Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

c Beth mae y Syd yn ei Ddweyd…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

c Beth mae y Syd yn ei Ddweyd am yr Egiwyai." EGLVlYS Y BEDYDDWTR ("SALEM"). Y mae yr heol sydd yn arwsuri i'r addoldy hwn yn dwyn ei enw, fel y eawn fod dau ajaU yn y dref, ar heolydd o'r un enwau. Adeilad syml ydyw hwn, destlus o gelfyddid, a hwylus yn ei djefniant. Dipyn ar gwr -,c-dy-w, ond y mae yn gyfleus i'r rhan fwya.f o'l fynychwyr. Ymddengys fod y brodyr Iiyn eto yn bwria<du estyn "cortynau eu pres- wylfeydd," yn. un o dai Canaan: wrth lan y Mor Coch,yngT7yncbuar "DdySryn Adda." Y mae y Byd yn hyderu rcaJ. nid Uucheda-n (nash) ydyw y symudiad hwn, ac y bydd i'r brodyr hyn fod mor selog gyda.'r (,waith da y maent wedi ei ddechreu, a.g y buont gyda phethau perthynol i'r Byd hwn. Y mae Amlwch yr. ddiarebol dda ma ddechreu pob peth, nc fel rheol yn ei &da.ol cyn iddo ddyfod i gyflawn faintioH ac addfedrwydd. Y m&e yma FUGAIL fhagorot. Dyn ieuanc a dyfodol disglaeT iddo yn ein bam ni ydyw y gwr hwn. Fel pregethwr y niw eisoes yn un o rei bltwnaf Gwynedd, yn cario y genadwri gyda nerth a galru neillduol. 0 raji ei gorph y ma.e yn eiddil, ac yn yniddangos yn egwan ar brydia-u, ond y mao i'w weled y dyddi&u hyn yn cryfha-u yn raddol. Bydd yn arfr iaith goet!t, ond wedi ei threfnu modd y gall e! wrajidawyr &i ddeall yn drylwyr. Y n?a.e olion Hafur mawr ar ei holl bregethau. Y mae yn draddodwr llithrig, ac yn ddawnua neill- duol—yn mcddu y g?Jlu hwTiv o gael y gynulleid- fa i'w ddwyla-w. Fel gwcddiwr y mae yn fwyn a Uariajdd, yr) ymbiliwr gostyngcdig a theimladwy: y mae hefyd yn athraw da, a)c yn gynghorydd dy- munol dros ben. Bua&cm JT caru iddo ymweled a'i bobi yn fwy mvnych, a gaJw gydag ami un o honom nina.u yn avrr ac pilwaith. G<dlaaai hyny fod yn offerynol i ddwyn Uawer o Iionom yn nea at etn dyledswyddau, ac efallai vneud aelodau def- nyddiol o rai o hc.rbin cyn bo hir. Y mae y Byd yn meddwl y ga)Maaai, wrth ddarHen—sc yn enw- edig wrth ddechreu pregetJiu—godi mwy ar ei lais. ohenvydd bydd y pe?hau goreu yn cael eu lais. ohenvydd bydd y pcthnu goreu yn cael eu ] colli gyda. distawrwydd ei draddodiad. Bydd rhaid iddo ddiwygio yn hyn o beth yn fuaji oher- -Id vmae yn feddi3nol eisoea ar bob cymhwysder angemrhem? ?,m ?? ? "Bregeth?r Cyman?" a chredwn Mraid i ni -?? ?, h? nea ei glywed yn yagwyd Cynmi gyda. dawn a tiyalldl,Ii Yr hen dadziti. Yn awr awn at y "BLAENORIAID." Mae yn rha.id dosranu y brodyr hyn, yn ogymaini a'u bod y!t ,tnwa,tad yn eu cymwysderau. Dyn- ion cySredin ydynb mewr. dysg a moddion yn byw yn cithaf cytun, ac yn ymddangoa i ni yn