Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Capel :a!em.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Fflint a Saeson Wirral, er eu bod yn ngolwg eu gilydd ac nad oea ond af m rhyngddynt. Oad afon lydan, leidiog, anhawdd mynd ar ei -thraw s ydyw'r Ddyfrdwy. Nid yw'r lorddoiien hithau ond cul, a rhydiau luaws ami, Israeliaid ar ei dwy ochr, heb ddim gwahaniaeth yn eu hantad, ea credo na'a ffurf lywodraeth, ac ni ddylai ychydig ddw'r eu hysgaru. Yr wyf yn meddwl i Williams o'r Worn mewn ymgorn a Christmas Evans ddweyd rhywbeth yn debyg i hyn o'r blaon. A gerdda y symudiad hwn i Gymru tybed 1 Y mae aogeu am daao mewn llawer man, lie y mae gan y ddan enw td achosion gweiniatd ac yn graddol ddarfod er's blynyddau, tra y byddai andeb yn neith a bywyd iddynt. Capel :a!em. DRIUOAIN mlyneiii i Fehefia nasaf, yr agorwyd Capel yr Annibynwyr yn Brownlow Hill, yr hwn sydd yn gadwrfa dodrefa, a'r eglwys a fa'n ymgynull ynddo am agos i ddeugaiu mlynedd, yn awr yn addoli yn Grove Street. Ac y mae an yn fyw heddyw oedd yn bresenol yn yr agoriad, ac yn ysgrifenu yr hanes yu y Geninen am y mia hwn, sef yr hybarch lenor a theilwng efengylydd David Griffith, Bethel. Yr oedd efe yn yr Ysgol yn Lerpwl ar y pryd, ac yn cadw dyddiadur, o'r hwn y dyfyna, gan mai gorea oof, cof ilyfr. Ni ddyfynwn o'r ysgrif, pryned pob Annibynwr y Geninen, a cheiff lawn gwerth ei arian yu yr ysgrif hoa yn anig. Ni ba ond daa weinidog yn Salem yn ystod yr amser y parhaodd yn addoldy, a dau gawr oeddynt, set y Parch R Thomas (Ap Fychan), a Dr Wiliiam Rees (Hiraethog) ycbydig o eglwysi gafodd y fath ddoniau. Geiriadur mawr Dr Silvan Evans. DRWG genym ddeall y rhaid atal cyhoeddiad y gwaith mawr a godidog hwn, oherwydd diffyg oefnogaeth neu rhyw annealltwriaeth. Y mae pedair cyfrol ohono eisoes wedi ymddangos, yn dwyu y gwaith i lawr i ddiwedd y Ilythyren D, ac yn cyowys 1,828 o dudalenau Royal 8vo. Yn ol y llythrenau sydd wedi myned heibio ac i ddod, gellid casglu mai taa'r drydedd ran o'r gwaith felly sydd wedi ei argraphu, a gresyn a chywj Iydd i ni fel cenedl, fyddai i'r llyfr gael ei adael yn anorphenadwy chwedl y Oriwr. Fel y dywedwyd yn y golofn hen ar gychwyn- iad y gwaith, y mae ya Ngeiriadur Dr Evans ddiffygion pwysig o ran cynllun a thrafn o'r ochr arall, ni cbawn ni byth mo'i gystai heb son am ei well. Rbyw fil neu ddeuddeg cant o bunati fyddai'n ddigon i yru'r antariaeth i ben ei thaith. Yn mh'le mae'r Cymro a chanddo y cyfuniad harms o ddigon o arian a synwyr i lanw y diftj g f

Arwerthiant Eiddo yn Meirlonydd.

Y Brenin a Glynlllfon

---:0:-Marwoiaaih Canon Rowlands.

IY Bedyddwyr a'r Annibynwyr.

0 Sir Fon.

--------------------I Cymanfa…

- :Gymdeithasfa Chwarterol…

————————"-a rApel y Parch…