Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I tWMTM OHAIN FOR ONE DAY'S WORK I Bay* and OUta eu • NICKKL- I X PlriT»n WATCH, alio a CHAIN and 1 CHARM (of celling 1) doien package! of WL. 1 sLuUra »»>Fir»P«ne« each. Sena your BC». ,V~. V** I (U1 addMtfi Inaludln* name of County. ^Wu/MC? I bj rilin Ball, and we will forward the Bluine. | tl = 5 :&1 E-t rn M Q E4 AOHUBWCH EICH PLANT drwy ddefnyddio AISTI-CONVULSION & WORM DROPS y diweddar Doctor Jones, Llanllyfni. Paratoedig yn unie gan nn o'i DRUSTIHS set MR WM. HUMPHREYS (ELIOT), BLAENATJ FFESTINIOG. DYMA'R FEDDYCINLAETH open at bob math o anhwylderan ar blant, yn ♦-nwedig FFITIAU o bob natnr, LLYNGYR, BRONCHITIS, Y FRECH GOCH, COLIO, nea GNOFA yn yr YMYSGAROKDD a obwalant bob math o WYNT o'r CYLLA. Ni ddylai yr un tenln lIe mae plant fod heb y DROPS digym. bar hyn wrth law. R H Y B U D D. 0 dau EWYIILYS y diweddar DDOCTOR JONES ni fead neb hawl i ddefnyddio ei enw ef ;«ri iiglyn ar" BALM IACHUSOI." a'r ANTI CONVULSION AND WORM DROPS (llawer liai gyda dynwareaiad twyllcdrus ohonynt) oad S3 nn<g y TRUSTEES—y MRI STEPHEN JONBS, OBTH, POETHMADOO (g«tn yr hwn y gelist cael y BALM), a WM. HUMPHRBYS (ELIHO), BLARNAF FFESTINIOG, gan yr hwn y gellir cael y DROPS, a'r hwn yw yr nnig un a dder- byniodd y cyfarwyddyd at ea paratoi gau DOCTOR J ONBS ei hun yctiydig ddyddiaa eye ei farwolaeth. GOCHBLWCH I)DYNWARIMDZAD, -OLU am y Feddyginiaeth wirioneddol (genuine) anion- wch at y TRUSTEES, nen en GORUCHWYLWYB am dam. AGENTS yn Eisieu.—Ymofyner a Wm. HaoiphreyB (Elihn), Blaenars Ffestiniog. y395w lALLTHDIWOH Y GELYN. rlQi Gwnewch eioh Oorph yj}Jf yn Amddiffynfa rhag AF T Afieohyd. 7 KAJI HUG HE 8'8 |gS^pr BLOOD PILLS yn Brashau a Phnro v Gwaed, pK Y/fvl yn Cryfhau a Rheoleiddio y Cylla, yn gosod yr Afu mewn «u y/» j\ oywair a chyflwr weithio. fEck jj ||4\ Yn oynhyrfu iaohuso Iwelfcb- fMjthr f SUf rediaa yr Arenau, yn cadarn- Iff ban y Nerves, yn cymhell jSra I JI.UI llifiad* iachusoi o'r Bile, yn | olirio y Croer i bob nam, ya | Rheo'eiddio y Coluddion. ac Jj'% ]/? § yn rhoddi blodau iechyd i't Gruddiau. I mae Hughes's BLOOD PILLS rn Attal a Iachsu y Scurvy, Croen-doriadan, Oomwydon, Eczema. Scrofula, Erysipelao (y Blast), Pen-Boen, Afu Drwg, Rhwymedd. Gwa). wedd, Gwendid Nerves, Blinder Ymenydoot. I%ldar Yspryd, y PileB, Cwag-fethiant, Anhwyl- drat) yr Arenan, Gwynegon, Diffyg Tranl (Indi gt,ition), Biliousness, Cetn-Boen, &o. Y maent yn gyfaadas i Wyr a Gwra-gedd