Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Cwasg Deheu Affrica.

-0-Cyrddau y Dyfodol, &o.

LieoS

[No title]

Y RHYFEL.

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CAPEL I-KNIBYNOL KENSINGTON. CYFARFOD PREGETHU, MEHEFIN 24aiii, 1900. Pregethir am 10-30, 2-30, a 6, gan y Proff. J. E. LLOYD, M.A, Coleg y Brifysgol Bangor. Capel y Wesleyaid Shaw Street. Cynelir Cylchwyl Flynyddol Yr Ysgol Sabbothol, DYDD SUL, MEHEFIN 17, 1900. Pregethir am 10-30 a 6 o'r gloch, gan y Parch W. O. EVANS, Birkenhead. Am 2-30 yn y prydnawn pregethir yn Saesneg gan y Parch W. O. EVANS. Gwneir Casgliad yn mhob oedfa at drysorfa yr Ysgol Darperir te yn yr Ysgoldy am 4c yr un. Eglwys Annibynol Clarendon Road, SEACOMBE. Cynelir Cyfarfod Chwarterol, SAB BOTH NESAF, MEHEFIN 17eg, 1900, Pregethir am 10-30, 2-30, a 6 o'r gloch gan y Parch. R. P. WILLIAMS, Caergybi. Eglwys Annibynoi Trinity Road, Bootie, Cynelir cyfres 0 GYFAPDYDD PREGETRU, yn nglyn ag AGORIAD Y CAPEL NEWYDD, yn y drefn a ganlyn SABBOTH, MEHEFIN 17eg, 1900, Pregethir am 10-30 ac am 6 o'r gloch gan y Parch T. ELI EVANS, ac am 2, gan y Parch S. ROBERTS, Seacombe. Nos Lun am7-30, gan y Parchn THOS. EVANS, Peel Road, a D. ADAMS, B.A., Grove Street. Nos Fawrth am 7-30, gan y Parchn THOMAS EVANS, Peel Road, a WM. THOMAS, Marsh St Nos Iau am 7-30, gan y Parch H. PARRY THOMAS, Birkenhead. Nos Wener am 7-30, gan y Parch W. CAENOG JONES (W), Trinity Road, a J. HAWEN REES, Marsh Lane. Nos Sadwrn am 7-30, gan y Parch GRIFFITH ELLIS, M.A., Bootle. Gwneir casgliadau yn yr holl gyfarfodydd tuag at. y ddyled. COLEG Y GOGLEDD, BANGOR (Un o'r Colegau yn Mhrifysgol Cymru). Prifathraw: H. R. REICHEL, M.A. Dechreua'r tymhor nesaf Hydref 2, 1900. Paratoir ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cvvrs Meddygol yn Mhrifysgolion Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaethyddiaeth,ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran Normalaidd 'i athrawon elfenol a chanol- raddol. Cynygir dros 20 o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o L40 i £10 y flwyddyn i'r rhai fyddo'n ymaelodi yn y Coleg gyda dechreu y tymhor nesaf. Bydd haner yr Ysgoloriaethau yn gyfyngedig i Gymry. Declireuir yr arholiad am danynt Medi 18. Ceir pob manylion gan JOHN EDWARD LLOYD, M.A., Ysgrifenydd a Chofrestrydd. rhe Liverpool Royal National Eisteddfod OHOIR. Grand Open Rehearsal [at HENGLER'S CIRCUS, WEDNESDAY EVENING, JULY 4th, 19M. Doors open at 7. Commence at 7-45. Silver Collection will be made. ADMISSION FREE BY TICKET. rickets can be obtained from Members of the Com" mittee, Members of the Choir, and the Secretary, Mr R. D. GLYN ROBERis, 6, Eversley Street. MJNJDD SEION, PRINCES AVENUE. Cynelir Cylcliwyl y Ger^adaetli Gartrefol SABBOTH, MEHEFIN 17, 1900, Pregethir am 10-30 yn y boreu gan y Parohedig RICHARD LLOYD daNES, ac am 6 o'r gloch gan y Parchedig PHILIP PRICE, Beaumaris. NOS IA U, MEHEFIN 21ain, 1900, rhoddir ail ddatganiad 0 Gantata boblogaidd Syr J Stainer, "THE CRUCIFIXION," gan GOR CERDDORFA MYNYDD SEION, Unawdwyr—Mr J. HALTON MORRIS, tenor Mr EDGAR BARRI, Baritone. Arweinydd, MrOADWALADR OWEN. Organ- ydd, Mr EDWARD WOODWARD (Organydd Wesley, Stanhope Street). Drysau yn agored am 7-30, a dechreuir yn brydlon am 8 o'r gloch. Mynediad i mewn yn rhad ond gwneir casghad arian tuag at drysorfa y Genadaeth Cartrefol. By order of the Trustees. FREEHOLD BUILDING LAND AND CHAPEIi IN SEACOMBE. BY MR. HENRY JONES. On Thursday; 21st June, at 3 o'clock p.m. in the Law Association Rooms, 14, Cook Street, Liverpool. A LL that PIECE OF LAND with Frontages to Brighton Street and Clarendon Road, and containing about 900 sqaare yards. Also the hand- some Modern MISSION CHAPEL therein erected. Tenure Freehold. For particulars apply to Mr Henry Jones, Pro- perty Auctioneer, 5, Cook Street (Telephone 1779); or jjto Messrs Oliver Jones, Billson & Co., 5, Cook Street, Liverpool. jyVERPOOL & NORTH WALES, REGULAR DAILY SAILINGS (Sundays included). P.S. ST. TUDNO OR ST. ELVIES, Leaving Prince's Stage at 10-45 a.m. daily for LlandudnOo- Beaumaris, Bangor, and Menai Bridge, due back at 7-30 p.m. Allowing over four hours ashore at Llandudno. For fares and all further particulars apply to the LIVER". POOL AND NORTH WALES STEAMSHIP Co.,LTD., T G BREW, Secretary, 20 WATER STREET, LIVERPOOL. Tel. No. 6366. H OL YHEAD.-To let, comfortably furnished H. house, containing two sitting-rooms, five bed- rooms, bathroom (hot and cold), good kitchen and- usual offices, one acre walled-in grounds excellent) water and sanitation, bracing air, commanding splendid mountain and sea views, ten minutes walk from town and beach. Terms 2 guineas per week.- Apply MRs WILLIAMS, Brynsiriol. LLETTY yn eisiau gan ddyn ieuanc gydatheula crefyddol yn Liverpool. Rhaid i'r termau fod yn rhesymol. Ymofyner P," Swyddfa'f Cymro.

Family Notices

Advertising