Am- cangyfrifid treuliau y flwyddyn yn 2,253p 8s 8c, o ba rai yr oedd yn ofynol codi l,467p 5s 9c drwy dieth. Mae priodas wedi ei threfnu rhwng Mr Hamish Cioss, mab y diweddar Filwriad James Cross, Y.H., Widnes a'r Wyddgrug, a Miss Lily Constance, pedwaredd ferch y diweddar John Pinckney, Great Durnford, Salisbury. Mae mwy o ddyfalu nag arferol gyda golwg ar pwy a etholir i gadair Undeb yr Annibynwyr Cymreig y flwyddyn nesaf. Tro Gogledd Cymru am gadeirydd ydyw, a chymer yr ethol- iad le yn nghyfarfodydd blynyddol yr Undeb a gynelir yn Ngbaernarfon yn nechreu Mehefin. AMMANFORo,—Capel y Gwynjryn.-Mae An- nibynwyr Ammanford wedi penderfynu sefydlu eglwys a chodi capel newydd, yn ychwanegol at y fam-eglwys a gyferfydd yn y Christian Temple. Cymaint oedd llwyddiant yr hen eg- lwys fel nad oedd yn y capel le ond i rhyw 24 heblaw nifer yr eglwys ei bon, Ddydd Iau, Mai 15, gosodwyd i lawr sylfaen Capel y Gwynfryn," ar lecyn gyferbyn & chartref ac ysgol y prif-fardd Watcyn Wyu, pryd y gwasau- aethid gan y Parchn J C Evans (gweinidog y Christian Temple), Watcyn Wyn, J Evans, Bryn; T John, Llanelli W Bo wen, Peny- groes W Davies, Llandeilo; Nantlais Jones (M.C.). Gosodwyd y meini coffa gan Mri Hy Herbert, Brynmorlais, a John Davies, Com- merce House, Ammanford. Casglwyd 600p

Nodacbfa Annibynwyr Trinity…

Dariuniau yr Heddgeidwad Jones.

Coieg Aberystwyth.

Damwain ddifrifol I fab' Eifionydd

-0--Arwerthiant.

Cais am fywyd Ymherawdwr Awstria.

Golygfa gyffrous yn y Wyddgrug.

Dail To (Hen a Newydd).

[No title]

Advertising

I PWLPUDAU CYMREIG, Mehefin…

[No title]

ICRYFBAIR LLYSIEUOL GWE RTHFAWR.

Advertising