ddiar- gyhoedd yn mhob dim. Wyddom ni ddim pwy y\T y cadfridog a phwy y rhaglawiaid, eithi- yr ydym yn cael ein tueddu i gredu mat "Ilipa" ydyw rh&i o honynt wrth geisio blaenori; ac os vdym am eu cydm-cru a goaodiad yr Apostol-nid ydym yn credu cu boti oil yn ateb y gofynion sylfaenoL Y niacnt yn ddynion ar y goreu at eu gilydd—rhai yn rhagori dipyrt ar criull—? hwy sydd yn gwybod a ydynt mor gydwybodol ae y macmt yn ymddangos a ydynt mor gydwybodol ae y macmt yn ymddangos i ni. Y maent o'r bron yn ofalus o'u pobi, vn iach ac yn anach, yr< aelog a gweithgar gyda phob dylcdawydd eglwysig, yn oneat, ac yn*un-eiriog tufewn a thuaJlan i'w gwahanol onjchwvhon. Y maent yn ymweled s'r "Byd" yn well o 'lawer na'r bugaii, ac yn deimladwy gyda'r cla? ar profed- igacthus, a<? hyd y mac eu Hogell yn myned, yn g?vnouthur eu rhan yn ol ein disgwyliad.* Y mae yma "YSGOL SUL" dda iawn s.rolygydd ae ysgrifenydd rhaizorol, yn selog a gweithgar tuhwnt I bob disgwyliad. Y mae trefn I'illmoladwy yma gyda phob cangen o ddylcdswydd yr yagol; y plant Ueiaf gyda'u gil- ydd, y rh'u uwchraddol drachefn yn. 01 gwabd- rwydd eu gwybodaeth, a'r dosbarthiadau uwchaf wedi eu trefnu yji hapua droa ben. Eisiau gwneud y ''cJasaea" yn Hal sydd yin& cio, ac yn amscr holi yr yagol anfo i y plar't a'u h&thrawon Ma hejier awr arall i dy y capel i orphan du gwersi—byddai yn gaSaeMad iddynt hwy ac yn fwy dymunol i rai mewn oed fo yn holi ac yn ateb. Y mae y "CANU" i vn dda odiaeth yma. Yn ol cm tyb m y mae tu- hwnt I unrhyw addoldy arall yn y dref. Y m&e yma gydbwysedd tvner, s chorph y Ueisia.u yn blendio yn ddymunol, yn gryf ac yn wan. Byddwn yn tcimjo fed y Ihis cryfaf yn gorthrechu (forcmg) yn ormodo]. Ni byddai tri Ua.is gor-gryf mor fel- odaidd m&wn parti o ddeuddeg a dau laia o dan reohwth. Y mno yr aJto ar ol mewn nifer a hyS- orddia-nt. Y soprsjioa yn dda dros ben a'r tenor yn bobpeth cllir ddymuno. Y mae y cyfeilio yn dda iawn, yr mseriad a.'r telnilad vn cvdl'ede yn foddhajol. Nid oes yma. arweinydd mwy na'i gUydd—y maK!' brmdd bob cerddor ymn, yn gym- hwys t arwain, ond y mae yr oBFeryn cf&Uai yn hwyluso y nordd yn y cyfeiriad hwnw. Y mae y p?nt i-n c?c! hy?orddiant dds ac yn glod I'Tr goM- ydd. Buaaai y Byd yn dymuno i'r "GWEDDIWYR' hyny fydd mewn yabryd "pij[;o," gonowrth oraedd "Pwy"y byddajit yr-t yTnbilio, niodd y gaDwn ni bcidio CAel mcrwino ein cluatiau wnh. ou gwran- daw.P.tha.n na c-Uir hyfforddi y modd i treddio yn cgyat&l a,tyleik;i%yddau addolgar crsdil? Y ma.e y "CYMUyWYR," i'n golw m. m(y, deilvrng a nemawr neb. M nid cos gonym ddlm. i'w cyhuddo. Wrth ddiwcddu, aylwa ar ymddygi--dau y "RHELYW," ychydig o ba, rai aydd yn brw yn jxthell o beth ydym ni yn tybied y dyient fM. Nid rdynt ond tywyaogi&n detilion, yn hidio gwybedyn'sc vn Hynea c&meJ, yn degymu y mmtys, yr ajus, a'r cwmin? M yn gs?bel ymaith y pethau trymach o'r g?