Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

NOTICE IS HEREBY GIVEN that on Wednes- day,tUe Fifth dar of January, 1893, Application will be made to Her Majesty's Justices of the Peace, I assembled at Quarter Sessions in and for the County i of Anglesey at Beaumaris, f.). Order that a. foot- path that It:" from the public higilway at Bull Bay, in the Parish of Amlwch, in the said County, at a point between a- dwelling-hoaae occupied by William nd James Chard, and the chapel at Bull Bay aforesaid towards Ty Gwyn. in the swid Parish. be diverted by closing such part as leads from the said point as far as Brvn Arthur, in the said Parish, and .substituting in the place thereof the roadway that leads from the said public highway at Bull Bay aforesaid, past the gable end of a dwelling-liono-? now occupied by John Jones to the said footpath at Brya Arthur aforesaid "For the term of three years, and that at the end of such to be henceforth permanently diverted into a proposed new roadway that- will start from the public highway at Bull Bay aforesaid, at a point between the said Chapel and the said dwelling-house occupied by William and James Chid. and extend as far as Brvn Arthur aforesaid, and that the certificate of I two justices having viewed the same, the consent of the owners of the said roads with a plan of the old and proposed new footpath will be lodged with the Clerk of the Pe-aee for the said County on the Twenty- Sixth Day of November instant. Dated this 23rd dav of No .-ember, 1337. WM. FANNING. Solicitor to the Twrcelya Run! District Council. ANGLESEY UNION. IXFAXT LIFE PROTECTION ACT. 1897. NOTICE TO PERSONS RECEIVING INFANTS FOR HIRE OR REWARD. THE above-mentioned Statute requires that on J and after the 1st J AND AR Y. 1898:- 1. Everr person x receiving more than one infant under the a.ge of five Lor maintenance apart from their parents for lurs or reward for a longer period than 48 hours, shall give uotice thereof with- in 48 hours to the Board of Guardians. This notice shall truly state the names, ages, and sex of the infants, and names and abode of the persons receiving and the persons from whom the infante were received. 2. If any such infant is ti-dtusferred from the care of a person who has so received it. notice must forth- with be given of the name and address of the person to whom it has been transferred. 3. Any person receiving an infant under two years for a lump sum. not exceeding £20. without any agreement for further payment, shall give notice within 48 hours. In default. any sum received is liable to be forfeited. 4. All such notices sha.i.1 be in writing, and shall either be delivered at the Union Workhouse. Llan- erchymedd, or be sent by registered letter to Mr THOMAS HUGHES. Clerk to the Guardians, Miny- don. Menai Bridge. 5. In case of the death or any such infant notice must be given to the Coroner of the District within 24 hours by the person having care- of the infant. 6. All persons receiving such infants must admit without obstruction the Inspector or other person appointed by the Board of Guardians to inspect the infants and the premises in which the, are retained. 7. Thev must also obey the directions of the Board of Guardians with regard to the- number of infants who may be received in any premises, and with re- gard to the removal of any child from their care to a workhouse or place of safety. 8. All persons whatsoever must admit to their premises and refrain from obstructing an Inspector or other person acting on the authority of a Search Warrant issued under this Act. 9. No infant shall be received for hire by any person who has been deprived of the care of any child under this Act, or ticUi been convicted of any offence under the Protection of Children Acts, unless the Board of Guardians consenb in writing. 