Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

CLWTYBONT

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CLWTYBONT LLON'Cl Y i1' ARCHI AD AUAlae'n i bawr gennyni gael llongyfarch y cvf a ill ^ieu. anc, .Mr. Richard Henry Jervis, mai> Mr. a | Mrs Robert Jervis, 9, Ci.radog Place, iiben- ezer. ar ei waith yn myned yn Ihvyddiannus drwy'r arholiad diweddaf fel ymgeisydd i'r i weinidogaeth. Eisteddodd yr arlio-iad yn Richmond, LIundain, Gorphenaf yr Bled a'r 9ted. Mae gyrfa addy&gawl y c-yfaill yma wedi j bod yn hynod o lwyddiannus o'r cychwyn hyd yn awr. Diau y buasai'n llawer pellach yu mlaen onibai am y riiyfel, ac iddo orfod gad- ael ei ys-gol a myned i wasanaethu ei wlad. Deallivii el fod i gael ei goleg am dair Diynedd j vn rhad. Dymunwn iddo yr un llwyddiant eto yn y àyfcdol. Dymunwn longyfarch Miss Kate Owen, merch Mrs Ellen Jones, 3. Dein- Road, Ebenezer, ar ei phenodiad yn ym- welvdd iechydol yn nglyn a chvindeit-Kns iniunaethod. DeL71ITeu (ix ei gwaith yn Maer- dy Cwm Rhondda. Mae JNliss Owen wedi bod yn ymdxechgar iawn i enniil y safle ucholl. Daeth i fyny drwy anhawsterau mawr, ac y ir.ae wedi llwyddo n anrhydeddus iawn. liefyd mae ei chwaer, Miss Sydney Owen, wedi ei iphenodi'n matron yn Iechydfa Llangefni. Dy- munwn i'r ddWY chwaer ieuanc hyn bob llwyddiant yn y dyfod ,1. Da iawn gennym feefvd we:ed y bachgei; bach, Master John Owen, wedi cael dyt'od gartref am ychydig o wyliau. Mae ef yn gwasanaethu mewn llong hyfforddiadol ger Llund'aiij. Mae Jolmnie yn i edrych yn dda yn ei siwt navy. Llongyfarch- wn y cj-faill ieiianc. Mr. Willie E. Jones, Tyn- v-fawnog, Clwtybont, ar ei symudiad o ddos- j barth Bangor i'r Wyddgrug. fel assistant ? gvda niiii r Pearl Insurance. Deallwn ei i fed yn ymyl cael dyrchafiad. Bydd yn golled i'. eglwys yn Dkigwylfa ar ol Willie. Yr oedd yn dal amryw swyddi pwysig ynglyn a'r eglwys. Mae wedi bod yn hynod o ffydd- lon gyda phob rhan o'r achos wedi ei ddych- weliad o Canada yn ystod y rhyfel. ADREF O'R YSI3YTY.—Yr oedd yn dda gennym weled Mr. Robert Pritebard. Tan y Ffordd, Gallt y Foel, wedi dyfod adref o'r ysbyty o Fangor, lie y bu o dan weithml law- leddygul bwysig. D. gennym eiiod yn gradd- ol welia. Eiddunwn iddo lwyr adfenad yn fuan. ER COF CU.—Dyma fe'i y canodd Mr. Wil- liams, Pool Hill, Caernarfon, er cot am y di- weddar filwr Henry H. Wiliams, 8. Deinioi Road, Ebenezer, yr hwn a fu i'arw Ebrill 5, 1919, yn 24 mlwydd oed :— Trwm i mi yn wir oedd elywed Am farwolaeth cyfaill mart, Harri annwyl, ar ol dychwel Adre'n ol o faes y gad. Dyohwel wnaeth yn ol i'w gartri I fwyn gwmni'i dad a'i fam, Ond daeth angau yno'i altr, .Rhaid oedd mynd heb ofyn "p'am." Daeth yr alwad ato'n sydyn, Angau du a'i erchyll law, Gydiodd ynddo—rhaid oedd iddo Groesi'r glyn i'r ochi- draw. Fe gewch eto gwrdd a Harri,— Peidiwch wylo, y mae ef, Fry uwchlaw c'oudiau am&er Gyda'r Iesu yn y net Ffarwel, Harri, ffarwel gyfaill, Cawn dy gwrddyd maes o law, Fry uwchlaw golidiau amser Yn yr hafan hyfryd draw. ADREF 0 RWSIA.—Yr oedd yn dda gen- nym weled y Milwr Pte William Davies, llhes L'chaf, Clwtybont, wedi dyfod adref o Rwsia. Ma« William i ffwrdd er's yn agos i dair blynedd. liu am ddwy flynedd yn Salonica. Ar ol y odoediad anfonwyd ef i Rwsia. Mae ^olwg dda iawn arno. Jsid yw wedi cael l'hvddhad eto. O'R AMERICA.—Mae'n dda iawn gennym gael estyn croesaw i'n hen ffrynd, Mrs Wil- liams, Racine, America, ar ei dychweliad drosodd i'r Hen Wlad." Yr oedd yn adna- bydus yn y cyich yma cyn myned drosodd fel Miss Maria Ellen Foulkes, Tan yr Hen Ffordd, Clwtybont. Aeth Mrs. Williams, drosodd i'r America oddeutu 25 mlynedd yn o\ a chyfarfyddodd ag amryw brofedigaethau. C'addodd ei phriod a'i mam yn ystod vr ain- ser yna, ond er y iprofedigaethau y mae'n ed- ryeh yn hynod o dda. Deallwn y bydd iddi aros o leiaf bedair blynedd yn yr Hen Wlad. i gobeithiwn y In'dd iddi weled ei ffordd yn glir i fwrw ei choelbren yn ei hen ardal ened- iKol. Erys ar hyn o bxyd yn Ty Capel, Sar- dus, Dinorwig, gyda'i chefnder, Air. Robert Jone«. Estynir vr un croesaw i'r cyfaiil ieu- clic, Mr. John W. Hughes, mab Mrs Hughes, a'r diweddar William Rowland Hughes, Cax- ton House, Elx-iitzer, yntau wedi dvchwelyd adref o'r America. Aeth drosodd lleg mlynedd yn ol a bu'n gwasanaethu yda'r Canadian ATavy yn vstod y rhyfel. Mae Jolnnie yn edrych yn hynod" o dda.

Advertising

DYFFRVW <

DOLGELLAU

L L A SM A E L H A! A ?? M!

LLANIBERIS

LLANRUG

LLANRWST

LUTHFAEAI

MORFA bvchan !

f I SUMMER LASSITUDE ! I:

COFIA GWLAD

Advertising

[No title]