Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

._._.. Llenyddlaeth.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Llenyddlaeth. THE LIFE OF E. HERBER EVANS, D.D. From his Letters, Journals, etc. By the Rev. H. ELVET LEWIS." DARLLENASOM y gyfrol uchod gyda hyfrydwch mawr. Yr oedd ei gwrthrych yn gymeriad dyddor- ol a phoblogaidd, ac y mae ei hawdwr yn yagrifen- ydd medrus. Y mae y cyfuniad hwn ynddo ei hun yn rhoddi gwerth ar y gyfrol. Y mae yr awdwr wedi bod yn iiynod hapus yn ei ddosraniadau o'i destyn. Dilyna hanes ei wrthrych o'i gryd i'w fedct gycla medrusrwydd mawr, ac y mae yn cael cynorthwy sylwedaol i hyny trwy y defnydd a wna 0 sylwadau hunan-fywgraphyddol Dr Herber Evans. Gwelir yn amlwg oddiwrth hanes blynyddoedd cyntat gwrthrych y Cofiant ei fod ya dra ffodus yn ei rieni. Yr oedd ganddo dad crefyddol a mam yn un o rai rhagorol y ddaear. Gwnaed argraphiadau crefyddol dyfnion ar feddwl Herber pan yn blentyn adref, a dyfnhau a wnaethant fel yr oedd yn myned yn mlaen mewn bywyd. Yr aelwyd a'r addoldy oedd y nerthoedd cryftf eu dylanwad yn ffurfiad ei gymeriad. Pan aeth allan i'r byd yr oedd digon o nerth yn ei grefydd i'w gadw ar lwybr dyledswydd ie, pan y daeth i dref fawr fel Liverpool, yr hon oedd yn ilawn temtasiyuau i ddyn ieuanc nwyfus a bywiog fel efe, cadwodd ei grefydd ef i ynahyfrydu yn ugwaith yr Arglwydd ac i benderfynu cysegru ei oes yn ei wasanaeth. Aeth i Goleg Aberhonddu yn 1858, ac arosodd yno bedair blynedd, er iddo gael galwad i fyned i Treforris ar ddiwedd ei ail flwyddyn. Bu ef yn ddigon doeth i wrthod gadael y coleg byd ddiwedd y bedwaredd flwyddyn, a bu eglwys Treforris yn ddigon doeth i ddisgwyl wrtho. Nid oedd ei fanteision addysg yn fawr cyn myned i'r coleg, ac ni hynododd ei hun fel ysgolhaig yn ystod ei arosiad yno. Fel y dywed ei fywgraph- ydd, gwnaeth ei waith yn rheolaidd a gonest, a dyna y cyfan ond ymroddodd i ddarllen ac i gyfoethogi ei feddwl a lleayddiaeth oreu yr iaith Saesneg. Yr oedd yn gyfarwydd iawn a gweithiau Shakespeare, Scott, Longfellow, &c., a daeth yn fuan i'r golwg fel pregethwr hynod o ddouiol a llwyddianus. Yr oedd Dr Evaus yn bregethwr poblogaidd a nerthol, yn areithiwr peoigamp, ac yn ysgrifenydd doruoi a darllenadwy. Yr oedd yn rhagori yn fawr yn mhob UE o'r cyfeiriadau hyn. Y mae yn debyg na fethem pe y dywedem Dad oedd yn Nghymru yr un pregethwr mwy poblogaidd nag ef pan ydoedd yn auterth ei nerth. Nid oedd eisieu i'r Iluaws ond dead fod "Herber Evans" wedi ei gyhoeddi i bregethu mewn unrhyw addoldy na byddent yn cyrchu yno wrth y canoedd. Yr oedd cydgyfar fyddiad 0 ragoriaethau ynddo yn ei wneud yu bregethwr poblogaidd. Yr oedd ganddo ymddaug- osiad atadeichog, liais swynol a threiddgar, cyd- ymdeimlad dwfn a, dyn yn ei drueni, sylwadau tarawiadol ac effeithiol, ac yn fynych byddai yn traddodi dan "eoeiuiad oddiwrth y sanctaidd hwnw." Anfynych y byddai yu pregethu ar achlysuron neillduol yn eawedig oa, byddai amryw o'i wrandawyr yn wylo yn hidl. Yr oedd yn hynod fedrus i ddyfod o hyd i deitnladau y rhai fyddai yn ei wraudo. ac v mae hyny yuddo ei hun yu gwueud pregethwr yn boblogaidd. Nid y pregethau coethaf, a mwyaf dwfn-dreiddiol, ydyw y rhai ag y mae y lluaws vn eu hoffi fwyaf, oud y rhai hyny sydd yn dyfod o hyd i deimladau dyfnaf ein natur. Yr oedd Dr Erans yn ddyn teimladwy iawn ei hun, ac y mae teimlad yn cyayrchu teimlad. Yi oedd yu gorch- fy„u