10. Every person who disobeys the foregoing pro- vision of the law is liable to be fined £5, or sent to prison for six months. x Tru does 0 not include hospitals and charitable institutions, nor the parents, grandparents, uncles, aunts, or guardians of an infant. 386 NOTICE. CONSTRUCTION OF AN OUTFALL SEWER IN MENAI STRAITS NEAR GARTH FERRY. IVrOTlCE IS HEREBY GIVEN that, an applica- tion has been received by the Board of Trade (to whom by the Crown. Lands Act 1866 the man- agement of the rights and interests of the Crown in the foreshores of the United Kingdom has been trwsferrÐd:) from Colonel Henry Platt, C.B., of Gorddinog, Lian?a.irfeclvi.n, for permission to con- struct an Outfall Sewer extending from high tolow water mark opposite tlv? property known as Gi;m- ydon on the South side :>t the* Wextern Lai.dmg Stage of the Garth Ferry.. All persons interested are i>> tike notice that 6i. davs after this date, the Board of Trade will pre- ceed to consider the application, and in the meal- time they will receive any objections which may be made thereto. „ (Signed) T. H. W. PELHAM, ° Assistant- Secretary. Boaræ of Trade Harbour Department, 10th day of Deceu/ner, 1897. 16029 ^TTNGLESEY TEMPERANCE HOTEL COMPANY. LIMITED. PUBLIC NOTICE. o- Notice IS HEREBY given that the list of J\ Application for SHARES in the above-named Company will be closed on the 1st day of January, 1398. after which date the Directors may decline to entertain any further application. Forms of Application and Prospectus liny ba ob- iaed froaa me. the undersigned. Dated this 2nd day of December, 1897. BY Order, THOS. HUGflES, Minydon, Secretary. Menai Bridge. 375 -r- TOBUILDERS AND CONTRACTORS. ROOFING-SLATES. Ridge-rolls and Wings, 1 JUj Cisterns, and Slabs for all purposes, supplied at lowest prices. For prices, etc., apply to J. M. WILLIAMS, Slat") Merchant, 381 Llangritiolus, Anglesey. Tnedda dyn at eiddo 1'190 Ni siorf.ir ei i8 yma." ARDDANGHOSIR Y DYDDIAU HYN Stoc.Arddercog o ESGIDIAU I., Cyfaddas GoevFer a'r G-auaf i FERCHED, MEIBION, a PHLANT, YN SHOP R. 3ION W ILLIAMS Market Street, CAERGYBI, Am Brteiau a ddeil gyd:nariaeth f-iddo unrhyw Fasnacbdv yo MOX. i GEORGE HUGHES, Wine & Spirit Merchant, RAILWAY INN, LLANGE JFlSri, ADDYMUNA hy?by-« v Cyho?1d Urt yeuddo dermau uo< gy-hsg na o'r ffi'nn uoren yn Barcon fel y gall w«-i-.iiu uwirw yn rhutut ii ua neb yn Mou. Haner, Baril 18 galwy n am 188 Firkin 9 „ am 3s 6d Casgen Fechan „ 58 Od BASS' BOTTLED ALE A STOUT. SOOICH, IRISH, DUBLIN, BELFAST, A GLASGrOW WHISKEYS. RUM GIN, A BRANDY O'R BRANDS GOREU C!DWlii RUM GW<:N AGWfN QWYN MbwnStco 203 HYS EINION, LLANDYFRYDOG, HYDD MR H. T. OWEN yn GWERTHTJ AR 0 AUCTION holl STOC v" Lie Uchod Dvdd MAWRTH, Bhagfyr 28. 1897. Dechreuir am DDEUDDEG o'r gloch. Maaylion ar y Posters. 389 A R WERTH. SINGERS DRESSMAKING r\ SEWING MACHINE, fawr waeth na aewydd. Am nad oes gan y perclienog yn awr ddim o'r heisiau bydd yn foddtawn iw gwerthn am bris neilMnol o isel. Dyraa gyfleusdra ariarferol i sicrhau gwir far- gen.—Ymofyner gydag E. Hughes, 4, Nant-terrace, Llangefni. 350 I AR WERTH. BUSNES GLO, TILES, a BRICKS yn Llangefni. Cyfleusdra rhagorol am fnsnes da, a rhodc&r rhesymau digonol paham y mae v perchenog yn ei werthu.—Ymofyner ag R. Powell, Anglesey Temperance Hotel, Llangefni. 380 BALIEE SYLW. y MAE SHOP a TY NEWYDD ar OSOD mewn 1 lie cyfleas am bris rhesymol (cyfieus i unrhvw fusnes) yn 30 a 32. Market-street. Amlwch.-YM- ofyner a J. Roberts, Glasgraig House, am y Teler- au. 385 TIR PORI AR OSOD yn Fferam, Plwyf Llanff- hangel-tre'r-beirdd, yn cynwvs tua 19 o Aceri. Dieonedd o Ddwfr ar y Tir.—Ymofyner a J. Jones, Ty'nygongl. Llanerchymedd. 