Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

I BETHESDAi

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BETHESDA YIMi WT2LWYR—N i welwyd cymaint o ym- tueiiwyj yn yr ardal er's blynyddoedd lawer •'r haf yma, ac yn eu plit-h llawer O'T hen ipcxiorion o'r Detheudir a threfi LIoegr. Fe' WIWo awyr i-ach y mynyddoedd uchel les i'r glowyr sy'n 'gorfod anadlu awyr amhur yn oyfnder y ddaear am gymaint o amser. G-wnaed sylwadau yn y Cyngor Dinesig dro yn 01 y dylid darparu yn well yn yr ardal ar gyfer dieithriaid, trwy oeod meinciau ar hyd ffyrdd a dramwyir gan lawer, ond hyd yn hyn aid oes na main nac eisteddle yn un- man. OBRlDDOROL.—Uongyfarchwn y Fonesig Qjwynedd E. Williams, merch Mr. a Mrs. B. T. Williams, Ooedyparc, ar ei llwyddiant yn myned drwy arholiad bwysig mewn eerddor. saetih JTIlg gholeg Trinity, Llundain. Addysg wyd hi gan yr organydd, Mr. R. R. Griffiths, Gordoii-ter-race. YJSG1()LDY OOETMOR.—Nos Fercher, yn Tdgoldy Coetmor, eynhaliodd disgyblion yr ffagol Genhadol yma eu cyfarfod blynyddol, dan lywyddiaeth Mr. R. D. Griffith, LI "Wyn Own, Ptaut. Yr arweinydd ydoedd Dr. Gruff- ydd, a chymer ef ddiddordeb mawr yn yr ys- gol yma, ac yr oedd yn amlwg air y gwaith wnaed y nos hon ei fod yn selog a. ffyddlon gycU'r a-ahos da yma. Arweinydd y canu fjdoedd Mr. T. P. Hughes, Tabernacle-ter. .-00. ae y mae yntau yn llafurio'n ddyfal i dklysgu cerddoriaeth i'r plant. Oyfeiliwyd gan Mr. R. R. Griffiths, organydd Jerusa- lem, a Miss M. Parry, Manchester House. tyLiss parry yw cyfeilyddes yr ysgol yma er's wmeer maith, ac y me.e'n hynod o ffyddlon a defoyddiol yn y lie. Aed drwy y rhaglen a ganlyn Ton gan y plant; adroddiadau gan Ðilys Williams, Gomel, a Maggie Jones; can gan Dilys Williams; deaawd, Miss Jennie Jones, High-street, a Miss Megan Gruffyth, Victoria Place; adroddiad, Miss Gwladys fWberts, Moetyn-terrace; unawd, Miss Owladys Williams, Nantgmen; adroddiadau gan R. Alun Jones, W. H. Jones, Alaw Ilanes. a Tudor Jones; unawd gan Mies Thomas, Stafford House; adroddiad gan Myfi Jones, Mostiyn-terrace; deuawd gan Mrs. Jones a. Miss Eirianwen Jones, Ogwen-ter- llaoo; adroddiad, Mr. Evan Ellis, Bryniau Alma unawd, Miss Thomas, High-street; ad- eoddiad, Mrs. Jonathan, Victoria Place; un- awd, Mies Dilys Menai Owen, Gomel; un- .d, Mrs. Roberts, Gomel, a thon i ddi- woddu gan y plant. Oafwyd sylwadau didd- oa-ol gan Mr. J. J. Thomas, Lerpwl, a'i atgof- io« am Ysgol Twr, drigain mlynedd yn ol pan yr oedd a'r diweddar Mr. Richard Jones, Afbercaseg, TO athmwon ynddi.

CLWTYBONT

[No title]

DYFFRYN

Advertising

FCLINHELC '

FOURCROSSES

LLANBERlS

.'.---., LLANLLECHID

LLAN

LLANRWST

ILWYNGWRIL

f^ANTHLSUE A' CYLCHI

P«WISAf?WAKH

[No title]

PORTHMADOGI

RHtlir I.JLWIV

RHIWLAS ^ R CYLCH

TREFOR

ACHOS MISS DOUGLAS] PENNANT

---.-PWYLLGOR ADDYSG MEIRIONI

GYTUN ARFON .

DYFFRYN