Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

__n_- I- 'r- i Inftuenza doesn't like Bovril. > i £ Bovril doesn't give Influenza a chance to get in its deadly work. The l system fortified and strengthened by Bovril repels Influenza and similar 1. J j diseases—keeps them at a distance. Bovril gives health and strength < | to ward them off. GLANHAWR DI-AIL WATSON. Y Sebon Goreu i bob amcan. Y mae yn parhau i gadw y flaenoriaeth. Yr ansawdd ya berffaitfa. SEBON NUBOLIC Diheintia yn bur a pherffaitli. rRYNWCH HWY, PROFWCH HWY, A SICRHEWCH WOBR. CYNLLUN MAWR 0 WOBRWYON am MAWRTH, 1901. RHESTR O'R d WOBRWYON. 1 Wobr mewn Arian 50p PSO 0 0 200 o J-dwsin o Electro-plated Forks, bych- 1 Wobr mewn Arian 40p 40 O O ain, 15s. yr hanner dwsin 150 O O 10 o Berdonegaa hardd, mewn walnut, 500 o Umbrellas boneddigesau, 15s, yr un.. 375 O O 40p bob un 400 0 0 500 0 Umbrella3 boneddigion, 158. yr un 375 0 0 5 0 Wobrwyon mewn arian 25p bob un 125 0 0 400 or Ta-pota electro-plated ,155. yr un 300 0 0 10 0 FeisycLLu Boneddigion, 1; roowheels, 400 0 Gyllill tori cig hardd, gyda Steel, mewn 17p 175 178 10 0 carie, 155. y set 300 0 0 10 o Feisyclau Bonedi^esau, Freewheels, 1,000 a Wobrwyon mewn arian IDs* yr un 500 O O 17p 17s. 17810 O 1,900 o Blancedi 10s. yr un 500 O O 10 Gwobr ma *n arian. 10p bob un 100 0 0 1,000 0 Lieiniau gwyn ar fyrddau, 108. YT un 500 0 0 20 0 Bairiannau Pwytho Jones'8p bob un 160 0 0 1.000 0 Umbrellas boneddigesau, '1.. 6c. yr un 375 0 0 20 0 Wobrwyon me-ra arian. 5p bob un 100 0 0 1,000 0 Brysau LIedr Boneddigesau, 7s. 6c. 50 o Oriaduron Lover; P.olled Gold; 2p 10s. yr un 375 O O bob un 125 O O 200 o 4-dwsin o Gyllill Bwrdd 7s. 6c. yr 100 0 Wobrwyon me >vn Arian. 2 bob un 200 0 0 Hanner dwsin 75 0 0 50 Llestri Ciniaw ,.56 0 ddarnau; 2p bob ua 100 0 0 200 0 Mwsin 0 Gyllill Dessert 7s. 6c. yr 50 hanner dwsin 75 0 0 bob un 100 0 0 2,000 o Hydau i wneyd gwisgoedd i foneddi- 50 o Dryngciau Teithio Boaeddigasaa 2p gesau Navy Blue Serge, 7s. 6c. yr un 750 0 0 bob un 100 ° 0 2,000 ° Wobrwyon mewn arianol, 5s. yr un 500 0 0 200 0 Wobrwyon mewn anan 1p bob un 200 0 0 4.715 0 Fagiau lledr boneddigesau, mewn 200 0 Focses Hetiau Lledr i FoneddiGesau 1p llaw, 4s. yr un" 943 0 0 bob un 200 0 0 4,000 0 t.dwsin 0 Gadachau gwddf 0 cambric 100 0 Gadeiriau Broicliiau Sasged, up- da. 2s. 6c. yr 4-dwsin 500 0 0 holstcrod 1p bob un 100 0 0 4,000 un 500 0 0 400 o Barau o Blancedi, 15s. y par 300 0 0 200 o tlwsin o Electro-plated Forks, mawr. 25,602 PlOfOOO 0 0 15& yr hanner dWSill. 150 0 0 AMMODAU Y GYSTADLEUAETH. Y mai tablets o LANHAWS Df-AIL WATSON a'r SEBON NUBOXiIC yn cael eu hamgau mewn amlenau gwahanol. Bydd i'r gwobrwyon!(,¡,el eu. 