gyda dyn ion am ei fod yn fiaenoroi wedi gorchfygu gyda Duw. Yr oedd yn bregethwr effeithiol am ei fod yn weddiwr effeithiol. Gweddio ydoedd y peth diweddaf y clywsom ni ef yn wneud. Yr oedd ar y pryd ar y sick list, ac yn dechreu yr oedfa i un o'i frodyr. Yr oedd y weddi y tro hwn fel palasdy mawr ac ardderchog, ar Dregetti fel bwthyn bach cyffredin y tu ol iddo. Yr oedd y gwrthgyferbyniad yn fawr ac i'w gofio. Gwnaeth wasanaeth mawr i'w enwa.d trwy ym- gymeryd a bod yn Brifathraw y Coleg yn Mangor. TJnwyd dwyblaid ynddo 6f, a bu heddwch yn yr enwad wedi hyny. Bala curnBBngor ac nid Bala, versus Bangor ydyw sefyllfa pethau er hyny. Pwy all ddweyd faint oedd gwerth gwasanaeth fel hwn Traddododd gyfres o ddariithiau ar bregethu y byddai yn dda i'r to preseuol o bregethwyr ein gwlad eu darllen, eu myfyrio, a cheisio gweithio allan yr awgrymiadau gwerthfawr a gynwysaut. Oni fuasai yn ychwanegiad gwerthfawr at y gyfrol brydferth hon pe buasai yn cynwys y darlithiau hyn? Yr oedd yn anmhosibl i ddyn o ddoniau a gallu Dr Evans beidio dyfod i'r golwg fel dyn pwysig ac f, 1 un o arweinwyr yr enwad parchus y perthyuai iddo. Llanwodd brif gadeiriau ei enwad yn Lloegr yn gystal ag yn Nghymru, a gwnatth ei ol er daioni yn mhob cadair yr eisteddodd ynddi.. Yr ydym yn dynmno cylcbrediad eang i'r gyfrol ddyddorol hon, oblegyd y mae yn gwir deilyngu hyny. D. —0— Cafodd Mr John Roberts, casglwr trethi, ei ddewis yn gadeirydd Cyngor Dosbarth Trefol Dolgellaa am y flwyddyn ddyfodol, ,a Mr John Jones, Caerffynon, yn is-gadeirydd. Mae dyn o'r enw Israel Arian, gemydd, yn byw yn Merthyr Vale. 0 ran hyny, nid hawdd fyddai cael gwell cyfieithiad o Israel" nag" arian," yn 01 nodwedd bresenol had Abram." CRYFBAIR LLYSIEUOL GWERTHFAWR. Pan y byddwn yn cael ein blino gan unrhyw af- iecbyd neu anhwylder dylem ofalu fod y feddyg. iniaeth a gymerwn yn un naturiol, Ueddiau natur wedi eu troseddu mewn rhyw ddull. neu gilydd yw yr achos dechreuol o bob afiechyd. Llysiau—cynyroh naturiol y ddaes-r yw y feddygmiaeth fwyaf naturiol, a'r hon y mae y byd anifeilaidd yn reddfol yn ei cheisio. Mae y cryfbair y cyfeinwn ato yn ein penawd y mwyaf gwerthfawr, llesol, ao yrnddiiied d y gwyddom am dano, gan ei fod yn cynwya rhinweddau adgryf- haol a phurol y llysian meddygmnethol mwyaf ad- nabyddus tirwy yr holl fyd. Y oryfbair hwn yw Quinine Bitters Gwilym Evans, yr awn sydd feddyg- iniaeth hollol lysieuol, wedi ei darparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf sydd ddichonadwy er sierhau ei heffeithiolrwydd, gan un o'r fferyllwyr goreu yn y deyrnas. Cymerfcdwyir Quinine Bitters Gwilym Evans yn ami gan feddygon a fieryllwyr i gleifion, pan bydd pob meddyginiaefch arall wedi profi yn aneffeifcbiol. Mae yn anmhrisiadwy mewn achosion o wendid, yn enwedig i wrligedd a phlant, a phersonau yn dechreu gwella ar ol Twymyn neu y cyffelyb. Mae mil edd yn ein gwlad a dystiant i'w werthfawredd a'i effeith- iolrwydd, ac nid oes dim cyffelyb iddo mewn achos- ion o'r fath. Rboddwch brawf amo. Gwerthir mewn poteli 2j 9c a 4s 6o yr un gan bob fferyllydd, neu anfonir ef am y prisiau uchod trwy y post yn uniongyrchol oddiwrth y perchenogion—Quinine BHt-ers Manufacturing Co., Lirnd., Llanelly, South Wales.

Chwarel y Penrhyn.

--0:-Syr W. H Preece ar Addysg…

Mr Lloyd George ar y Rhyfal.

--00--Symdeithas Gyiurai Caer.

--.---0"-----SorrespcsnclettGe

Oyffredinol

Advertising