Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

Pwyllgor Eisteddfod Bangor.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Pwyllgor Eisteddfod Bangor. OYNALIWYD cyfarfo I o Bwyllgor Gweinyddol Eisteddfod Genedlaethol Bingor nos Wener, dan lywyddiaeth Mr Henry Lewis, Maer Bingor. Cyflwynodd yr ysgrifenyddion adroddiad yn dangos fod y tanyagrifiadau a dderbyniwyd hyd byny yn gyfartal i'r cyfanswm a danysgrifi wyd at yr E steddfod iUenorol. Adroddai Pwyllgor y Cdlfau nad ystyrld yr un o gynllonian y gadair farddol aanfonwyd i law yn deilwng o'r wobr gpnygiedig, a gofynwyd i Mr Hilton, Oaer, dynu cynllun o un, yr hwn a wnaeth gynllnn gwreiddiol, prydferth, ac addysg- iadol, ond a gostai bymtheg glni. Yr oodd hyn bum gini yn nwch nag a benodwyd .gan y Pwyllgor. Argymellodd y pwyllgor ^abwyslad o gynllun Mr Hilton, gan ofyn am yr arian ychwanegol. Wedi peth ymirafod- aeth derbyniwyd cynygiad y pwyllgor. Penderfynwyd g fyn i Dywyaog a Thywys- oges Cymru noddi yr Eisteddfod. Ys- \grifenodd Arglwydd Moatyn yn hysbysu y gwnai efe et orea i sicrhan gan Argiwydd Roberts a Mr Asahet n Smith dderbyniad y cais am iddynt weithredu fel llywyddioa yn yr Eisteddfod. Cynygiodd Mr T J Williams eu bod i ofyn i Ardalydd Mon weitbredu fel un o lywyddion yr Eisteddfod. Pasiwyd y cynygiad yn unfrydol, a phenodwyd dir- prwyaeth i ymwaled a'i arglwyddiaetb. Penderfynwyd gofyu i Mr Choate, y cyn- rychiolydd: Amercanaidd yn Llundain, a'r Anrh T L James i weithredu fel llywyddion. Hysbysodd y Pwyllgor Cyllidol fod y tan ysgrifiadan yr 2638. Penderfynwyd fod yr Orsedd i'w chynal ar gae ger gcrs.tf y reilffordd, lie y cynaliwyd gorseddau 1890 a 1874. Galwodd Mc Owen Owen sylw at y datganiad a gyhoeddwyd yn rhai o new- yddiaduron Lerpwl i'r perwyl fod ei Fawr- hydi y Breain yn dod i'r gymydogaeth, gan ^wgryma fod i'r Maer sicrhan ai gwir hyny, ac os felly y dylid gwneud ymdrech i'w gael i an o gyfarfoiydd yr Eisteddfod. Addawodd y Maer wneud yr hyn a awgrymid. I ol

Y marfogi yn erbyn y Mesur…

ADD YSGr RAD AC YSGOL DDRUD.

Clo ftatal a Chymru

lawn am fywyd Clowr.

Uwch Demi Cymru.

[No title]

Undeb Cynulleldfaol Cymru.,

Mr Jenkins ar y " Mefoedd,"

Colofn Coffa Hetber.

Advertising

Eisteddfod yn Awstralla.

Tarw yn lladd gwelnidog,

Pwynt cyfreithiol pwyslg.

Bethesda a'r Coroniad.

Diwygio Credo.

Y Wesleyaid a'r Mesur Addysg.

Y Mesur Addysg a'r Trethi.

Advertising