'dyfarnu yn y drefn a ganlyn i'r personau a anfonant y niler uchaf oamlenau 0 un o r ddau sebon. neu y ddau, i Joseph Watson & Sons, Ltd., Whitehall Soap Works, Leeds, heb fod yn ddiweddarach nil. Mawrth 31ain, 1001. Y mae yn rhaid i bob amlen fod yn gyflawn, a bydd i bob pecyn 0 amlenau gae1 eu cymeryd fel uniot, Rhaid anfon entries gwahanol 0 dan covers gw3.hanoL Y mae yn rhaid talu y 11awn gludiad. Rhaid i bob parsel gynnwys yr enw yn llawn. a chyfeiriad pob un fydd}"Tl anton, a rhaid i'r niter 0 amlenau gael eu marcio ar yr un papur. Ar y tu allan j'r parsel, ysgrifener yn eglur. "Cystadleuaeth Gwobrwyon." Bydd i rostryn rhoddi canlyniad Y gystadleuaeth gael ei hanron gyda phob gsvofcr, nan yr anfonir hi allan, Y mae yn rhaid i bob amlen yo gyntaf fod wedi cynnwys sabon. i chaniateir i neb sydd yn gweithio gyda JOSEPH WATSON a'i Feibion, Cyf; gystadls. Anfonir yr holl wobrwyon allan tua'r 25am o Ebrill. GLANHAWR Di-AIL WATSON. SEBON NUBOLIC Cyfaill grwrais y Ty Arbeda Ieehyd Nerth a Chy- Y Diheintydd Perffaith. Cadwa a&echyd foeth. Golcha ddillaa gyda rhwy^dmeb. Gadawa „ 1, hwy yn bersawTus a phur. Ni wna niweirtio y wisg ymaith. Arbeda Allan meddygon. It fwyaf main. Y gwerthiant mwyaf ar Tablets o Gegin, y Llieindy, Y st a fell Ymolchi nett un pwys ya y bvd. Ystafell y Plant. un pwys yn y bvd. Ystafell y Plant. Gwerthir gan yr boll Chwegnwyddwyr, Gwerthwyr Olew, &c.,trwy y Deyrnas Gyfunol. Altz r. PHU DA A RHAD YN SWYDDFA'R "HERALD," CAERNARFON. foea yn y Ctfa. 1 Brychan o flaen y — Dwfr ^tfaliad. | FEL Y GRAIG! Marweid,?r, yr Afu ivfr poeth. — • ArenM- — FIRM AS A ROCK! I — BU;nyAG-r | 1'IIA Y-*? OYFFElFilAU ESE1LL wedi codi ftc c -vaith wedi ciho o'r golwg, mae e DiSyg Traal. UN ddarpanaeth yn eia gwlad wedi Chwyddiank casglu tieitb o flwyddyn i fi^yddyn ar Cyffredmol. DiSyg Traal. UN ddarpanaeth yn eiD, gwlad wedi Chwyddiank casglu tieitb o flwyddyn i fi^yddyn ar Cyffredmol. —— hJd y Cbwarter Oanrif dluectJaf. ac I „ ETO YN PA EH AC 1 GYiSNTBDU 6umi yn yr Vni-nmncr mewn ewerthiant a phobloerwvad. tel istumog. Fhlem. í erbyn byn mae ei cbymeriacJ wedi —— ¡ myoed Lür eang a Kwareiddiad. Pnn eisieu cn bwyll mai y Eeddvginiat-th y Owøg Anesmwytii. Cyfeirir »ti yw y fyd-eawog I Liysncfedd. f GEORGE'S BwMw Gwynt, I Anmhuredd y Gwaed. PILE & GRAVEL laelder rapryd.. PILLS. Curiad y Galon. Ar wprtb drwy yr boll fyd adnabydduB, Gwendid mewn blychaxi, Is 1c a 2s 9c yr UD. Foen yn yr Cyfiredinol. y poet am 18 3e 8 8s. Lwynaua'r CoJuddion. A Nyohdod. Perchenog 1 Y Bledren yn J. E. GEORGE, M.R.P.S., Gyfirous Phoenoir HBfoniPfli lIIRWAIN, ABERDABE.

HELYNT CHINA. i:%1

RHYFEL Y TRANSVAAL.j

[No title]

SIR GAERNARFON. (

! SIR DREFALDWYN.

| SIR DDINBYCH.

SIR FON.

SIR FFLINT.

MEIRIOjN.

DRYLLIAD "PRIMROSE HILL."

Y GVMBAEG YN YR YSGQLiON,

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Y PRIF FARCHNADOEDD. -

MARGHNADOEDD CYMREIG.

Advertising