Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Uticfeb Athrawon Co&lacfct…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Uticfeb Athrawon Co&lacfct S^tnru. DDTDD Sadwm cynaliwyd cyfarfodydd blynyddol ■ Undeb Athrawon Gogledd Cytiji-u yn Ninbych. Yn y gyuadledd gyifredin, etholwyd Mr J Cad- walarlr,"athraw Ysgol y Bwrdd Chwarelau Llechi Blaenau Ffestiniog, yn llvwydd am y flwyddyn. Ttaddododd anerchiad pwrpasol, yn apelio at yr athrawon i ystyried eu cjfrifoldeb a'u cyfleusderau o dan v God Adaysg newydd. Rhoddodd y Maer a Chlerc y dref groesaw ernes i'r Uudeb ar ran y Cvnghor Trefol. With gyiiwvno ei seitbfed adroddiad blynyddol, llongyfarchai Mr W Tegarty, yr ysgrifenydd, yr undebau lleol ar eu llwyddisnt. Llynedd yr oedd deuddeg o grmdeithasau gydag aelodaeth o 495 eleni Yr oedd ganddynt 14 o gymdeithasau gydag aeJodaeth o 566. Cyflwynodd Mr Tilby yr adrodd- iad arianoi, yn dangos fod gweddill mewn Haw. Pasiwyd penderfyrtiad yu gofyn i'r Llywodraeth wneud rhyw ddarpariaeth i sicrbau i athrawon el- fenol gael dal eu swyddi am dymhor rhesymol. Etholwyd Mr 0* Roberts, prifathraw Ysgol y Bwrdd, Caergybi, yn is-lywydd am y flwyddyn; ail etholwyd Mr Tilby yu drysorydd, a Mr Tegarty yn vsgrifenvdd, a phenodwyd Mr H Bedford, Aber- gele. a Mr Ered lices, Trefnant, yn archwilwyr. Penderfynwyd cynal y cyfarfodydd blynyddol nesaf yn Ngholwyn Bay. Yn y prydnawn cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus, tan lywvddiaeth Esgob Llanelwy. Y siaradwyr oeddynt Mr Yoxall, A S., Mr Clement Edwards, Mr L J Roberts, ac eraill. Yn ughwrs yr areith- iau, gaiwyd sylw at y ffsith fod cytundeb 1870 wedi myned yn ddiwerth ac anymarferol i'r amgylchiad- au newydd sydd wedi codi rhvmg Ysgolion y Bwrdd a'r Yegolion Gwirfoddol, ac awgrymai rbai fod yn brvd ceisio am gytursdeb hawddach ei weitb;o. Pasiwyd penderfyniadau yn galw ar y Llywodraeth i a] t wneud y gyfraith mewn perthynas i aiifffddlon- deb y plant mewn presenoldeb yn yr ysgolion, ac yn gwrthdystio yu erbyn adranau neillduol yn nghynilun y block grants.

---j;--Hodimi 0 Fon.

-0-

Ar Finlon y Qcfyfrdwy.I

---O.-Llythyr iarpwl

Y MOR-GWISGOEDD Y MOB.,

TA BERN ACL, NETHERFIELD ROAD.

CAPEL (A) GREAT MERSEY STREET

[No title]

PWLPUDAU CYMREIG, Gorphenaf…

"YR HYN A DDYWED PAWB."

■■1—■———-—i Nodlon o Fatlor.