Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

-, Mr. Samuel Smith AS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Mr. Samuel Smith AS. J)U(A. ddywed M.A.P. am yr aelod tros sir Fflint: Gwr tal, teneu, yn plygu ychydig gan benaint, Jdyw Mr Samuel Smith, A.S., cynygiad diweddar Jr hwn yn Nhy y Cyffredin ar y chwareuon an- weddaidd a dynodd gymaint o sylw. Gwisga farf laes, wasgaredig, o liw gwan-felyn, ac y mae ei wallt o liw'r haiarn. Y mae ganddo lygaid gleision mawr, a gwedd felancolaidd dwfn a pharhaus ar ei wynebpryd. Cerdda ar hyd yr heol a'i feddwl mor grwydrol fel mai aaaml, os byth, y sylwa ar gyfaill yn myned heibio hyd nes yr Melir ac y cyferchir ef. Preswylia yn awr yn rhif 9 Cowley Street, caitref Tom ELis, y diweddar Chwip Rhyddfrydol. Hynod syml ydyw ei ddull o fyw. Er yn gyf- oethog iawn, nid yw yr Aelod tros sir Fflint yn credu mewn arddangosiad diangenrhaid. Yn Cow ley Street y mae un gwas yn unig, ac agorir y drws yn gyffrediu gan forwyn. Y mae oddimewn yn Bymen a diddefod, ac wedi ei addurno yn y dull hen fiasiwn, yn hollol gydweddol a'r trefniadau. Y goleuni trydauol ydyw yr unig beth diweddar o'i gwmpas. Ystafell fechan yn y ffrynt ydyw myfyr- gell Mr Smith, yn Ilawn o lyirau a phapyrau, y Wwyafrif ohonynt yn ymwneud a gwaith dyngarol, brwydrau tros burdeb, y newyn yn yr India, a Defolaeth. Ond dygir gwaith seneddol Mr Smith yn mlaen gau mwyaf gan ei ysgrifenydd, yn ei swyddfa yn Delahay Street. "Treulia Mr Smith wyliau y Sulgwyn yn Orchill, ei ystad yn swydd Perth. Adeilad cymharol ddi- weddar ydyw Orchill House, wedi ei adeiladu yn y Surf a elwir Scottish Baronial,' ei olwg allanol yn debyg i gastell. Amgylchir ef a pharc eang, yn cynwys tir saethu rhagorol, a dau lyn o waith llaw. Unig ddifyrwch Mr Smith yw pysgota brithjlliaid, a threulia ran o bob diwrnod o'r gwyliau yn ei gwch, Aadewir i nofio yn dawel, yu chwareu gyda'r wialen, tra y gwas yn dyfal wylied y pysgod a dewis y plu lDwyaf pwrpasol, gan fod meddwl ei feistr yn rhy grwydrol i ofalu am fan bethau felly, Y mae yno -Ya gyffredin gwmni bychan o gyfeillion, y rhai a arosant yno yn mhell ar ol i'r gwesttywr ddychwel- yd i Luudain. Ceidwaid yr helwriaeth ydyw yr insig rai sydd yn saethu ar yr ystad, a phe nas gwnaent hyny yn bur ddyfal, buan y byddai j r ystad wedi ei heidio gan wningod. Yn ymyl, saif capel bychan, a phob nos Sabboth pregetha Mr Smith, neu un o'i westtj wyr clerigol, i'r tenantiaid. Dylid crybwyll fod yr olaf yn coleddu syniadau uchel a pharchus am eu meistr tir. Efe ydyw eu patrwm o Ysgotyn duwiolfrydig, yn gysylltiedig ag yswain ira charedig. "Bu Mr Smith yn deithiwr mawr. Ymweiodd ddwywaith a'r India, a chroesodd yn ami i'r Am- erica. Y mae yn bur adnabyddus hefyd ag amryw- Jol wledydd y Cyfandir. Bob gauaf, ymwela fl Deheudir Ffrainc ac yn gyffredin, cymer gydag -Of ddau neu dri o weinidogion, a thala eu holl dreui- Y mae efe ei hun yn ymlynydd cadarn wrth Eglwys Bresbyteraidd Lloegr."

-1oi--Cymaafa yr Arnilbynwyr…

Colog Bodyddwyr Gogledd Cymru.

(O) Cymanfa Annibynwyr Meirion.

--0--8 Ddyffryn Nantlle

----------.-IL'ythyr o Caflffornia.

-,)-Ar Flnlon y Odyfrdwy.

--0--Hodion o Uwohaled.

[No title]

------._ Newyddton Cymrefg.

COLLI AC ENILL.

Advertising