Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

ftkys Dafydd gy'n D'eyd-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ftkys Dafydd gy'n D'eyd- Fod arwyddion eglur o ymddeffroad teuluaidd •wefli dal clwb hen-lancyddol y V-. Mai pelydr o ogoniant anorchfygol y dduwies Melius a ddygodd amryw o'r hen lanciau i'r llawr, feA Saul gynt ar y ifordd i Damascus. Fod calon haiarnaidd y clwb wedi toddi fel cwyr crmyd o dan dywyniad llygaid Venus pan ym- OTiosgodd o fantell ei gweddwdod. Fod tymheredd yr hinsawdd mor wresog drwy'r ocuchwyiiaeth fel y llewygodd Uuaws, a rhuthrodd y gweddill yn llewya eu crysau am eu bywyd tua awyddfa yr undeb oesol. Fod yno weddio mawr am dderbyniad i mewn i fjsnfwes gysegredig yr urdd fenywaidd. Mai cyffrrddiad llaw felfedaidd y ferch ieuanc Imxiu a agorodd lygaid y llanc. Y bydd yr enw merch ar ol hyn wedi ei stampio ar uniform pob seren drwy'r gwawl annherfynol. Mai corwvntoedd amser gaiff y contract o ys- gxbo ymaith enw dirmygedig "'rhen glwb" oddiar leehres hanesyddiaeth. Fod Ysgol LI wedi talu ymweliad a Rho&- neigr y dydd o'r blaen. Mai hollol 8Jlheihr o ymddygiad hogia "Cjrmru lan gwlad y gan" ydoedd yr eiddynt. Fod yn Rhosneigr lawer iawn o foneddigion a buneddigessu yn aros ar hyn o bryd, ac y maent 1111 hawdd i'w plesior a'ft hymddygiad yn weddaidd ihrefnus. Mai heb weled llawer, gyda diffyg "common- seme," ydoedd yr achos o'r ymddygiad gwarthus o eiddo yr hogia dan sylw. Fod yn hwyr glas i'r "railway" fyned i gyffiniau iN hardal er mwyn i hyn wareiddio ychydig angmt Fod yn Rhosneigr lawer iawn o ysgolion yn mwynhau eu hunain o dro i dro, ac fod eu hym- ddygiad yr hyn a ddymunem. 1 Mai tro gwael ydoedd cam-byhafio yn y gwesty, jo mha le yr oedd yr ysgol uchod yn bwyta. Mai tro ffyliaid ydoedd ymdrafferthu i chwilio mig granc glas a'i daflu i gasgenaid o ddwfr glan, j ac yna cwyno oherwydd fod y dwfr yn aflan. Fod Rhosneigr yn gallu gwneud y tro yn eithaf heb gwmpeini pobl heb fod i fynv a'u safon mewn synwyr cyffredin. Fod y wraig weddw yn alluog i fyw hebddynt, gan fod "rebels" yn "item" y gall eu hebgor. Ei fod wedi myned mor belled a Chaergybi ddydd Mawrth. I Fod Arddangosfa Amaethyddol Mon yn un g, pps, and fod y gwlaw wedi gwneud ° r ndidio. Mai difyr oedd ymochel yn mhf^ell J* ysgriien- bell oedd yn mhob n,jdd lw ^rwr—Mr T. K11:-°» Caergybi. 1Irlaw yn rhedeg oddiarni fel oddiar dywedir. in wedi tyru i'r show, a phe am y genethod tlysaf aethai ias yn wag. rai tlws oedd yn ymochel dan jabell. ael cryn hwyl yn y dref drwy ti taeru parthed "identity" Rhys. di enill y chwecheiniog yn deg ,vraig rheiny. ys) yn hyderu eu bod mor an- iu y "chwech" iddo, er gwaethaf ch. i fu y tawelwch yn y tren pan ad- ftja. Rhys. .raid i'r genethod fyned mor ddistaw, ui IlS ddim niwed iddynt. -Fad rfeai gweilch yn dweyd pe buasai yr ym- harelo heb ei gadael gartref mai heulwen ha' a vperia ar yr arddangosfa.. Y bydd iddo, os byw ac iach y flwyddyn nesaf, go yr ymbarel, ac yna o bosibl ceir tywydd braf. Mai man hyfryd ydyw meusydd Llanfawr i gynal yr arddangosfa. Fod glas-for y Sianel Gwyddelig i'w weled ar un llaw, a mynyddoedd cribog Eryri ar y llaw acall. Mai dymunol fydd deall am Iwyddiant yr ar- ddangosfa er gwaethaf y tywydd garw. Fod llaweroedd wedi myned yn "Fatis" er eu thaf. Mai golwg llipa oedd ar lawer o'r rhyw deg, yn I emRldig y rhai oeddynt yn eu gynau gwynion.

Eaalioni Teum Urddasol y Penrhyn.…

Cyfartaead yr Id.

Cymdeithasau Esgobaeth Bangor.

Eitedcl fod Gttdeiriol Corwen.

YR, EISTEDDFOD I GEMOLASTHOL.