Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Nodion o Fon.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodion o Fon. AMLWCH. Drwg gennym gofnocli marwolaeih ua ar- all o wyr cyhoeddus y dref, sef Mr Edward. Morg.an Jones, Graig Wen, yr hyn a gymer- odd le nos Fercher cyn y diweddaf. Yr oedd y trancedig yn un o berchenogion y "firm" tybacco admabyddus, Mri E Mor- gan a'i G'wmni, a chymerodd ran flaenllaw yn mywyd cyhoeddus y dref. Ei oedran yd- oedd 68 mlwydd, a gadiiwa wed'dw a dau o blan t i alaru ar ei ol. Cerddorol.—Da gennym ddeall fod Miss Jones, yr athrawes gerddorol, o'r dref bon, wedi Hwyddo i gael arholiad y Trinity Coll- ege of Music, Llundain, i'r dref. Bydd yn gyfieus i rai o'r parthau hyn i gael eu profi yma yn y dyfodol. Agoriad y Llythyrdy Newydd.—Dydd lau agorwyd y llythyrdy newydd. yma. Y mae yn adeilad cyifleus, ac mewn man canolog, a haeclda yr adeilad wyr y Mri Owen Thomas a'i Fab) glod nidi bychan am y gwaith rhag- orol a wnaethant arno. CAERGY'BI. Cyngherdd.—Cynhaliwyd cyngherdd mawr- eddog yn y Neuadd1 Drefol yn ddiweddar er budd Mr J R Jones, gynt o Nantlle, yr hwn a gyfarfyddodd a damwain i'w lygaid ych- ydig amser yn ol. Cadeiriwyd gan y Parch E B Jones, ac arweiniwyd gan y bardd- delynor a'r Cymro gwladgarol, R LvlOii. Datganwyd gan Madame Kate Rowlands, Miss Lilian Parry, Mri Charles Hughes, R R Thomas (Nantlle), J W Rees, ynghyd a Chor Undebol iCaergybi, o dan arweiniad Mr H Williams, a'r Cor Plant, dan arwein. iad Mrs Charles Hughes, yr hon hefyd yd- oedd gyfeilyddes y cyfarfod. Cafwyd cyn- nulliad; mawr. Datganiadau uwchraddo!, IL choron ar amcan y cyfarfod, sef elw syl- weddol. Ysgoloriaethau yr Eistect.difod.-Cynh.:ll. iwyd cyfarfod1 o ymddiriedolwyr Cronfa Ys- goloriaethau yr Eisteddfod (Caergybi, 190'7j nos Fercher, Mr O Roberts, Ysgol y Pare, yn llywyddu. Cyflwynodd Mr Pughe Jones, M.A. (prifathraw yr Ysgpl Sirol), ganlyniad yr arholiad, pa un a ddanghosai mai y ddau uchaf ar y rhestr ydoedd Robert Jackson, Ysgol y Pare, 80; a Robert Evan Roberts, eto, 77. Pasiwyd i roddi yr ysgoloriaethau i'r ddau, pa rai sy'n werth 10 punt yr un, am d-air blynedd yn yr Ysgol Sirol. Capel London Road.—Derbyniodd y frawd- oliaeth yn y lie uchod "tender Mr R Jones, Llanwnda, i adeiladu capel newydd iddynt. Credir y bydd! y gost rhwngi. 3,000p. a 4,000p. Saethu .Dyfrgi.—Nos lau darfu i Mr Lewis Griffiths, Neuadd Wen, Llanfachraeth, saethu dyfrgi a bwys.ai1.8 pwys. Mesurai dair 'troed'fedd a saith modfedd o hyd. LLANERCHYMEDD. Llwydfdiant.—I.lawenydd ydoedd clywed un o'r dyddiau diweddaf am lwyddiant dau o blant y Llau mewn arholiad cysylltiedig, ag Arholiad y Brenin. Y -naill ydyw Mr O wen T Jones, mab talentog Mr Hugh Jones, painter, a'r llall ydyw Miss Lity Hughes, merch Mr James E Hughes, 'Bryncuhelyn. Sicrlia eu llwyddiant presellnol hawl iddynt am fynediad i Goleg Bangor, ac arddeagys eu llwyddiant glod1 nid bvchan i'w hathraw. Mr W Griffith \ysgolfeistr), am eu parotoi gogyfer a'r arholiad. Niarwolaeth.Nid, yn ami y bydd raid i ni gofnodi m.arwolaeth neb o'r Llan yma, ond yr wythnos hon y mae gennym y gorch- wyl pruddaidd o gofnodi marwolaeth un o'u rhianod. teg yn yr oedran cynar o 21ain oed, sef Miss -Emma Jane Nolan, Church Street. Yr oedd yn eneth ieuanc o dueddiadau crefydidol, ac yn bur hoff gan hawb o'l chyd- nabod. Mawr gydymdeimlir a'i weddw a'r holl deulu yn eu profedigaeth. LLANGEFNI. I Fyd y Gorliewin.—Mr J 0 Parry, mab y cyfail adnabyddus, >Mr Robert Parry, porter, ydyw y diweddar o'r dref i fyned ymaith iti)-i y Gorllewin. Hwyliodd yr wythnos ddi- weddaf ani Chicago, lie y bwriada ddilyu ei oruchwyliaeth fel "cabinet-maker." Llwy- ddiant mawr fyddu yn ei ddilyn. ul Barddonol.—Y Saboth o'r blaen llan- wyd tri o bulpudau y dref gan dri o feirdd enwog, sef, yn Eglwys y Plwyf, gall" Dyf- 'rig," yng nghapel Moriah gan "Job," ac yn Mhenuel gan Huwco Penmaen." NIWSWRCH. Cerflyn Prichard-Jones.—Da gennym fod y glwahanolardaloedd cylchyno.1 yn syinud ymlaen yn rhagorol ynglyn a'r symudiad hwn. Mae'r pwyllgor wedii derbyn symiau rhagorol oddiwrth amryw foneddigion dv- lanwadol yn ystod yr wythnos ddiweddaf. Yn sicr haedda y gwr yma yr anrhydedd mwyaf a allwn fel Momvysiaid ei roddi. Nid oes ball ar ei haelioni i bob achos teil- wng, ac y 'mae ei rodd ddiweddaf o dair mil o bunn.au i ginorafa Cbleg 'Bangor vn 1 arddanghosiad1 clir a'i haelioni.

Advertising

IModioli o Uaerdydd. i--

Y GYMRAEG.

! g lld