Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

25 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

If you cannot read th-s At a distance of 14 inches from your eyes, call on H. WISEBECK, Certified Optician, Practical Watchmaker, 8, LLOYD STREET, LLANDUDNO. rl660 JOHN QW E N PAINTER, GLiZIER, PAPERHAN$$2R SIGNWRITER, ana GENERAL DECORATOR, HILL SIDE VILLA, CHURCH WALKS. LLANDUDISO. Workshop: BACK BODOWAIN. 1580 R. D. Owen and s ONS, COAL, CORN, AND SEED EXCHANGE, MADOC STREET, LLANDUDNO. LOWEST MARKET PRICES. rl96it TSBE CENTRAL HAIRDR&SSING AND SHAMPOOING ROOMS. j-j E N S T JONES, TOBACCONIST & CIGAR MERCHANT, LLOYD STREET, LLANDUDNO (Opposite the Prince of Wales Hotel), For PIPES, WALKiNG STICKS, CIGARS, C11 r a RE X TE S. The Bess Assort oiauS in Town. First liaarareafciug k Shiunpooiog Fo jius. UT 1 M&de, Repaired and 't'-coveie l. Sesd Seoki-g Office for C ps. WUorSo <. oich l •. U Li:: J rl2<Sa Y"JEHBERT'S _r- HAVANA CIGAR AND CIGARETTE STORES, 26) MOSTYN STREET, LLANDLDNO. STICKS and FANCY GOODP. sjADIES* and GENTLEMEN'S HIGH- CLASS HAIR-DRESSING SALOONS. rl2I.v PAVILION CIGAR 8 TOR F I Gr F p10RRESTER' TOBACCONIST AND HAIRDRESSER, ICS, MOSTTN STREET, (Opposite the Clocks ALSO THE PALACE, LOWER MOSTYN ST. DLANDUDNO. Prtpared under Medical Instruction. A FERRU- COCOA Is DELICIOUS & REFRESHING. It ENRICHES E THE BLOOD and is THE ONLY COCOA ■ containing FERRUGINOUS ELEMENTS. ■ Packed in 6d., 9d. and 1/6 tins. Of All Grocers. S FREE GIFT of Electro-Silver Jug H as an Advertisement. See Coupon inside tins H FREE SAMPLES SENT TO ALL. I Ferrn-Cocoa Mannfact'g Co., Ltd., n 329 GOSWELL ROAD, LONDON, E.C. B o rLA" g; WJ:DOWWELCHS"oš: o S "PILLS, » Awarded Certificate of Merit for the cure of Irregularities, Anaemia, and all Female Com- §laints. They have the approval of the MedicaJ 'rofession. Beware of Initations. The only genuine are in White Paper Wrappers. Boxes Is ld and 2s 9d (2s 9d box contains three times the pills) of all Chemists. Sent privately on re- ceipts of 14 or 34 stamps, by the Makers, C. and G. Kearsley, 17, North Street, Westminster, IIold in the Colonies. (Note white wrapper Ie Canys y Gwaedyw y Bywyd." Dent. xii. 23. lechyd a hoenuarwydd a ddibyna ar swm ao ansavsdd y gwted.HumAnitar- "Cedwch y gwaed yn bur a bydd ieohyd y gyifcindrefn yn dilyn."—" Health." Yr ydym wedi gweled Un o lythyrau yn dwyn tystiolaeth i'r gwellhad rhyfeddol a effeithid gats Wael Gymysgedd Enwog Clarke. Y mae y gwned buredd mwy&f y gall gwyddon- iaeth a meddygaeth ei ddwyn i olenni, a gallwn gyda'r ymdairiedaeth fwyaf ei gymeradwyo i'n tanysgrifwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol.- Family Doctor. £ j^WAED ^JYMYSGEDD QLARKE Y GWAED-BURYDD BYD-ENWOG, At Sorofula, y Scurti, Eczema, Coeaan Drwg Toriadau, Cbwyddiadan Chwarenog, Anhwyl- damn y Croen a'r Gw&ed, Plorod a Doluriau o tob math, ac i lanhan a chlirio, y gwaed o bob ""fftmhuredd, aia gellir ei gymeradwyo yn rhy ,abel. Y mae yr unig feddyglyn gwirioneddol at Boenau y Crydcymalau. a'r Gout, oherwydd symuda yr achos o'r Gwaed a'r Eegyrn. WEDI FY NHROI O'R YSPYTTY, GAN NA CHYDSYNIWN I GAEL TORI FY NGHOS. II Yr wyf yn anfon y tystlythyr hwn i chwi, gan fy mod wedi derbyn bndd mawr trwy gy. meryd Gwaed Gymysgedd Clarke, ar ol dioddef mawr am ddwy flyiiedd oddiwrth goes ddrwg. Bu'm mewn yspytty yn Birmingbam am IS mis, a chwe' mia yn cael edrych ar fy ol gan feddygon yspytty arall perthynol i'r un dref. Trowyd fi allan fel un anfeddyginiaethol, gan ua chydsyniwn i gael eymeryd fy nghoea ym aith. Gofynwyd i mi gan gyfaill roddi prawf ar Waed Gymysgedd Clarke, ac anfonsis am botel fawr, ac erbyn yr adeg i mi orphen ei chy- meryd yr oeddwn yn alluog i fyned o amgylch ar fy magian. Ceisiais botel arall, ao erbyn yr amser y gorphenaia hono yr oedd fy nghoea wedi dod yn berfiaith iacb, ao yr wyf yM alinog I :fyned at fy ngwaith. Dyn o Birmingham ydwyf, ond yn gweithio yn breaennol yn Halifax, lie yr wyf yn barod i ateb unrhyw gweativnau y bydd rbywun yn ddymuno anton atat, oherwydd nis gallaf siarad yn rhy nchel am dano. Yr wyf ym ei gymeradwyo i bawb. Gtellwch wneyd ? defnydd a fynoch o hwn. "E. Taxlob. "2, Hanson Square, Fleet Street. Halifax. Yorks, Hydref 23am, 1897." I'w gael mewn poteli 2a 9c yr un gan bob Fferyllydd drwy y byd, neu anfonir am 33 o lythyrnodan gan y Perchenogion, The Liaooln and Midland Counties Drug Co., London. MILOEDD 0 DYSTLYTHYRAU. G WAED GYMYEGEDD CLARKE. Na chymorwoh dID perawadio i gymeryd (dlyohiadAo. ya

Bwrdd Undeb Rhuthyn.

Cynghor Trefo! Caernarfon.

Llys Methdaliadol Bangor.I

Ynadfys Bangor.

jYnadlys Bwrdeisiol PwllheJi.

; ' ; Ynadlys Caergwrle.

Ynadlys Wyddgrug.

BALA.¡

BETTWS-YN-RHO?.I

BRYNCIR.j'

LLANBEDR, MEIRIONYDD.I

*ROEWEN. GER CONWY.

SARN FEILLTEVRN.

[MOLIANT Y PEN MILWR.

IMR BRYNloSERTS YN IViHWLLHELI

[No title]

LLANDUDNO.

LLANBEDR, TALYCAFN.

CYNNADLEDD HEDDWCH YN! NGHAERDYDD.j

DIWYGIO Y SWYDDFA RYFEL.I…

Ynadlys Sirol Caernarfon.

' CYFARFODYDD Y CALAN.

[No title]

Advertising