Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

36 erthygl ar y dudalen hon

PRYNU CIG YM MON.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PRYNU CIG YM MON. IIONIADAU NODEDIG MEWN ACHOS YN LLANDUDNO. Dygai Mr Vaughan Davies, o Swyddfa'r Rheolwr Rwyd. gyliuddiadau yn erbyn dau gigydd o Lardudno yn hy's y dref horolo ddydd Llun. sef maehnaehu mewn cig yn gyfanwert'So! am bris hyn dàyl. ent gael. Dyvvetto<i<l Mr Mark-, wrth erlyn, maïr rhaiii oeiid yr a» .nos ion cynta', '11'd y gwyddai, j'w dWYII i IN, barn. Y n yr aclios cyntaf diftvnvddion oedd :\1¡ B'rd a Roberts. Mr Roberts oedd y prynwr awdurdodedig gigyd-dum Llandudno. Eiai i lawr i'r farchna<l. a >halF;u yno y ihan oe<l<l yn digwydd iddo ef a'r rhtii y gwoithr^Hlai d rost, iit--hy i ia "hyn o wartheg neu ddefaid. neu ynte gallai ory Illl iddynt o'r lladd-dy ddogL, Rhwng Meaeiin 25 a Gorttennaf 26 prynodd gig yn lladd-dy Mri J. Knglisli :II Gyf., LJan. dudno. a pliob fro gofynnoHd am gomisiwn ar y busiie.s yn ychwanegol at y pris m-f- reitlilon. Yn yr ;icho- dan sylw g-w.rth- wyd d-eg o ddefaid i fri English, a gof- ynnwyd iddynt dah: comifiwn o bum punt y cant. Dadlenai Mr Marks fod hyn yn I golygn gwerthu am nwch pri." nag a gania- teid dan y gyfraitii. Tystiodd Percy Butcman. i-" eo]wr shop Mri English, iddo ga. y deg dafad. ac an- fonwyd t.al yn cyn:iwy^ pum' punt y catit o gomisiwn. PORTHMYN MOX. DOJI groes-holwd gaji Mr A. Graham, dywedodd y tyst y gwyddai tod cig yn brin jawn yn Llandndno ar y pryd. ac yr oedd masnachwyr Mon yn "cornelu'' cig ac yn 01 gadw o'r farchnad. Ni fedrai'r mas- naclwyr hyn ond prynu dan drwydded uddiwrth y Live Stock Commissioner, a chynyd ag y gwelai ef (y tvst) iw wnaetn y Commniwions ddim i rwystro'r "cornelu" trisy wrtilod oaniatau trwydded i'r m.;t.<- uacJiwyr hvn. Onibac i Mr Roberts fyiui at v masnachwyr hyn bua-^ai Llandudno iVtxli -gorfixj bexf heb (idigon o gig. Dyma lei y clealiallr tvA oddiwrth Mr Ro'berts ei hun. Cytunodd ef i dalu at dreuliau Mr Roberts yn y ffordd hon. Dy wed odd Mr Vaughan Davie- iddo fynd i weld y diffynydd Rob«'rts a'i gyliuddn o irodi gorinI*I o bri* Dywedodd wrtho .iefyd 1d,10 glywed iddo ef l,R<;b'>rts) chlu ccniixiwn i la^nachAvyr vm Mon. Mewn itebiad i hyn dywedodd Roberts:-— "Yr wyf wedi codi conusiwii ar yr lioil gigyddion, ond man arnaf eifsieu ichwi (ideail fy mod wedi t.,Alti eomisiwn i rai masnachwyr ym Mon am anfon del aid ac wyii imi. Fe wy<}doch o r goreu nad cii'yii yr air.aetVvyr mohonynt am y pris priodol rhaid iddynt gael rhywbeth y n r.vagor, a. plw ira b;ui>-cni yn talu ni chaeni ddim i Landu<lno. Mewn atebiad i gwest-iwn gan ytiati (Mr Chamberlain) dywedodd Mr Vaughan Davieis mai oddiwrtli y Live Stock Com- mission v dieth cwyn am y oomisiwn hon edig a. datwyd i Roberta, ac anfonwyd ei (y tyst) i wneud yni.ho iad. Dadleuai Mr Graham na, bu gwertnu yn yr ystyr olygid yn yr