Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

r:::_--------------------Bangor.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

r: Bangor. Anrhegu. Y mae gweithwyr Mr Evan Williams, Wiladydd, Garth, newydd gyflwyno 1" M! a. Mrs David Hughes, ar eu dychweliad o u mis mel, timepiece marmorhardd. yn dwyn arysgrif cyfaddas ef dangos eu parch i Mrs Hughes, yr hon sydd ieich i Mr Evan Williams. Cyhuddiad yn Erbyn Tafarnwr.*—Yn Llys yr Yna- don dydd Mawrth, Inspector Rowlands a ddyg- odd gyhuddiad yn ertoyn gwr y Farmers Arms, •Glanadda, o fod yn feddw ac afreolus ar nos bul, Awst lai. Ymdd&ngofcodd Mr S. R. Dew i erlyn, a Mr Lloyd Carter (Meistri Carter, Vmcent, a Douglas Jones) yn amddiffyn.—Wedi gwrandaw y tystiolaethau, y Fainc a. dafiodd yr achos allan. Marwolaeth Yn Minydon, Llanfairfdrihan, nos Sul cyn y diweddaf, bu farw Mr W. Alfred Hughes, raab ieuengaf y Cvnghorydd Hugh Hughes, Britannia House, Bangor. Yr oedd y gwr ieuanc hawddgar hwn wedi dioddef cystudd maith a phoenus lawn, yr hwn barhaodd am dros dair blynedA o amser. Qudwyd y corph i Fa.ngor, a chladdwyd ef yn myn- went Glanadda. ddydd Mercher, pryd y gweinyddid gan y Parch T. J. Wheldon. Angladd preifat yd- oedd. Anfonwyd lluaws o blethdorchau gan gyfeill- ion a pherthynasau. Y Bwrad Ysgol.—Cynhaliwyd cyfarfod arbenig o'r Bwrdd Ysgol nos Lun diweddaf, y Proffeswr Phillips yn y gadair. Yn bresenol hefyd yr oedd MHwriad yr Anrhydeddus W. E. Sachille West, Dr. E. O..Price, Mr Charles Pozzi, ,a Mr A. C. Downs (clerc)."—Adroddwyd i ddeuna-w o geisiadau gael eu hanfon i mewn am y swydd o feistr-cynorthwyol Yso-ol y Garth; yr un a benodwyd oedd Mr W. R. ° Jones, N autIle. LlythJT oddiwrth Mr Harold Hughes a hysbysai iddo dderbyn dau o tenders er gosod "laboratory tables" yn Ysgol y .Garth, set eiddo Mr Wa.tkin Jones. 22p 15s, a'r Meistri Jones a Williams, 25p 10s. Y Bwrdd a .dderi-ymodd tender y blaenaf.—Yna cyflwynodd y Clerc'tenders a dder- bvniasai er gwnsuthur y cyfnewidiadau yn Isgol Glanadda, a ,derbyniwyd yr eiddo 0"wen, lilandegfan, am waid dderbyn cvmeradwyaeth Bwrdd Llywodraeth Leol i wertIÙant llain o dir oedd yn eisieu ar v Bwrdd at ddybenion Ysgol Glanadda, a p'iienderfyjnwyd oyfarwvddo Mr Huw Rowlands, cyfreithiwr, i actio dros y Bwrdd, er cwblliau pryniad y tir mor fuan ag sydd ■ bosibl. Gofynwyd i'r clerc hefyd ,gymeryd y camrau angenrheidiol i gael echwyn.-—Penderfynodd y Bwrdd barhau yr ysgolion nos yn ystod y nesaf yma, gadawyd y trefniadau yn nwylaw y Prifathraw Price, Proffeswr Phillips, a' Dr. E. 0. Price.—Y Bwrdd a, roddes awdurdod i'r Proffeswr Phillips, Dr. Price, a Dr. Richard Jones i briodol ddodrefnu y Rechabite Hall i fod yn "pupil teachers' centre." Priodas.