Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Cymanfa y Wesleyaid.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cymanfa y Wesleyaid. YR wythnos hon, cynelir ail Gymanfa. y Wesley- aid Cymretg, ya tfghonwy. Agorwyd y gweith- rediadau foreu ddydd Ma wrth, dan Iywyddiaeth y Parch Rice Owen, Ferndale, yr hwn a gyf- lwynwyd i'r cyfarfod gan y cyc-lywydd, y Parch Edward Humphreys. Yn y bore, gweinyddwyd yr ordinhad o Swper yr Arglwydd, dan arweiniad y Parch Hugh Price Hughes. Wedi hyny, cyrhaeddodd Llywydd y Gynadledd Wesleyaidd, y Parch F W Macdonald, a cbymerodd y gadair. Yr oedd dau o gynrycbiolwyr eraill y Gynadledd gydag -ef, Stir y Parch Dr Pupa, ysgrifenydd y Genhad- aeth Gartrefol, a'r Parch J Hornabrook, ysgrif. enydd cyifredinol y capelau. Wrth roddi y gad- air i fynu i lywydd y Gynadledd, sylwodd llyw- ydd y Gymanfa ar yr augen cynyddol am weini- dogaeth uieucdig i'r Cyfundeb Wesleyaidd. Dewiswyd y Parch Hugh Jones, Bangor, yn llywydd am y flwyddyn nesaf, gyda mwvafrif Wiawr; ac ail-etholwyd y Parchn PJoaes- Roberts, Porthdiuorwig, yn ysgrifenydd, yr bwn a ail-ddewisodd y Parch J Humphreys yn ysgrifenydd cynorthwyol, a dewiswyd y Parch D Madoc Roberts yn ysgrifenydd y cylchgrawn. Djrbyniwyd caisiadau o Abertawe a Llanidloes am y Gymanfa y flwyddyn nesaf, a phenderfyn- wyd ar yr olaf, yr hon a gymer le Mehefin 11, 1901. Traddododd y Parch F W Macdonald an- erchiad, yn nghwrs yr hwn y galwodd syiw at rai o'r cwestiynau pwysicaf y mae Wesleyaeth yn gorfod eu gwynebu, gan wneud sylalau ar waith a chenadaeth arbenig yr enwad yn Nghymru. Wedi pasio pleidlais o ddiolchgarwch i'r oyn-swyddogion, yr hyn a .gynygiwyd mewn dwy araith Gymraeg, dywedodd y Parch D 0 Jones y dylasai y sylwadau fid wedi eu gwneud yn Saesaeg, er mwyn y cynrychiolwyr Seisnig oedd yu bresinol ond dywedodd y llywydd Inai ei ddymuniad ef ydoedd i bob aelod lefaru yn yr iaith y teimlai ei hun fwyaf cartrefol ynddi, Ar hyny, aeth yn ddadl ar pa un ai Saesneg neu Gymraeg ddylid ddefnyddio Wrth drafod y gwahanol faterion. Dadleuai y "arch H Price Hughes mai Saesneg ddylid siarad ond 09 oedd yno rywun na fedrai wneud el hun yn ddealladwy yn yr iaith hono, rboddid l'byddid iddo siarad (Jymraeg, a chyfisithid ei ^vlwadau i'r Saesneg. Dywedodd y Parch John H'ighes i'r cyn lywydd gael ei ffordd ei hun y %nadd, ond nad oedd i'w chael hi bob amser. Wedi cryn siarad, cytunwyd i bawb lefaru yn yr iaith a ddewisai. Cvflwyiiwyd adroddiad y Gonhadaeth Gar- j^fol, yn dangos i Gymru gasglu 512p 6s ati y "ynedd. Cynaliwyd cenhadaethau mewn 30 o leoedd yn Ngogledd Cymru, a chafwyd amryw ^dychwele iigion. Dangosai adroddiad Cronfa yr Ugeinfed Gan- Ohanmiwyddlant Wesleyaeth Gymreij? fod i cS? 0 aelodau Yn Neheadir Cymru, Ma wrth 1898, ac erbyn Mai, 1900, yr oedd 5,758 gird eu talu i'r trysorydd o'r Dalaeth. yn Ngogledd Cymru, rhif yr aelodau ydoedd 14 785; Jr addewidion yn 13,850 gitii, » 5,937p 9^ 9c we«i ea talu. Cyflwynwyd adroddiadar o wahauol gylchdeithiau yn dangos fod y rnndlad ml tir' a 'bagolygon am gasgliadau Adroddwyd fod cyfarfodtalaethol Gogledd Cymru edl penodi pwyllgorau i ystyried y cwestiwn o TroJl Gogledd Cymru a pharotoi cynllun. Se3gWy Vy eglwj8 Llandriudod i'r dalaeth 7 SnJ,fniwyd adrodduid j capelau. Y mae dyled 7 capelau yn Neheudir Cymru yn 14,000p, a gwerfch «°nff 80'275^ Yn 7 ?0gledd'^ V d^led Vv 21,000p, a'r eiddo yn vverth 244,370p aelodrf)SaiA-aur°ddiad.yr ystade^dd mai rhif yr V fl2' %/n h8hymru 7dyw, 21,379, cynydd o 67 ar °Wa^cwddo42r6braWf'C3'njdd ° 80; a6'333 Penodwyd y Parch H P Hughes a Mr Perks, A.S i gynrychioli y gynadledd yii y gyi-nanfa nesaf. Yn yr hwyr, cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Dref.

--\--Sasiwn y Mathodistiaid…

DYDD Mawrth.

[No title]

< Nodion o JF:\o'or.

Advertising

Cymdeithas Cynorthwyol Mwnwyr…

March

Advertising

-0 GWRS Y BYD.