-frsith yn glanhsrn y tu?llan i'r cwps.n d.'r rldY8g1 ac o'r tufewr. yn Ihwn o drnwscdd ac ang- hymedroldeb. G-,Yyddor.-i am rai yma—fel ag Ueocdd or&IIl—yn ilrewyllu yn eu synagog- sn sc yn erhd yn baj-iia.ug y rhai nad ydynt h'Yfran- o<; o':t tucddi<?an. Ma?t ymddygia.dau rha,i cyS- olyb i chwi yti cau Teymaa Nefoedd o fla.n dyn- ion.. Oanys chwi. nid ydych yn myncd i mewn, !t'r rhai sydd yrt myned i mown nis gadewch i fynetl i mown. Yr ydych yn rhwymo beiehiau trymion ac ajih?',wdd eu dwyn ac yn eu gosod ar ysg[wydda.u dynion., ond ni ewyllysiwch eu synyd hwy a.g un o'ch byscdd eich hunain, ond yr ydych yn ymddango3 yn gwnoud eich gweitliredoodd er mwyr eich gweled gaji ddTnion, canys yr ydych yn gwneuthur yn llydain phylacterau eich deddfs,u a3 ymylwa-Ith gwi.,4goedd eich proffes yn hel&eth. Gwyn i fyd nj. dd&]o y ay(ldiau pan yr adferir y "wefus bur," :t hr<'&ie<t. yr amaor y bydd i bob peth ga-el ei fwi'w a<Ban o'r eglwysi sydd fel y fantcl! Fabilonig a'r Uafn aur yn nhy Ach&n, y rhai a Siment Izra-el gy*.t. "ATODIAD A DIWEDDGLO." Yr ydym yn gobeithio emt bod wedi eadw '!TTth yr addewid a wniethom ar y dechreu—aef, peidio ;wTieud ur.rhyrv gyfeiriad pemon.ol t neb. Os yd- rw ami un yn cae-l ei ddesgrifio yn fwy amlwg nag rr oeddym yn ei fwriadu, nid oee genym ond d&t .Tji ein goild am hyny. Y map p&b cerydd wedi ei ?ySrediRaU, ac Tid oedd dim yn mheUach o'n neddwl n& chyfcirio aft) bcrson na pheraonsu neill- lu 31 trwy y gyfrea fer hon, o adsylwadau at' bwyw- igrwydd swyddcw,,aet-hait Eglwysig. Yr ydym wedi I ceryddu yn yagafn ac wedi bod yn fwyn gyda dy- benion. g&uest i wneud Iles. ond gwybyddweh hyn fod un cryfa?h na ij.ym yn dyfod ar cin hoi? ac ni wna Efe eich hsfbed. (DiTTcdd.) Mr Gol.,—Nid wyf yn gweled yr engeurhoid- rwydd & rwymo yr ychydig lythyra-u hyn oh<"rwydd bydd yn fwy dyddorol rhwymo eiddo fy nilynydd. Mewn atebiad i laweroedd o geisiad&u, dyjRunsf ddiolch iddynt yn. gyjitaf am addaw cymhorth i mi m&wn rhaa&u eraili o'r wlad bydd yn dda g&nyf dderbm eu cynygion caredig yn y man. Cymy- dogaeth Lhngefni fydd genyf paii nwaf v byddaf yii dcchrou etc. YR AWbWIL

Pi'iodM Mr W. :Da,71a. Y.H,…

-----.--"-------CYFLWYNEDIGr

Advertising

--,. At ein Gohebwyr.

[No title]

[No title]

-__---------------__-Llit.h…

" Cyngor Dosbarth Twrcnhelyn."

INodicn o Gemaes.

[No title]

U-UYsgol Gajiolyaddol Llatc;.,,efni,

-------Trychiaebau ar y Fenai…

I-------------.----------T…