—Dydd Mawrth, yn Nghapel y Taber- nacl, priodwyd Mr Hugh Parry, Corporation Offices, Bangor, mab. ,hynaf Cadben Parry, Upper Bangor, gyda Nellie,. merch Mr a Mrs Hugh Junes, Bronant (gynt Glandwr), Garth-road, Bangor. Gweinydd- wyd ar'yr achlysur gan y Parch J. Whpldon.B.A., yn cael ei gynorthwyo gan y Parch W. Ryle Davies, M.A., Rhoddwyd y ,briodferch ymaith gan ei thad. Y morwynion priodas oeddynt Miss Alice Jones (chwaer y briodferch) a Miss Ceridwen Jones (cyfnither) tra y gweithredai Mr J. P. Far- Ten fel "gwas." Yr oedd y briodferch wedi ymwisgo mewn gwisg o cashmere gwyn, wedi ei drimio a chiffon, gyda picture hat wen ac orange blossoms and plumes. Yr oedd y morwynion wedi ymwisgo mewn dresses o fawn, trimmed with pale blue. Cynhal- iwyd "reception" yn nghartref y briodferch, pryd yr oedd nifer o gyfeillion yn bresenol. Yn y prydnawn ymadawodd y cwpl (ledwydd a.m Ardal y Llynoedd i druho r'mlS mel. Derbyniwyd nifer luosog o an- rhegion, ac yn canlyn wele restr o honynt: —The employees of the ,Bangor Corporation, diawing-room cabinet; Mr Jones (father), cheque and tea and din- ner service; Mrs Jones (mother), silver tea, service and household linen; Captain Parry, ,cheque; Mrs Parry, family Bible and Hymn Books; Miss Alice • Jones, silver tea spoons and sugar tongs; Mastet H. Ll. Jones, silver salt ,spoons Master Gwilym Jones, pair of vases Messrs W. and J. Parry, octogan table Mr and Mrs Jones, Gwynant,brass fire irons Miss C. Jones, do, breakfast cruetMaster Ll. Jones, • <lo, jam spoon and butter knife Mr Farrell, brushes ou stand; Mr and Mrs Ryle Davies, London, white -counterpane; Miss Ryle Davies, embroidered nieht ,dJ.¿ss bag; Master Ryle Davies, tea cloth; Miss > Getta Ryle Davies,. f,ray cloth; Master Willie Ryle Davies, tray cloth; Rev. and Mrs T. J. Wheldon, Argoed, dozen silver teaspoons in case;Miss Whel- don, do, embroidered table centre; Mrs Owen,Port- madoc, white counterpane; Miss May Owen. do, two paintings; Mrs Arthur Morris, do, linen bag; Mr J. R. Daviea, Rua-ben, album; Miss E. A. and Mr R. 0. Davies, do, tea pot a.nd stand and salt cel- ilgrs Miss Pariy, Tregarth, table cover Miss A. Jones, Llain, table cloth Mr R. R. Parry, Tregarth, clisrrttfcrer ware • -MisfS Jonets, 6, Garth-terrace,- ■malade jar; Mrs Thomas, 1, GNarfch-terrace, cheese •-stand Miss Roberts, Bryn Myiyr, knives and forks 'Dr. J. E. Thomas, ink stand: Mrs R. Davies, 66, Garth-road, sugar basin. cream jug Mr andivirs Huw Rowland, cilver stand for cream and sugar; Mrs Owen, Glanadda, marmalade jar1 Mr and Mrs Copplestone. 1. Glandwr-terrace, pair pf silver salt cellars; Messrs Williams Evans and Co., silver fruit stand Miss Annie Williams, Garth, jam dish Miss Louisa Roberts. Nantlle House, silver ,salt spoons; Miss Griffith, Bee Hive, sideboard cloth Mr and Mrs R. Thomas, Prince's-road, fish carvers in case; Mrs J. H. Edwarfls, Gambler terrace,, bamboo' flower stand; Mr G. J. Thomas, Victoria House, fur hearthrug; Mr Tom Jones, bamboo table; Mr and Mrs Owen, Greenwich House, wicker chair; Miss M. Evans, London, tea cloth; Mr W. Parry, ironmonger,brass stand.; Miss Hughes.Board School, Talysarn, tray cloth Miss ,Nellie Hughes, do, Duch- esse 'set: Mrs Captain Jones, Garth-road, table cloth; Miss Jones, Tregarth, cheese stand; Miss H. Jones, vHill-street, toast stand and water bottle; Miss Edwards, ,London House, tray cloth Miss Thomas, Bosrd School, Rhos, tea cloth; Miss