Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

r Darlun o Mr W. Rubbors Spring Villa, Cainacroas, Nor Stroud. Gloo., yw'r uched, efoln ysgrrif- ennu fel hyn "Liavvcr biwjddyn yn ol yr oeddwn yn dioddef gan Ffistula, ac am ddwy flyn- edd yr oedd yn enbyd. Bu dau feddyg yn gweini arnaf, a chymrais lawer o bob math o fcddyginiaethau, ond ni wcaent ddim imi. llefyd defnyddiaia bwysi o had Ilia yn bwltcisi, ac nid oedd- wn ddim gwell. Yna acthum i ysbyty, a uywedwyd wrthyf 3110 mai'r unig beth i tti wneud oedd mynd dan driniaeth y I Ultddygiun. Rhyw wjthnos wedi hynny darllenais mewu newyddiadur am rhywun wedi ei wella o'r un anhwylder drwy tymryd ClarKe's Blood Mixture, a phen- derfynaia innau ei gymryd. Tair pot- Iaid fach gyntrais uad oeddwn yn holl- iach, a chynhyddais mewn pwysau. Aeth llawer blwyddyn heibio er pan y gwell- hawyd fi gan cich meddygimaeth, ac ni allal ddioleh gormod am adferiad gwedi lltiy flynedd o ing." Mae yn Clarke s Blood Mixture y fath tHa pureiddiol fel ag y gellir dibynnu kino i adfer ar unwaith ac am byth achdsion o Groerglwyf, Scrofula, An- virddiadau, Cocsau Drwg, Dolnriao, Pen. ddyned, Toriadau, ao Anhwylderan'r Croen o bob rhyw fath, ynghyda Piles, Chwyddiadau anaturio), Crydcymalau, Gout, ac felly ymlaen,. Yn hawdd ei fymryd ac heb ddim niweidiol ynddo. Gofynweh am a gofelwch eich bod yn cael /larke's Blood Mixture 1 PURYDD GWAED PAWB." I Can yr holl Fferyllwyr ac yn y Shopaa, I f Sa 9c y botel. | IIiIIIII;. .egeJ- DEE & ESS COCOA ESSENCE 0THE MOST PERFECT FOOD a BEVERAGE. GWES STRENGTH TO ENDURE Sold by all Creeere. 5 Manufactured by AZAWATTEE TEA CO., LTD. St:3 ræ THERtg A, < LONG, LONG TRAIL of Bu^s, Fleas, Flics, ■ -s Beetles, Mosquitoes ■ 1 l&l/ ctc., all iilled b g lid. $4. (.. _1!ii!I!I ,,MAZAWATTEE E If THE MOST LUSCIOUS I^AND ECONOMICAL It A r • IN THE WORLD ■ "■ S W Delicioua Puddings I an^ 0*ke« >re made 1 \&Jr^ i" • minute with | Pp3 Birds Kffli Egg Substitute ] mmmm—^ r, 1 iUyrnged Pedair Blynedd I; ar Bymtheg. «iyhi yn ysgrifennu ar y 25fed o Ebni!, 'v, dyma ddy' wed odd Mm J. A. Good- 1°, 195, L niou street, Middlesborough :—■ pedair blyiiedti ar bymtheg hoi bio iPftn wellhawyd fi o a.nfrwytder elw- Doan ? Pills. Yi- wyf yn p&rhau ^ynhau ieoMyd da. ■(Arici/ddwyd) J. A. GOODMAN. Cofarfyddoedd Fy Angen." L|^UM yn W £ iel am bum mlyne<Jif cvn SYI- r^oli oh on of mai vn yr ehvlod yr oedd' y JjEr" ebai Mrs Gootlm,an pan vmgyng- *w.yd a hi ar y 19eg o Fawrth, 1900— "*»r blynedd ai bymtheg yn ol. erwit gael poenau llym yn fy mein- ae yr oeddyirt inow, enbyd ar brydiau II aliwn syinud. ''oenid li yn ddntawr gan gur pen, ii ^fnder, a y^wygon. Llewvgwn yn tra «r*y^ii ni gorchwylioH yn y ty, ac Mjyplior te; na allwn aros yn hir ilhrnd. O'r diwedd,, fodd bynnag, rj J 'j odditfrt'b y dwfr fod yr "ehvlod I eyflwr drwg, a pheiiderfviiale roddi f ar Doan'e Pille. /y pelMini hyn yw yr unig ffXWygin. .h gyfarfyddodd fy angen erioed. Vr d fel pe bae rhyw swyn ynddvnt— jddfwyd fy mhoenau gaiididynt; adfer- 'yd fy iechyd gwyddwn eihvaith am gys- ,,n bywyrf ac enillaie nerth mewn modd feddol. "Sidiwch eafvn am belenni at boen y cefn a j- elwlod- Mynnwch gael ',vAN'S jche Kidney Pillfr-Y: fedd- ;jrjniSKffth at yt elwlod gyraera<h*yir gan • rs Goodman. Yn yr holl sbopau, n«u am .1 2s 9c y bl^ch ond anfon at Foster- -ioCliellan CJo.-g, Welis Street, Oxford- jtreet, London, W. 1. ^mer«tlwyir j'r Bobl gan y Bobl.

HANES WESLEYAID LLANFAIR.

AROLYGYDD FFYRDD ARFON.

GORELWA YN LLANDUDNO. I-

----CHWARE CARDIAL A DAWNSIO.j

Advertising

Meddyg Enwog a Zam-Buk.

UNDEB BANGOR A' .BEAUMARIS.

FFERMYDD LLEYN.

-----------CYMRY F. AMERICA.I

EI HOLL EIDDO I'R GENIIADAETH.

BEDDARGRAFF GWR BOSTFAWR,…

Advertising

YR EGLWYS YNG NGHYMRU.

BATHODAU R FYDDIN.

BEDYDDWYR. MON: ARHOLIAD C.B.C.,

[No title]

ADRAN ZENANAIDD BEDYDDWYR…

Advertising