Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Gohebiaethau.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gohebiaethau. CHWAREU TEG I'R WESLEYAID. SYB,—Yr wyf yn teimlo yn ddiweddar Dad yw y Weelevsid yn gyffredinol, ac yn arbenig y Wesleyaid Cymreig, yn cael eu deall gyda golwg ar en safle bresenol mewn cysylltiad a roetexion gwleidyddol y dydd. Mae yr hen Wesle)ad Ceidwadcl gynt yn ymrithio o flaen meddyliau llawer o Ymneillduwyr Cymru fel fyr; chiolycid o'r Wesleyaid heddyw. Ehyf- qdd mor ddall ydyw y gwahanol enwadau i'w gilydd, er yo ymdroi llawer yn ddiweddar yn uaysg eu gilydd. Gwelais mewn njwyddiadur -Cymreig y dydd o'r blaen y ncdyn hwn:— Pu'r Wesleysid, fel corph, yn hynod o bleidiol i'r Weinyddiaeth yu eu polisi rbyfelgar, ond y mae 4erfyn byd yn nod i waseidd dravr enwad hwn. _y! Gwelwn eu bod wedi condemnio y Mesur Addysg pietenol yn lied gioew, mewn cynadledd yr wythnos hon. Yn sicr, mae y sylwadau hyn yn annheg— yr rly ysgubol ac anngharedig o lawer. Mae'n ir fod llawer o arweinwyr Wesleyaidd Lloegr wedi pleidio y WeiDyddiaeth bresenol yn en polisi rhj fel gar. ac yn en plith y Parch Hugh Piice Hugtfs. Ond, ai onid ellir dweyd iruD peth i redden am arweinwyr perthynol i'r yn Lloegr? Bctb emrai fel Dr Guincss Bogers, yr Annibynwr; Bz Vi&tscn (Jan 31 aclaren), y Presbyteriad; y Parch John Thomas, Lerpwl, y Bedyddiwr? Gallcsid tylio cddiwith y sylwadau dyfynedig fod yr elm-ed Wesleyaidd Seisnig bron i gyd yn Jicgos ar bwnc y rbyfel, yn Doriaidd ar agos bob pwrc gwleidjddol arall, ac mai eitbriad fu iddjLt gymerjd ssfle ryddfrydig yn nglyn a'r Mesur Addysg. Camgymeriad dybryd. Mae yr nwad Wesleyaidd Seisnig yn y blynyddoedd jdiwtddaf wedi mjned drwy drawsnewidiad mawr. "Er iddo gael y leI dro Jingoaidd ar bwnc y Thyfel, mae Mr Piice Hughes wedi bod yn un o'r piif alluccdd i dioi y llanw ceidwadol a nod- wtddai JI hen weiuidogion Wesleyaidd yn ol, ac mse y llaLW ih} ddfiydol yr yspryd a syniadau y gwtinidogion ieuengach yn paihau ac yn ecill grjm. Y neb a ambeuo hyDy, aed i'w Cynadledd Gyffredinol em dro, neu darllened adreddiad cyflawn o'r Gynadledd hono. A chyda golwg ar y pei deifjrsiad o gordemciad "lied groew" abasiwjdgan yr enwad Wesleyaidd, dylid ei gydcabcd gjda chymeradwyaetb mawr, oblegyd, gclyga cODdtiiiEio y mesur dan sylw fwy i'r "W tslejaid nag u nna i'r ex-wadau Ymneillduol eraui. A phan ddeuwn at y Wesleyaid Cymreig, mae y sylwadau a dcjfynwyd }n fwy annheg fyth, Ar y cifun, mae gweinidogion Wesleyaidd Cymiu a or ddfiydol eg eiddo unrhjw enwad Cymreig arall, ja bu, fel y mae eto, amryw C i ohonynt yn mysg cewri cryfaf Rhyddfrydiaeth ein gwlad. Beth bynag ellir ddweyd am diefn- yddiaeth Wesleyaidd, nis gellir yn deg ddweyd fed Wesleyaid Cymru yn nodedig am waseidd- dia. Fel y usae gc.reu'r modd, y mae yn bosibli ddjniou eargfryd dyfu dan gyfundrefu gattb, ac, fel y mae gwaetba'r modd, mae yn losibl i dra arglwj ddiaeth a gwaseidd-dia gael megwrfa dan y trefniadau mwyaf rhydd. Ac 13d JlI Led ar bwLc y xbjfel, os yw Wesleyaid Cymru i'w bamu J n 01 eu gweinidogion a'u tewyddi&dur, beiddiaf ddweyd mai Did dyma'r eawad lleiaf Pro-Boeraidd" yn ein mysg. Ar y mater hwn, ni fu hyd yn nod y Cymro yn fwy Lym mewn condemnio y rhyfel eichyll bresenol. Yr wyf yn gwneud y sylwadau byn am fy mcd yn teimlo fod rbywrai mewn anwybodaeth yn gwneud cam ag enwad parchus—enwad sj dd, er iddo dded diosodd o Loegr, erbyn hyn mor Gymxeig ei yspryd a'i nodweddion ag unrbyw ¡ enwad arall yn ein gwlad, ac yn myned yn fwy felly beunydd. CARWR TEGWCH. I o I

Dfffryn Clwyd.

Ffestiniog.

Or Bala.

lodlono Faelor.

Trychineb Giofaol Columbia…

tagob a phobl yn oweryla.

Aflechyd yr Archdderwydd.

[No title]