Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I THE HOUSE OF FARADAY clientele is fully aware that we fl are specialists in glove* not merely glove sellers—it is there- fore with the utmost confidence that we invite all ladies to come and test the ..Special value we give. Nothing gives such ia good impression as well-gloved hands. We have at the moment: Ladies' Chamois Gloves Two buttons, in white O/l 1 and yellow »- ladies' Elastic Wrist Chamois Gloves o/i i In white I bent's Pique Suede Gloves, best quality, three dome fasteners, in Black, q in Slate, Tan & Beaver *w Useful Gloves for Hard Wear, two buttons, 7/11 Tan, Nappa & Cape Gloves 10/6 Ladies' Superior Deer- skin Gloves • I £ • « Two buttons. Heavy 1^/w Winter weight Holeproof Stockings In stock to-day, the original Holeproof Silk Stockings for Ladies. In Black Silk with cotton tops and feet. 3 pairs for 2T/- If you are unable to make a personal call, orders by pott will receive prompt attention. J. FARADAY & SONS j 4&6 BOLD STREET LIVERPOOL Dktlun vwr uchod o Mies Nellie Thornton. 79. Brlarhton- atreeta Salford. Matnceinion, mam yr hon a ddywed:- Yr wyf yn anfon clarltin o'm merch fach Nellie, yr hon sydd wedi ci llwyr adfer o Groenglwyf gan eich Clarke's Blood Mixture. lr ocdd ei phoenau yn anioddefol, a mynych y deisyfai gael marw Nid oedd iddi groen iach o'i phen i'w tliraed, a phrin y gallai ddioddef eefyll, eistedd, na gorwedd. Cymrais hi i ysbyty lie y trinir rhai ag anhwyl- der ar y croen, a bu yno bum' mis. Rhoisant eliau iddi, ond nid oedd dim yn tycio. Yna prynais Clarke's Blood Mixture iddi, ac yr wyf yn awr yn wir ddiolchgar am dano, canys arbedodd ei bywyd I Mae yn Clarke's Blood Mixture y fath alia poreiddio) fel all y gellir dibynnu I arno i adfer ar ouwaith ac am byth achosion o Groerglwyf, Scrofula, An- urddiadan, Coetau Drwg, Doluriau, Pen- ddynod, Toriadau. ac Anhwylderau'r Croeti o bob rhyw taCh. ynghyda Piles, Chwyddiadau anaturi<ll, Crydcymaiaa, Gout, ac felly ymlaen,. Yn hawdd ei gymryd ac heb ddim niweidiol ynddo. t Uofynwch am a gofelwch eich bod yn cacl Clarke's Blood Mixture I'TUPtYDD GWAED PAWI," i Gan yr holl Fferyllwyr, ac yn y I Shopaa, 2a 9c y botel. | ¡r DIRGEL WCH MAWR! PA FODD I SICRHAU 1ECHYD. > Mae hwn yn gwestiwn o'r pwys mwyaf i bob Dyn a Dynes, o bob oedran; oblegid heb Iechyd nis gellir cyflawni dyledewydd- au dyddiol gydag tin math o bleecr. EICH GWAED. EICH QWAID. R HA I^D BOD B HA I Dy BOD RHAID BOD YN FFRWYTHLON. i, KH A I D BOD FAETHLON. (Mae yn *\j I i holl Organnau C 0 rfI ,i'ael r Gwaed^o'r gradd 7 Uj I gallant yn ber- » I F ffaath gyflawni m eu gwaha-nol U i t t ddyledewyddau. Y M Yr wyf wedi dioddef .foenau aruthrol rn fy Ngh«fnt Arenau, a'r CymaJau. Mae !■ «UGHKS' BLOOD PILLS' wedi gwneud eøhad rhyfedd i mi." HUGHES' BLOOD PILLS. Mae r Pills hyn y feddyginiaeth ryfedd- -ll^yadiancLia a welwyd enoed at BURO Y GWAED, a fchrwy hynny wei4h- tedu ar bob organ y oorff, a iachau oiel- ydau eydd dueddol i bob rhan. Mao yn gweila DOLUR PEN, BIL- I0USNESS, DIFFYG TREUL1AD AFU DDRWG. TARDDIANTAU AR Y CNAWD, CORNWYDAU, SCURVY PEILS, FITS, N E R V Ô U B NESS: GWYNEGON NEU Y GEWYNWST POEN CEFN (LUMBAGO), CORFF- RWYMEDD, CLEFYD YR ARENAU NELRALGIA, ISELDER YSBRYD GWYNT A SURNI Y CYLLA NERVES EGWAN. LLAIS 0 SIR LANCASTER. "Syr,—Yr vrj T derbyn gwellhad rhyfedd drwy gymeryd eioh 'HUGHES' BLOOD PILLS,' ac nis gallaf beidio eu nmoi pa le bvnnag yr af, am eu bod mor hynod o effeitniol. Yr wyf wedi gweled eu heffaith iachaol ar eraill-yn gwella Clefydau y Oroen, Dolur Pen, Biljousnaea, Diffyg Traui, Corff-nvymedd, a'r GymaJ. wet. Y maent yn haeddu pob ymddined. J. WORSWICK. k 60, Chapel-lane, Wigan." ;• „ I F E N Y W O D -Y mas 4 "HUGHES' BLOOD PILLS" y mwyaf cffeithiol er aymud pob aohos o'r Anhwyl- derau tjdd cfueddol i'r rhyw, yn Hen ao Ieuane, a geUir bob amser ddibynnu arn- ynt. Maent yn Iachau wedi i bopeth arall gY'LWER. — '.d^ 11°°^ ar bob blwch, Ie! 11Ja n w cham D.JÚGHES' BLOOD PILLS," a mYDllwch '1V led !lun y gaJon k rhag^oael' eich twyllo. Ar werth bob Chemist a GwertJiwyr Patent Medicines. P™, gan gynnwye Wa.r Ta* 1« 3c, a 5e; neu danfonner lu gwert'b mewn r 0- nea Stamps at y Bwneuthur^vy1" JACOB HUGHES, f hiring Chemist, PENARTH. "nu .c AS WERTH YN AMERICA ¡-an a D- w £ bLi#pSii?;ist'rLY- YO{]'I'Jl. PENN. )

LLYTHYR O SYLHET.

YMREOLAETH GYFUNNOL.

DRAMA GYMREIG NEWYDD.

Advertising

TEML Y PLANT.I

" Y GENINEN" AM HYDREF.I.

HEB DRIN Y TIn.

Advertising

ER CLOD Y MERCHED.

Y FFORDD I GANAAN.

ANRIIYDEDD I GYMRO.

MILOEDD 0 DDEFAID MYNYDD.

A.MAETilWYR LLANRUG.

ANNERCH YM MEIRION..

EDRYCH YN NES ADREF.