Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MARW! I BLOOD POISONING. Pan fydd GWENWYN yn dyfed i gyffyrddiad a'r GWAED drwy BIGlAD PIN, DRAIN, etc., neu ARCHOLL, neu GRAFIAD EWIN, HOELEN, PREN, neu FRATHIAD gan Gl. CATH, n.a un- rhyw GREADUR GWENWYNIG, neu FRIW, LLOSGIAD YSGALDIA-D, neu DDAMWAIN o unrhyw fath, mae yn aicr y bydd y BLOOD POISON yn canlyn gyda'i efteithiau inaritol. Lluoedd yn Marw yn Flynyddol. Mae Gwvthienau y Gwaed yn cael eu cuddio a'u hamddifiyn gan y croen. Un- rhyw niwed i'r croen y mae ar unwaith yn gosod y rhai hjn yu agored i'r perygl mwyaf. Er mwyn rhwystro unrhyw berygl a gofid, fe ddylid cymhwyeo meddyginiaeth anffaeledig wrtho yn uniongyrchoi. COMER'S BALM. Mae y Balm hwn yn awr yn dra gwybydd- 118 fel y Feddyginiaeth fwyaf LLWYDD- IANNUS ac EFFEITHIOL a ddargan- fyddwyd erioed. Mae yn eicr ddinistrydd i bob math o wenwyn ag eydd yn achoei y fath nifer o glefydau y CROEN, CNAWD, ac ASGWRN. Y mae yn oynnwye elfennau rhyfedd at Esmwythau Poen, Liiniaru a Iaohau Olwyfau, Archollion, Tarddiantau y Cnawd, Eczema, Craoh a Nedd ym Mhen- au Plant, Llosgiadau, Yegaldianau, Scur- vy, IJygriadau Benywod, Plant a Baban- od, y Peila, Tarwden, Gout, Cymalau Poenufl Rheumatics, Poen Cefn, ao yn BYNOD EFFEITHIOL at GOESAU CLWYFEDIG. I ) •^Pigiad bach a achosodd yr holl ofid a fcnharddodd fy wyneb. I effaith hynod 'GOMER'S BALM' yr wyf yn ddyledua Un fy ngwellhad buan." POBL YN TYSTIO. "Syr,—I ddangos fy niolchgarwdh per- •onol, ao er mwyn lies pobl eraill, yr wyf yn tystio i'r byd effeithiau hynod GOMER'S BALM.' Yr oedd fy ngwraig Inewn oyflwr hynod o wael; yr oedd ei dwylaw yn druenua, yn orio allan gan y Poenau angherddol. Hi a wna»th brawf ar lawer o gyffuriau, heb ddim lleehad. Ar ol cymeryd eich 'HUGHES' BLOOD BILLS' a defnyddio 'GOMER'S BALM,' ki g&fodd lwyr iachad mewn ameer byr iawn. N Iallwn ganmol gormod ar eich toeddygimaeth hyncd. (Pareii) W. J. DAVIES Baptist MinLster, Penarth. MRS WATSON, 96, Coverton-road, Tooting, I/ondon, ddywed: — "Mae 'GOMER'S BALM' wedi gwneud gwaith rhyfeddol iawn yma. Yr oedd Pen fy raerch fach yn Ilawn o Eczema gwlyb, yn dalp o gracn pudredig a brwnt, ao yn •awru yn gryf iawn. VVedi defnyddio po- ato, i ddim dd en, hyd nee i mi roadi Prawf ar eich 'GOMER'S BALM,' yr hwn *'i gwellhaodd yn rhyfedd iawn, braidd yn rthiol. Nis gali geiriau fynegi fy ni- olohgarwch," KS" Nis gall un math o anhwylder ymdaangos ar y Cnawd oddi- wrth Afiechyd, Anffawd, neu Ddamweiniau nad oes yn y Balm hwn eltennau iaohau ar ei gyfer. &EWN ACHOSION CYNDYN PAN MAE Y GWAED YN DDRWG, CYMERER "HUGHES' BLOOD PILLS" yr un ameer. I ddioedi, gofynner am "GOMER'S BALM," gan y Uhemiet neu Werthwr Patent Medicinee. Ei brig yw 11 3c, neu danfonner ei worth mewn Stamps' a,t y Darganfyddwr:— JACOB liUBHES9 M,P.I.. L.D.I. Manufacturing Chemiit, Penarth, Cardiff, Na thwyller ohwi, mynnwch weled enw "JACOB liUGHES" ar bob blwoh. II! Daftwtjr. |*A m Welcome JgL Tl|r Visitor IjJA at n; ttm* to mq ftHn* keoMholi. ■▼•ry till 11 BDI, DM, B—tto, HI 04rwlo 1111&11, Flj, et«., 4iei jlj h 1 lid., M, M.. U* •»«•'» I U yrc>p«( oantMt with lil U V kEATINGS I THE MOST LUSCIOUS I IMAZAWATTEEI AN D ECONOMICAL I f, N D ECONOMICAL TEA S N THE WORLD p IC=N=Xamar-l t'lL. RNTI-RAT CAMPAIGN The proved and most effective means of exterminating Rats is DINF-" RAT POISON The right weapon for the A& rat war. Safe, sure, speedy Tid., 1/3, 2/6, B> w*sw (ptsi .3ti. > RARLBT, CKAM. PUTH 7=.- -_Armli: -Lotai Agenta:—R. R. Jonea, Caemut, Llangefni and Amlwdi; R- A. Erani, Chemiat, Portdinorwic. and Rees Roberts, "Ana i Bridcre. T"ISIEU PAWB I VfYBOD FOD DAVIES, Kenatli, Llanfefni yp barod i roddi mwy na neb arali ym Mon am GeffyUu a Gwarlhac Mokrwr o bob maint ao oedran. Anfonir i'w cyrchu yn ddioed ar dder- 5y?i»d neu "poat card." Priaiau: Gwartheg, 12m i 22a; ^newaid, Lloi, i fyny i 5s; a Cbefiylau,^12i lk ci t: U AT%tW?& Slieuld write To-Day enclosing Id. stamp forValuable Booklet TESTIMONIALS and FREE SAMPLE of BLANCHARD'S PILLS they are unrivalled for all Ladies' Ailmenti, &c.. and tdeedily affocd relief. and never fall to alleviate aU suffering, 'hey Suptrude all hitktri* kttttyn Ktmedies. In boxea, 1 '3, by Boots'. Taylors', Timothy White's Branchet and all Chemiits, or post free, I same price, from Martya, Ltd. Chemists, 34, DaUten Lane, Loadoa- te-Ll. li'BJ I11UIJ.L. W ■< LADIES FREE. LA REMEDY without medioine or pilla ^V. for all irregularitiee. Acta aim oat Jttmediately, and will not interfere with Jtoueehcld duties. Send for £ TM partiCU- Jw» and testimonial* kBB STAKMAN MORRIS (218-Dept.) 162, Stoke Newingtan Boa' LONDON. N.

!AREGWEDD FOEDDAWG.

Advertising

PWLL CERYS.

Advertising

DOFEDNOD LLANGEFNI.

Advertising

DOFEDNOD LLANGEFNI.