wys, gan mai f e: goruehwyliwr i'r cigyddion craill oedd Mr Ro-bcrto. Dylai'r Live Stock Commis- sioner fod wedi gvvysio m"sriachwyr )1011- n.n\ c.coJ wtxli t'ymryd vig y iloillill(i oedd yn anghyfrvit-hlon. IKwedodd Dr. lijlton, cadeirydd y Fainc, fod yr ynadon yn t"y,iwd.d a daul Mr Graluirn ac yn taflu'r cyhuddia<J allo-n, a chaniat ud gini o dnl oyfreithiwr, felly ymhob un o'r puni' cyhuddiad cyffelyb arail. "JOH Drmil! VfTH" Y LI.YWODHAKTH. Dyweiiodd Air Marks y tynrua y P-Wll ichos hyn, ac netyd dri yn erbyn John Jones a i Fer'uion, yn 01;, ond plic; ynilaen iioho-s hyn, ac hefyd dri yn trbvji Mri John Joneii a i Feibion. L'ef iddynt werthu niter o foch i Mri Edward Owen aï Feibion, Uandudno. Dygodd Mr Alarks ymlaen gyfrifon i ddangos iddynt gael cu gwerthu am Is 7c a. Is be y pwys, tra mai Is 4c oedd y pris uchaf ddy'sid gael. TlVst,iodd John Pott.s, rheolwr Mri Owen a'i Feibion, iddynt gael y cig a thalu am dalio yn (ll y biliau a ddang.io^id, ond nid oedd ym;i brynu yn yr yftyr gyltnxi'.n. Mr T. J. Jones (Mri J. Jones a'i Feibion^ oedd cadeirydd eigyddion y dosbarth. Yr cedd popetii yn pa."ioJrwy'r :,w Ugor. a gweilhid y costau allan yn fanwl. Vr oedd rhai nioch a fagwyd gan y ffirm yn y cyfriT. Anfonid hwy i'r lladd-dy yn y ffordd arferol, fel y byddai popet,1! yn was- tad ac union. Mewn atebiad i Mr Graham, dywedodd Potts fod mcch ers ajnrvw fkoedd yn vael ou gwerthu yn y fsrt^nad agored am ha bris bynnag ellid gael—a gwyddai r J ..i. 1 Stock Commis.sioner a pliavvb arall hynny. Mr Graham: Y fl'arth yw. y mac rheoli pru?iau nioch wedi ei roddi heibio gan y Lly wedraeth fel job ddicbaitii Ty.st; Ydyw; nid yw ond ffug o r dbcli- reu i'r diwedd. Goreu po gvnta-f i r Llyw. odraefh weit-hredu a rheoii yn iawti-lincid yn well i bawb. Mr Graiiam Gellwch fynd i unr.iyw Smitlilieid a gwc:d yr arwerthwr y. der- by n cvnhygion yrtihell ar ol ïr pris go*-od- edig gael ei basio T,p<t.: Cyhyd ag yr aiff y eigyddion ym laem i gynnyg. Tafl'wyd yr adiosion villa No allall. a thaiiiatawvd gird i'r <-yt"reitlii\vr yiii'io'.i ll: I,

(;LOWYR CYFOETHOG.

YNGHROG YNG NGHAERGYBI.

BARN ABERS(K "H.

IAWN AI GOLLI MAB.

OR INDIA.

[No title]

"COFEB GLEWION GOGLEDD CYMRU."

.......-------------UNDEB…

----------___---GADAEL RWSIA…

BWRDD Y GOLYGYDD.

-----ICROMLECH,

-----------------_-DIM M.C.…

-----+------JUIOnn COED IlFLE.

--____----_,,-PENSIWN y It…

Advertising

Y LLYWODRAEFH ! UNEDIG.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 1921.

InYRDD A MA ETHY DDIAETH.

CA.ERDYDD YNTE CAERNARFON?

III NAN-AMDDIFFYNIAD.

----------------Y G A WO 1)…

-.----__---------CENHA DAETH…

TAL I'll DI WAITH.

LLADRAD PlvXFFORDD l-Fil>\K.'AR.

EIN PENNAETH AM A KTHYDDOL.

COLLI EI HEN WAS.

CYFREITHIWR 0 BORrITLMADOG.

[No title]

Advertising

---_--HEN BEXJIILLION.

Family Notices

[No title]

Advertising

Advertising

MARW Y PARCII. JOHN ROBERTS,…