357 GWRAIG YN EISIAU I Ii T) Y-NIUSA dyn gweddol ieuanc ohebu gyda Bon- I eddiges gyda rhagolwg am briodi yn ddioed. I Mae ganddo ddigon o foddion preifat, ac ni raid i'w bartner feddu unrhyw. Mae ef yn awyddus i wneud ei gartref yn Mon, a byddai yn well ganddo ymohebtr a Boneddiges alluog i siarad Cymraeg. Hoff o gar- tref, plant, ac amaethyddiaetli.-Cyfeirier, yn y modd mwyaf cyfrinachol. "T. P. Swyddfa y Clor- ianydd," Llangefni. 1760 WANTED, by a professional man, a FURNISHED ROOM for a few hours every Thursday. —State- terms, etc., A. B., "Clorianydd" Office, Llangefni. WANTED, JOINERS and PLASTERERS, MEN and APPRENTICES. Must be Welsh.-Ap- ply, Gors, Holyhead. 376 Uri ANTED, at once, for family of Two Persons, Vv a HOUSEMAID about 20 years. Must be able to wait at table,, Wages £ 12.—Applyr B.A., "North Wales Chronicle" Office, Bangor. _h- _L- DWY Geiniog y dwsin am bapyrau prizes To- baco Dewi Sant a Cymro Bach.—Ymofyner a John. Lund. 17, Castle-street, Caemarfon. 382 WEDi COLLI, ers tro, BROWN PARCEL rhwng y Ferry a Niwbwrcli yn cynwys Dillad, etc. Gwobrwyir y sawl a roddo hysbysrwydd neu ddod a fo U' i'r Police Station, Newborough.—William Hughes. I £100 0 WOBR. riYNYGIR Wobr Uchod i'r neb a roddo hysbys- cil rwydu parthed achosiad y Tan diweddar yn iSghaergwlaw, Llanbeulan. Am fanylion pellach. ymofyner ag "A.B. "Clorianydd Office, Llangefni. 377 CY6TADLEUAETH QUOITIO YN LLANGEFNI. BYDD y Gystadleuaeth uchod yn cael ei chvnal ar faea yn ymyl Penrallt, Llangefni, foreu SADWRN (Nadolig). Rhagfyr 25ain, am Ddeg o'r Gloch. Gwobr gyntaf (i'r partneriaid goreu), 15s Ail, 10s Trydydd, 5s. Enwau yr ymgeiswyr (gyda blaendal o Is), i'w lianfon i Mr T. Owen, 9. Nant- t3rr:ice, Llangefni, erbyn nos Fercher, RHAGFYR 22ain. 388 DYMUNIR HYSBYSU Y BYDD Y SWPER ARDDERCHOG BLYNYDDOL, Y Christmas Tree, &c., yn cael eu darparu eleni eto NOS OLAF Y FLWYDDYN 1897 yn y Neuadd Drefol, Llangefni. Drysau yn agored am 8 p.m. I Y Danteithion ar y Byrddau am 8 o'r gloch. YMAE y MUDLA.D hwn wedi myned mor fawr bellach fel ag y mae y pwyllgor wedi cymervd yr YSTAFELL FARCHNAD yn ychwanegol. Tocvn, Swllt. Gwahoddir yr holl ardaloedd iddo. Bydd v Brass Band -n rhoddi Selections. 384 p TEETH. J. JONES, 1 L.DS.A., R. C. D. R D.S. E. (From County Rd., Liverpool), Dental Surgeon, Chemist, QUALIFIED by Examinations, London and Edinburgh. Attends at the TALBOT TEMPERANCE HOTEL, HOLYHEAD, every SATURDAY. PENRHIW and BRYNGWBAN Daily (Thurs- day? and Saturdays excepted). NI OFYNIR TALIADAU 1.'1 MLAENLLAW. BENTHYCA ARIAN YN GYFRINACHOL i Amaefchwyr, MasnachwjT, Lletty-gadwyr, ac eraill mewn symiau o lOp i fyny i 500p ar addaweb y Benthyciwr ei hun heb feichiafon, ar delerau rhes- ymol. Trefnir yr ad-daiiad i gyfarfod gofynion y benthvcwyr. J NI CHYMERIR DIM BILLS OF SALE. Mae busnes gwirioneddol a helaeth wedi ei wneud am y 25 mlynedd diweddaf. Mae canoedd o fenthyc- wyr wedi rhoddi tystiolaeth wirfoddol i'r modd teg a rhesymol yr ymwneir a hwy. Ceir manylion llawn wrth ymofyn, trwy Iythyr neu yn bersonol, a GEORGE PAYNE. Accountant. 2360 Crescent-road, Rhyl. Rhybudd Pysig I Drigolion Llangefni a'r Cyffiniau. DYMUNIR gwnead yn hysbys y bydd holl Farioaohdai Llangefni yn CA.U ar an ar 01 DYDD GWENER. RRAGFYR 31a n, ail DDAU o'r Gloch y Prydnawn yn lie DW at{ o'r gloch. Erfyoir ar Gwamtriaid i wnead ytndrtoh i sicr- ha.a eu Dwreastiadma yo ystod y boreu. Drwy orcbymyu y PWYLLGOR. Llacg«fry, ,L,a.-fyrlaf, 1897. 372

Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

if-Y Cyhuddiad yn Erbyn Arianwyr.

[No title]

DOSBARTH AMLWCH.

[No title]

Llith o Lanallgo.

Magwraeth Dofednod yn liioegr.

Colofn y . Dyddanion.

[No title]

I Y DYN DIDWYLL.

RHYWUN YN Y GLADDFA.

DOS YN MLAEN.

Cyngaws yn nghylch Anifail…

[No title]