Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

yrtephene 67 Atfield, ESTABLISHED 1853 ROBERT ROBERTS, ESTATE AGENT, 33. Ketherfield toad South, Jias Property to let in various parts of the town. Sfirtgages arranged. Valuations made. THE CITY OF LIVERPOOL k Permanent Building I ociety. Shares 5, a limited amount received on Prefer- ance Shart's at 3 4%. The Reserve Funds amount to over 18% on the paid up Capital. Secretaries, GEO. H. EDWARDS, 16 Lord Street, Liverpool. clOlIN -ESTATE AGENT,— t.IMBARD CHAM2ERS, 159 KIREDALE RD All classes of House 101 d Shop property carefully and econo- J5le»lly managed • lcI and Purchases effected with grornptitude. Moi tgn.es art Aigcd st,d Insurances effected. Liverpool Land Ccrn party, L n.IUd TO BUILDERS, &e. -To be Sold freehold and m /p#r.- Leasehold L-ind in Iota to fruit purchasers, in Garston, feirktlale. Walton, Bootle, aid f-tufoith Liberal advarcon >»• be made to Builders Property letthg well In all th* -Liltiois.-Apply to E. OWEN, Secretary, LIVERPOOL LAND COMPANY, 22 LORD STREET. Telephone il o 1779 HENRY JONES, ESTATE AGENT, VALUER, & PROPERTY AUCTIONEER, 117 Everton Road, and 5 Cook Street LIVERPOOL Rents collected. Valuations made. Property Sold by Public Auction or Private Contract. I-JLOYD JONES & U'O,. Accountants & Estate Agents, 6,LORD STREET, LIVERPOOL. Telephone No. 2212. Properties carefully managed. Puroha and Sales negotiated and Mortgages arranged. BUILDING SOCIETIES OFFICES. Money lent on Security of Freehold and Leasehold Properties at mode-%te Rates and without Premium THOMAS & JONES, ESTATE AGENTS & VALUERS, 15J Upper Warwick St Liverpool. Properties bought and sold. Mortgages arranged. Val- uations made Rents collect d. Telephone No., 71 Toxteth. COLWYN BAY Hotel Metropole. First Olass Private and Commercial Hotel. Every comfort, &c. —TERMS MODERATE Apply to- Miss CADMAN, Manageress. R. WHIT TIN GTON Tailor & Habit Maker (25 Years Practical Experience { 45, BYROM STREET I LIVERPOOL. All Garments Cut and Made on the Premises, in well-ventilated Workrooms Gymry dewch at Gymro. CERDDORIAETH. Anfonwch am O .A.T JkL OO-TX £ J o'r holl GANEUON, DEUAWDAU, TRIAWDAU, &c. Cymraeg (agos i 1,000 mewn nifer), gan 16 HUGH EVANS, 442 & 444, STANLEY ROAD, Liverpool. Ddydd Mercher, cynaliodd Mr R Jones-Roberts, trengholydd Mon, drengholiad yn LlangafEo ar gorph Hugh Williams, ieu., 47 mlwydd oed, yr hwn a gafwyd wedi boddi yn yr afon ger Pont Mar- quis. Dyfarnwyd iddo gyfarfod a'i ddiwedd trwy foddi. Messrs tiRlPFlTHS § D&YIES, i 398 SCOTLAND ROAC) Being the largest Drapers in the North End of L verp,ol, are now concentrating all their attention to the following DT;paitment«, viz:— Dresses Drapery, Fancies, Haberdashery Hosiery, Mantles. Boys' Clothing. Paperhanging. Underclothing. Furs. —AND— Millinery. In all these Departments will be found the Newest and most Stylish Goods of the Season at moderate