Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

20 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Paham na roddwch brawf ar yr ASPIRIN Goreu ? GENASPRIN. Ysgnfennwcli am Sampl Rhad heddyw. Yr ydych yn talu mwy am Genasprin nag am fath arall o aspirin am fod angen mwy o gelfyddid ac o ofal wrth ei Wneuthur, a chan hynny nid oes ynddo ddim o'r dcfnyddiau sur ac amhur geir mewn rhai cyffredin. Gadewch inni anion sarripl rhad i chwi: JIla bydd i chwi sylweddoli y manteision o gymryd tablcdi o aspirin pur nad ydynt yn biwIIl ar y galon nag yn aniharu'r treuiiad. Darllenwch y Dystiolaeth Argyhoeddiadol a Ganlyn. Dywod The Lunctt: "Gwir yw yr hon- iad fod y ddarpuriaeth hott o aspirin yn engiailit arbentiig o bur;" a dyrna ddy- wed meddyg yn The Medical Times • "Mae gennym yti Genasprin da.bled o agpirin ag sydd yn berltaith rydd oddi- iWrth ddelnyddiau niweidial, ac mae yn tra ragori ar iuthau eraill." Dywed Syr flail Cairn, mai Genasprin yw y goreu o bo'i aspirin a g-yinrodd ef erioed; ac mae Syr Gilbert I'arkcr o r farn ei fod "yn weLi n¡Ù' feddyginiaeth ragorol hoiino-aspirin." Mao yn atal Cur Pen, y I)da;;ixid. Neuralgia, y Gy- Wahvst, Lnyriiad y Nerfau, ac felly ymlaen; a chyngiiorir i'w gymryd at Grydtyrnalau, Gout, Glunwst, a'r cyli- ,\lae'n llecidtu ac yn adnewydcm r Uerfau, hefyd, ac yn foddion i ddivyn "wsg iach i chwi pan fo'ch flinedig ac wedi %orwelthio. Y Modd i Sicrhau SAMPL RHAJ). Mae pub (feryLlvdd. da yn cadw Gcnas- mewn stoc lieu gall ei gaol ichwi s-mewn poteh yn eynn w ys 35 o dabledi. (I;D1 2s. .Ond rhoddwch brawf atnynt cyn eu &Mau. Ni raid i oliwi ond ysgrifonnu eich enw a'oh cyfeiriad ar amlen rhodder $fcamp 1 jc arno—a rhodder enw'r newydd- iadur hwn oddifewn i'r laped. Ynaanioner qr envelope i GENATOSAN LIMITED TMttkert of Sanatogen, Form* mint, &c.), 12, Chenies Street, London, W.C.I. (Chairman The Viscountess Rhondda). Siuyijish Liver or Kidneys auii oloyyeu Intestines. Often called "The beginning of all dis- ease. Uon' L wait tor Hardening of the Li vel, Dyspepsia. Bright's Disease, Chronic Rheumatism, etc. It may be too late then, says famous medical author. Evon simple constipation always moans 4he rapid absorption of toxins into your blood, which then becomes thick and sluggish with the impurities I These poison the nerves, cause headaches, pimples, mental and physical langour and endless other ills. Your vitality and disease-resistance are dangerously low- ered, stomach becomes acid, liver clogged, intestine* congested and kidneys begin to Weaken AH these ailments arc unneces- sary and solely tho result of neglect. If you want see-for-yourself proot simply obtain from any chemist a small supply of Alkia Saltrates. He is authorised to re- fund your money in full and without a JVord f you are dissatisfied. Over a million people have purchased Alkia Saltraies within the past two years, every one receiivng with the preparation a signed and legally binding money-back teL Iguarantee. The sale is increasing daily. -You will understand why when you see fc* yourself how much better it makes you *Gcl within a day or two. There is no Ilee-d of visiting some expensive mineral apringto drink medicinal water similar to this both in composition and effects. -= GBILW PETER JONES, PENRHOS HOUSE, GWALCHMAI, 111w Amaethwyr Mon at ei fod yu prynnu pob math o ANIFEILIAID MEIRW. BVUD P.J. yn Llangefni ddydd lau, ac yng Ngbaergybt ddydd Sadwrn. TKhoddir y Priaiau Uchaf a thelir am toli- Qfmixi#. Bydd gan P.J. nifer dda o Loi S^bbion bob dydd lau yn Llangefni (raUir gweld Vn Lie Mr Desborough fwrth ochr j NeuadJ Ore(oJ). t__ FH Should write To-Day enclosing AbW 1ci. stamp for Valuable Booklet TESTIMONIALS and FREE SAMPLE of I BLANCHARD S PILLS They are unrivalled lor all Ladies Ailments. &c..and sucedily alloid r ciiei, and nevci tail tu alleviate all suffering. They Super tide all hitherto kntrwn Remedies. Sold in boxe. 1,3. by Boots'. Taylors, Timothy White's Braacb«s ud aU Chemists. or post tree, same price, from Leslie Martyo, Ltd., Chemists, 34, Dalaton Lane, London. LADIES FREE. A REMEDY without medicine or pill* tor all irregularities. Acta almost n.OT1," 4 vill not interfere with .OutAh.e ¡¡ii' j:" Send tor free particu- lars and testimonials. STAKMAN MORRIS (218 !)pt.) in 162, Stoke Newington Road Hl ijONLKJN. N. Royal Exchange Assurance. Incorporated A.D., 1729. Chief Offices: ROYAL EXCHANGE, LONDON, E C Branch Offices: ROYAI. EXCHANGE ASSURANCE ROYAL EXCHANGE CHAMBERS. EXCHANGE STREET WEST, LIVERPOOL. Funds in Hand 46,000,000 Claims Paid £ 48,000,000 Every Description of FIRE. LIFE, & CASUALTY. Insurance Transacted. SpaCIAL TERMS granted to An. Ruitants when Health is impaired. Full Prospectus on application to- Mr *T u Sn}:tl1- Lloyds Bank, Amlwch; vr Horatio Jones, Solicitor, Bangor: rr" Lr- H. Humphreys, Lloyds Bank, Oax- PortaTai^ W' Morna Joae^ Solicitor, VAUGHAN & JONES, (Diweddar HAMILTON & JONES), Apothecaries' Hall, BANGOR. Ein gwaith ni- Profi'r golwg a ffitio gwydrau. Eich dyledswydd chwi- Manteisio ar hyn heddyw.

Z)L Rhys Dafydd Syn Deya

|Y BWRDD CYFLOG.

IANAFli " PUSSYFOOT."

'.JBS CYNRYCHIOLAETH "feEDDAU…

PAPURAU 5s YN BAROD.

¡MISS DOUGLAS PENNANT.

0 LANGAFFO I LAINGOC'H.

AT A OHO SI ON DA.

UNDEB AMAETHWYR CYMEU.

BIL Y DDIOD.

THE ANGLESEY HARRIERS

[No title]

ORIAU GWAITH AR Y TIR.

PWYLLGOR AMAETHlODOL Y MERCHED.

BLOOD-IRON PHOSPHATE tVlAKt…

[No title]

Advertising

TY YN LLANFFINAN.

PEIDIWCH A'I ODDEF.