Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Coiotn llirweat

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Coiotn llirweat NID oes ddybeu bellach gresynu uwchben y camwri; ond loes anhawdd i garedigion sobrirydd a chyfiawn- der ei djoddef yn dawel ydyw gwaith ynadon Ler- pwl yn cauiatau trwydded i'r bragwr Cain yn rhan- barth Ian wedd hyd yma St. Michael, aryramod iddo roddi fynu chwe trwydded yma ac acvr mewn rhan- au eraill o'r ddinas. Y mae'r gyfraith drwyddedol yn ddrvrg a dyrus ddigon yuddi ei hiia y mae ei gweinyddiad gan ynadon yn fynych yn ei gwneud yn llawer gwaeth. Fe gofir i Mr Cain, o flwyddyn i flvryddyn, daer geisio, ond yn ofer, drvrydded i'r "Hollifts," fel y gel wid J palasdJ hifniv yn Aig- burth ac y mae pob dadl oedd mewn grym yn er- byn trvrydded yr Hollies yr un mor rymus yn erbyn yr eiddo Brranston Road. Beth ydyw y rheswm am ddwy ddedfryd mor wahanol mewn dau achos mor gyffelyb, nid wyr neb i sicrwydd ond yr ynadoii a'r gwr a dderbyniodd eu ffair ond y mae'r cy- hoedd yn dyfalu, a phe byddai modd cael at y ddau, y tebyg ydyw fod gwybodaeth yr ynadoa a dyfaliad y bobl yn union yr un peth. Y mae Mr Cain yn heliwr tan gamp. Prawf o hyny ydyw ei fod yn dangos y fath ddoethiueb yn ngosodiad ei faglau. Pan welvrch chwi ef yn aberthu chwe trap mewn un ardal, y mae yn bur sicr fod ei lygad wedi disgyn ar irtll fwy proffidiol na'r chwech eraill gyda'u gilydd. Tystion campus i'w graffder ma-jnacGol ydyw rhes hir ei dafarnau ar hyd milldiroedd dociau y ddinas, cyfleus i dder- byn y llongwr druan newydd knio gyda'i logell lawn o fordaith bell; a'r miloedd gweithwyr sydd a'u gorchwylion yn ymyl y llithrigfeydd hyn. "Lie bo'r gelain, yno yr ymgasgl yr eryrod," fuas- ai yn eithaf sign ar y tafarnau hyu. Ond er fod tafarnyddiaeth heddyw'n crechwen, dichon mai lies yn y pen draw i achos sobrwydd fydd buddugoliaeth mor atgas. Yn un peth; fe gythrudda deimlad yn erbyn mjiapwr y fainc ya- adol gan addfedu'r teimlad o blaid cymeryd Llais y Bobl mewn mater mor bwysig i'w moesau a'u ded- wyddvrch. Peth arall a gasheir yn fwy fyth oher- wydd dyfarniadau fel yr uchod ydyw gallu ar- uthrol gwleidyddiaeth neillduol i wyro barn dynion yn Dgweinyddiad eu dytedswyddau cyhoeddus, yn nghyda'r ystumio rhyfedd ar eiriau a gosodiadau y gyfraith. Nid yw y diwedd eto; ac yn etholiadau a chyfleusderau eraill y dyfodol dichou y gwelir mor gostua ydyw buddugoliaeth a enillir trwy drais a llwfrdra. Gofid arall i garedigion sobrwydd yr wythnos hon ydyw oerfelgarwch y Llywodraeth at fesur y Plant, yr hwn oedd wedi derbya y fath gefnogaeth gan bob plaid ond un. Nid yn fynycb y cyflwyn- wyd yn Nhy'r Cyffredin gynifer o ddeisebau o blaid yr un mesur, ac yn erbyn pob goleuni y pechodd y Weinyddiaeth trwy wrthod eyfle i drafod y bil am y trydydd darlleniad. Gobeithio na bydd Mesur Mr Souttar yn hir ar yr astell. Ei droi heibio befyd gafodd Mr Herbert Roberts yn ei gais am gael trafodaeth i'r dyben o wella Mesur Cau ar y Sabboth yn Nghymru. Nid oes neb all nyddu esgus mor fwyn a melfedaidd a Mr Balfour. Y trydydd gofid y rhaid sylwi arno ydvw, mor dlawd a thila y rhydd gwasg Llundaia a'r wlad han- es Cymdeithasfa Gyffredinol lJirwest, a gynelid ar raddau mor eang yu y Brifddinas yr wythaos ddiweddaf. Gwyr galluog a da o bob gwlad yn traddodi anerchiadau ac yn darllen papyrau, a'r cwbl yn cael ei grynhoi a'i grebachu i rhyw gongl fechan ac anaghysbeli ar glawr y papyrau.

--0-Dyffryn Giwjfd,

IFfestiniog.

Dall Te (Flen a Newydd),

Advertising

LLYTHURAU IIHEN FFARMWK.