prices. Griffiths & Davies, 3 9 SCOTLAND T* O A D TAPAYA^riTEAMSH! PlOM P^r LARGE AND POWERFUL BRITfSFT STEAMERS Sail regularly to the LEVANT, BLACK SEA. EGYPT CYPRUS I-GERIA, MALTA, and otner Mediterranean Ports, taking the following two routes alternately:— (1) MALTA, SYRIA, SMYRNA, CONSTANTINOPLE, and ODESS k. Callinir often on the return journey at several Ports on the Asiatic Coast of the Black Sea Greece and Spain 12) ALGIERS, M*LTA, ALEXANDRIA, CYPRUS, BEYROUT and ALEX AND RETT A. Calling occasionally on the homeward voyage at Spanish Ports. No overcrowding Superior accommodation. Lofty well- ventilated Saloons and State rooms. Stewardess carried. Safety. Home comforts. Good and liberal table Moderate fares for single and return tickets, and no extra charge for living on board during ships' stay at Ports. Tourists and pleasure-seekers taking a trip by this Line will and it most enjoyable and interesting. For further pattic- ars, apply to PAPAYA1SNI & CO,, Fenwick Chambers, Liverpool LLINELL Y WHITE STAR 40MW- ROYAL MAIL STEAMERS LERPWL I NEW YORK via QUEENSTOWN. MAJESTIC Meh 20 OCEANIC Meh. 27 CYMRIC Meh. 29 reithwyr 2!.l ddosbarth efo r Oceanic, Majestic a'r Teutonic yn isig. Pris cluiiad £ 7 10s ac uchod yn ol tymhor a'r lie i deith- vyr. Y mae y Llongau rhagorolfcyn i gvd or dosbarth lchat, yn unfTurf o ran cynllun Trefnisdau, ac yn Idigyflalyb mewn mordeithlac. NJ choirgwell cyfleusdra fordeiihwyr. Am fanylion, ymofyner a R Owen, Ship and In- mrance Broker, a W J Williams, Heol y Farchnad, Caernarfon; neu aH J Williams, 6 Douglas Terrace, Bethesda; Owen E Parry masnaohydd llechi, Dol- vyddelen; David Rowlands, Penygraig; W D fones, Old Bank, Caergyb Edward Evans, 2 Pen- allt Terrace, Llangefni; R G Roberts, Rock Cottage, Ureigia'J Mawr, Talysarn Hugh Hughes, 8 Market Street, Amlwch W 0 Williams, Globe Shoe Ware- louse, Llanrwst; Matthew Goldie, 217 High Street, Sangor R C Evans, Caxton House, Dolgelly neu g Ismay IicBiK & Co., Lerpwl, a 34 Leadepliall Street, Llund&in E.C, ——— "CARTREF ODDI CARTREF." gwalia" hotel, 8 & 9, Upper Woburn Place, LONDON, W.C. SAIF mewn man canolog ac iachus nid yw ond gwaith 5 munyd o gerdded o orsafoedd Euston, King's Cross, a'r Midland, ac 20 munyd o Paddington (G. W. R.). Erys II Y Gwalia." o hyd yn Hetty cysurus. teilwng o'r arwyddair Cartref oddi Cartref." Telerau rhesymol. Parha i fod dan yr un arolygiaeth & GWALIA LLANDRINDOD. Am bob'hysbysrwydd chwanegol, anfoner at Mr. EDWARD JENKINS, GWALIA HOTEL, Upper Woburn Plaoe, LONDON. Telegraphic Address Gwynfa London." BENSON EVANS' GASTROCYNE Ydyw yr unig Feddyginiaeth eiIeithiol at-glirio y OIFFYG TREULIAD POEN AR OL BWYTA PENYSGAFNDER DWFR POETH CURIAD Y GALON GWYNT, &c., SEC. Miloedd o Dystiolaethau o bob rhan o Brydain Fawr. I'w gael mewn potelau, Is. l%c. a 2s. 00 vr un. Gwerthir hwynt yn Liverpoo gan Mr. Richard Simon, CHEMIST, 154, BH^gTLP°a1kH#RE^, [LIVERPOOL- JOSEPH