Ro- berts, Clwtybont, tea -cloth; Mrs Roberts, Bryn Myfyr, 'sia^uoard cloth Mrand "Mrs Thomas, 293, Sigh-street, silver jam spoon Mr Williams, Elm Bank, bedroom ware; Miss Williams, do, sardine dish; Mrs Gethin Williams, Bodfaen, flower stand; Mr Walfcpr Williams, High-street, timepiece Mr and Mrs Smith Owen, carvers, brushes and hot water ■jug Mr H. T. Owen, 18, James-street, cruet; Miss aggie Jones, 45. Hill-sfcreet, silver butter cooler Mr and Mrs J. ,H. Williams, Birmingham, table cloth; Mr and Mrs Roberts, 13. Albert-street, two marble candio sticks; Miss Lizzie Jones, Penrhyn Tark, coal settle; Mr avd Mrs 40wen, Manchester, -.silvers; Mr 'W. Owen, Bradford House, bracket; 'Mrs Jones, Ham, toilet covers Mrs Williams,High- • street, tea cosy Mr and Mrs (Wilhams, 43, Hill- street, tabb cloch. Y 1LYS TRWYDDEDOL. Cvnhaliwyd y llys uchod ddydd Mawrth, gerbron Henadur Thumas Lewis, ac iimrjw ynadon eraill. r, Aroh-Tvdd lowlands, yn ei "tdroddiad a hvs- Tr, sodd fod 112 trwyrtdedig yn y dosbarth—Uai o uii nag yn y ddiweddaf. Rhifai.,y tofarn- 4ai ':rwyddedig yr oedd yno bedwar o doi cwrw, a i)Ledair o drwyddedau chwegnwyddffj'r. Yr oedd -poUiugaeth y ,rlost>atvuh, yn ol y cyfrif diweddaf, yn ac felly, yr uedd un ty tafarn ar gyfor pob 225 o r boblogaeth; s.f, un ar pob 422 yn aMlilwyf Abo, un ar pob c&nt a banner yn Man- gor, mi ar gyfer pfib 3246 yn Llandegai, ac un ar grftir pob 274 yn Llarilkjchid. Dygwyd naw o dafmn- ■wyr gerbron yr ynadon yn ystod y flwyddyn, cosp- "wyd tii, ac aeth cllweëhyn rhydd—lleihad o dri yn juS&r -yyirhai a gosp^yd, o ddau yn nifer y /hai a aeVh yn rhydd. Erlynwyd 174 o bersonau am feddwi, cospwyd 163, a, ^hyd'Hia^yi unarddeg—Uai o bym- theg nag a gospwyd T Ily#;edd. Cyhuddwyd unar-' bjTrttheg o bersonau o fod yn feddw mewn tai trwyddedig—mwy o bunip na'r Hynedd. i>i ddaeth unrhyw achos o yfed ai y Sui o dan sylw yr hedd- geidwaid. Rhoddwyd rljybuUiiion o^ wrthwynebiad i drwyddeduu y Belmont Inii. Penrnosgarnedd y Liverpool Arms, Hi<jli-streev, i'-angor a'r Alma, V Imlts, High-street. Bansrw. Yr oedd Mr R. A. GrifftVh, at- ran y GymApithas Ddirwestol, helyd, yn gwrt.hwj^e-bn y trwyddedau hyn a Mr Thomtxm Jones yn 'iiitsaddiffyn- '1 Mewn atebiad fr ustusiaid, dywedodd yrArolygydd: Rowlands mai r'lifcsvnn yr hMldgeHIwaid dros wrth- j "wynebu y trwyddedau hyn ydotdd fvnl y tafarnwyr liynr wedi cad eu .eospi am wert-hu <5iod i bersona,u Wieddw. Wedi gwrandaw tystiolaethan ffttrfiol yn nerliylch 7 Thvbuddion, golririwyd y tri achos hyd y 15fed o 1k Medi, ac adnewyddwyd y trwydded- ttu, Ar gais Mr Thornton Jones, trosglwydfbsryd trwy- Jdeo y Bulkeley Arms Rotel, Abcr, i M? Edward EW3ti.¡;e.

Caernar&n-

Llanallgo.

llangefni.:

Portiiaethwy.

Penrhyn (Cemaes). ]

Peamynydd

:1'Pensarn (Amlwch).

Talwrn ( £ ?®r llangtfni).

Bethesda.

---------------Eyfrryn iMaritlls…

Porthmadog.t

Masnach Yd yr Wythnos.

Yr Awen Ewyldcgol

. SODION ,

: Cyhuddiad Difrifcl yn Sfoyn…

Family Notices

Prif Forchisc.doedd j'.t -…

C Y FART A LE DD YD AM YR…

Anglesey J'irs for lSt"7.…

LONDON Tif 'V t:l..T.KN A…