Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

20 erthygl ar y dudalen hon

--------------------------_-AT…

Nodjon Amaethyddol. --

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodjon Amaethyddol. Ysgrifenodd gohebydd &t Syr Michael Hicks Beach ar y dirwasgiad amaethyddol a'i awgrym ar fod magu anifeiliaid gymeryd lie "tillage," a gofynodd pa beth a gynygid wneud dros y nifer fawr o lafurwyr a deflid allan o waith, ac yn pwyntio allan fod llawer iawn o r dosbarth nwn yn barod yn cael eu gyru i'r trefydd mawricn i chwyddo rhengau y diwaith. Atebodd Canghell- ydd y Trysorlys fel y canlyn —Syr,—Mewn ateb- iad i'ch llythyr, yr hyn a awgrymais i ydoedd fod yn rhaid i amaethwyr edrych am elw drwy fagu a phesgi stoc, yn hytrach na gwerthiant gwemth neu ryw yd arall. Mae'n wybyddus i unrhyw 1111 gyda rhyw gymaint o wybodaeth am amaethyud- iaeth nad ydyw hyn ar un cyfrif yn golygu y dylid xhoddi i fyny ddiwylliant y tir, oblegid mae yd a gwellt yn angenrheidiol at stoc, ac mae yn wdll i'r amaethwr dyfu ei fwydydd a "litter" ar dir sydd weddol dda, na/u. prynu. Ond y mae lJawer o diroedd ar ba rai ni thai i dyfu yd yn ol y pris- iau presenol, ac mae y rhai hyn yn raddol yn cael eu troi i borfeydd geirwon a lleoedd i ddefaid, ac, mewn gwirionedd, y mae yn myned yn ol i gyflwr pethau fel ag yr oeddynt gan' mlynedd yn ol. Mae yn bosibl y gall y lleihad yn y boblog- aeth amaethyddol fod yn ddyledus i rhyw raddau i'r cvfnewidiad hwn, ond yr wyf fi yn credu ei fod Tw briodoli yn fwy o lawer i'r "substitution" o beirianau yn He Ilafur dynol, yr hyn sydd wedi cymeryd lie mewn amaethyddiaeth yr un fath ag mewn diwydianau eraill.

[No title]

[No title]

[No title]

Eheilfiyrdd Ysgsifn yn lion-…

[No title]

--------Cynghor Dinesig Llangefni.

Marwclaeth. Y Barnwr Cave.

Cadi HcndoL

RHOSCOL YN.

[No title]

1 Amaetiiyddlaeth Piydain…

Masnach Yd yr Wythnos. j

Cyngaws Amaethyddol o Jon…

Eefyllfa Amasthyddiastii yn…

Y Dirwasgiad Amaethyddol-

! AfLschydon Cyffredin-

NODIUN O'R. DEHEUDIR.

Angladd y Diweddar Dr. Roberts,…