OLIVER, TAILOR & HABIT MAKER 126, UPPER HILL STREET, Princes Road, LIVERPOOL. Large Stock. Latest Designs, and beet Materials Mewn Saith o Ranau Swllt. Rhmn boh deufis RHAN V. YN AWR YN BAROD BYWYD A LLYTHYRAU Y DIWEDDAR KARCHEDIS LEWIS EDWARDS )I A., D.D., Bala, GAN T. CHARLES EDWARDS, M.A. I FOULKES, 8. PARADISE ST., LERPWL 0 SWYDDFA'R VYMRO. Yn Cyfrol hardd, Pris 7s. 8ch COFIANT A PHREGETHAU T DIWEDDAR Barch JOHN HUGHES, D.D., CAERNARFON, Tan olygiaeth y Parch JOHN WILLIAMS, Princes Road, Lerpwl- Yn cynwys Pump o Ddarluniau, yn nghyda Darlun rhagorol o DR. HUGHES mewn Collotype. Now Ready. Price, 12s. 6d. THE CEFN COCH MSS., being TWO MS. OF WELSH POETRY, WRITTEN PRINCIPALLY DURING THE XVIIth CENTURY, With INTRODUCTION and NOTES by the Rev. j. FISHER, B D., Ruthin. Y MAE Gorchestion Beirdd Cynp, neu FLODEU GODIDOWGRWYDD AWEN, 0 Oasgliad RHYS JONES, gyda Nodiadau gan CYNDDELW, Yn cynwys "Cywydd y March," darn i'w gyfieithu yn Eisteddfod Genedlaethol 1900, AR WERTH YN SWYDDFA'R "CYMRO," PRIS 3/- Wrexham County School for Girls. Head-Mistress, Miss A. J. JONES, B.A., London BOARDERS received. Extensive premises and D recreation grounds in healthy locality. Terms moderate. Prospectus on application. R. & P CYCLES Ydynt o hyd y goreu yn y byd ac y mae y pris yn rhesymcl Gweler ein rheetr, yB rhid drwy y post. JJOBINSON & PRICE, L TD., 38, CHATHAM STREET, ) 39, WHITftCHAPEL, LIVERPOOL. 67, BOLD STREET, J 82, ARGYLE STREET, BIRKENBEAD. J. HENRY JONES Late Sauuders & Roberts) TAILOR & DRAPER, f9, CAllE STREET, LIVERPOOL. Late Cutter at F. S. Lowy, London. Excellent New Stock for selection. HUGHES & WILLIAMS Painters, Plumbers, Paperhangers, General House Repairs, 104, THIRLMERE ROAD, EVERTON Manufacturers of Venetian, Wire, and Art Bllnda. Estimates given. Established 14 years. Residence:—2B, THE WILLOWS. -q- /CO GO f-Z S H CO S on I .W- ion c:» c.,C) CAO r 1." HUGH DA'VIES'S 8 1 COUGH MIXTURE! m NO MORB Difficulty of Breathing. B i NO MORB Sleepless Nights. 1 H NO M (JRB Distressing Coughs. ■ I DAVIES'S COUGH MIXTURE for COUGHS I 0 DAVIES'S COUGH MIXTURE for COLDS ■ 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE for ASTHMA 9 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE for BRONCHITIS I 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE for HOARSENESS 8 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE for INFLUENZA 1 I DAVIES'S COUGH MIXTURE for COLDS S i DAVIES'S COUGH MIXTURE for COUGHS 1 | DAVID'S COUGH MIXTURE for SORE THROAT I DAVi -S COUGH MIXTURE-Most Soothing I DA'VIES'S COUGH MIXTURE warms the Chest 1 | D AVIES'S COUGH MIXTURE dissolves the Phlegm f i DAVIES'S COUGH MIXTURE-for SINGERS ■ DAVIESS COUGH MIXTURE—for PUBLIC i pDAVlES'S COUGH MIXTURE SPEAKERS 1 g TH>3 OKSA'i' WELSH REMEDY. 1 13d. and 2/9 Bottles. Sold Everywhere. 8 Sweeter than Honey. Children like it.. B HUGH DAVIES, ChemistJ MACHYNLLETH. |

--LLYTHURAU