Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Rhyt Da/ydd Sy'n De, d

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Rhyt Da/ydd Sy'n De, d Nad ar gy'fer p<ybl ?ro?n deneu a< di- hwyl y bwriedir y .goiofn h'on. Y dt?gwylir i bawb gymryd popeth fo y-nddi mewn ys!iMddod, gan na roddir dim ynddi i ddiraddio neb. Mad a.rwydd o fychand?r yw cKjgio oh?Twydd ei fed ef (Rhya) yn canfEod amtbell drwata.neiddiwt?h diniwed neu dro smal?, o.nd mat anvydd o yabryd iadh ywpvtad d'l1 yn mwyluiau ditgrifwoh diwenwyn. Na fyn ef ar ?-yirif yn y byd I neb mab na. merch fanteisio ar ei golo?n i Mncan- Mn isdwaet <to i ddiLfrio <<ymei'iad, <md ei fed yn croo6a.wu pob can neu :I'W'ad- au o'r nat,,tr a nodwyd. Mai momedigaeth fa.wr pafodd un mor- wyii ffumi ger y cr<)esffyrdd. I ferch ifano amll iyn'd a'r gwae. Y caiwyd hyd i'r gan hon mWll sach glo yn etesicn. Bodorgaji:— Fe grwydrais lawer drwy y sir, A choilais for o chwys, A Ilawer gwa-ith bron coHi'm gwynt Wrth fynd ar gymaint brys: Yn awr, ar gefn y "motor bike," Cat fynd yn bur ddibopn, H<;b ofn nag ailt, na phellter chwaitb, Heb chwys rhwng crys a'r croen. Caf frecwast gyda'r wralg a'r plant, A chinio draw yng Nghaer, A the yn Lerpwl tua thri Yn nhy -hyw annw31 chwaer; Ac ar ol yfed peint o laetb,— Dibynna Ite y b'och,— Swperaf adrcf gyda'r wraig Cyn unarddcg o'r gloch. Fed y gaa i'r ferch icuanc adawcdd < r triagi redeg i ymddangos yii fuan. Y bydd yn slwr o "sticio" yn y cof. Y bydd holi pwy wnaeth yr englyn yma i ardat cnwog ym Men:— Tybir i dalent bro Dulas ddyfod 0 ddiafol a'i deyrnas: Ond drachefn i drcfn Rhad Raa Ei harddu a'i tbroí'n urddas! JMai gwcH fyddal i'r melstr hwnnw beid- io "gwneud da." rbwngr y bechgyn a'r for- wyn, gan yr edrychai'n ddrwg am et gynhaeaf cynnar, drwy fed y bcehgyn a'r ferch ddengar yu mynd am dri mis o holi- days i wlad y Pat. Mai peth sydd yn tynnu 6yiw merdhed ieu.ano y dyd<tiau hyn yw ?we!d un yn y cape! heb ei "waistcoat." Iddo a.r hanney ?wrandaw pregeth syrthio i I un o'r merdhed ei gynghori I fynd i'w wely yn gynnav noa Sadwrn rhag dågwydd yr un peth eto. Ma.i heJy.n.t a hanner oedd i'r !Io fynd yn sytli i'r ty yn U——ue, a pheri oynia-i-nt dyohryn i'r wraig. EI fod yn greadur diB'on diniwed heifyd, <)pd fod mwy o Ie iddo brancio y tu allan ML tihu mcwn. Fod rhywun wadi anfon lianes tair o ferched a dyn yn mynd i'r .gymajtfa hefo motor, & dwy wra? if&no wedi eu gadaci &r ot, ond y rhaid i*r aawt sy'n anfon brynu ?yfr ep?io a. studio hwnnw hv<9 y brynu Ilyfr øpeaio a studio hwnnw hv<9 y gymanfa. nmai cyn y medrlrg'ncu<l d!im o'i hth. Fod canddo ston ddl)gon tiws. set am dair,genoe.th gyda'r noa aitfonwyd gan ea meiatres gu i wne.ud rhyw orchwyl ger y ?y- I'r t&ir e?LeI oafnion, M ma?'r son, ? tnynd i rodio hyd y Ion. nea bod yr a<ns€'r wedi n'<N, a. drwe V ty oedd wedii gloi I Fod cryn ddyf&lu put y bu Pr tair moy dfdista.w fynd i'r ty, end trannoet!!i cafwyd tritphar o esgi(Eeu del yng n,.ginwt y g10 Mai wrth ymgropian yr aent htwy i xnewn, heb ofjM'r fei&trca mwy; end heb f&wr feddwl fod at hynt i gyrraedd Rih;y% ar Qa.en y t'wynt! Fod yr hen ?yn?or at ? ddannodd yn da.t m€)Wn bri mewn Uo neilitu?, seiE "ctytm'yd Iwmp d& o sodta. a !!ond oåg o d<twr oer ao eÎi-t-edd o B<heu tMt nea i'r dwr ferwi." Fod <3ajunol ni&wr ar y f&rch leuano wridog am hwyHo'r leddy,giniaeth mor fuan..

IMETHODIMIAID MON A ICHYMRU.

I MR DANIEL ROWLANDS.

YNYS MON.

ASGRE IjAN.

--.-ANHWYLDERAU'R ELWLOD.…

HEDDLYS OAERGYBI. -

RHISIART DDU 0 FON.

EIN GWARTHEG DUON.

BRON DRICHANT 0 FON.

[No title]

TEML Y PLANTS -

I I . Y GYMDEITI-IAS GENHADOL…

GWARIO DIFUDD.

0 LANGOLLRN I BENFRO.

[No title]

PRYD 0 FWYD-A'R WERS.

Advertising