t "tbion a Merched, ac yn lach&u ar ci i hob path arall fethn. Btb oedi, danfoner am Flwch o HUGHES'S BLOOD PILLS. Gwarthir hwynt gan hob Obemist a Gwerthwyr Pateni Medicines cm Is ltc, 2s 9c, a 4s 6c. Neu danfoner eu gwertb caewn stamps neu P.O. i'r Gwnaathnrwr, JACOB HUGHES, MANDFACTUEINS OHSMXST, PKNARTH, CATiDlFF. Mynwch wele( fod y Trade Mark Heb hyn Twyi hwn ar bob ydyw. Bl woo. eOMER'S BALM. Y mae yr Eli hwn yn hynod effeibhiol ar bob tnath o Glefydaa y Oroen, Toriadaa allan, neu P-oabo yn mhenan, gwyneb, gwddf, &o., Llygr- todau, a Llosgiadan, Amrantan, a Llygaid dol- urus, Dwylaw Toriadol, Clwyfau ar Dreed, Oluniau, Ac., Scurvy, Eczema, Ringworm, Oymalau Poenus, Gwvnegon, &o. Rbodder pmwf arno. Fe'ch gwellheir yn fuan. Ar werth gan bob Chemist am Is lie, nen 6mfoner en gwerih i'r Gwneuthnrwr, JACOB HUGHES, MANUFACTURING CHEMIST, Penarth, OAEDIFF. 94'1. PAENT CHICAGO. I'W gael mewn potell la yr nn gan y nifef fwyat o Fferyllwyr yn Nghvmru a Lloegr. Oa methir oaal Faent Chkago yn y modd yma? anfoner ft mewn Stomps I GRIFFITH OWEN, CHEMIST, 25, High Strreet Caernarfon. OH! FY NGHYRN. Mi 81 JDnirarocto WEUI 1tI DDEFN-STDDIG, "¥8TION BYW IW EFFEITB IOLRWYDD. Seiih ddywed John Thomas, Bod&frm '■•y^jdudno :—Rbydd^ hytrydwoh neilldtiol fUn dwyn tfstiolaeth i ravorolrwwdi FAKNT CHICAGO at Gyrn. Fe'm llwyi .Iió!.lh:.nfyd i o (lorn oedd wedi fy mlino er'u vnyddoedd drwy ddefn/ddiad un botalaid Vystia Robert Thomas, Faenol, St. Siol. A^fgeie:—Bhaid i mi addef mai PAENT CHICAGO ydyw y feddyginiaeth hynotaf 3 1wn am dani. Llwyr wellhaodd ty Nghyrs ^iew*> byr amser. Gwnaethum brawl m -.s-tm bobpeth oyn gwybod am dano. Ysgrifena Hugh E. Evans, Plas Llanddyf ^n, Mon:—Yr oeddwn yn dioddef yn erohyli -^TT1 Gym, a ohyda'r anhawsdor mwys? gerdded, ond effeithiodd PAEN1 rlXCAGO yn rhyfeddol arnynt, R. Salisbnry Williams, 28, Garmms Cmernarfou, gynt o New York 'ystiolaeth, gyda'r llnaivs, fod 4ENT CHICAGO yn fedayginiaetiPlwyE t Gym, oherwydd rhoddais brawl arno K •byniaia i6B dirfawr oddiwrtho. Kid ydyw yr achod ond yebydig, o bhU •q*w6, o dystiolae^baa gweeSbUwt iawn r Mutwyd i ci.

!Ynadlys Bangor,

, Ynadlys Llanelwy.

! Ynadlys Sirol Caernarfon,

I Ysgolion Sirol Arfon,

HELYNT CHINA.

RHYFEL Y TRANSVAAL.

[No title]

ACHOS Y PARCH W. 0. JONES.

CROPIAU RWOI NS ARFON.

SYMUDIADAU lLONGAU.

SUT BETH YW'R "YMHERODRAETH."

AM GYMRY AR W ASGAR

[No title]

IY PRif FAHCHNAOOEDD.

IMARCHNADOEDD GYMREIG,I I-

Advertising