Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

20 erthygl ar y dudalen hon

----------------------------CVFLENWAD…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CVFLENWAD S i EFiJTH Cyngor Sir Arfon a'r Pris Ddvd,d Meroher, yng Nghyngor Sir Arfon, adroddodd Mr. Parry Edwards (Swyddog (echyd y Sir) fod pump o samphu o lefrith wedi eu cymeryd yn rhanbarth Llandudno er mwyn eu dadansoddi; a. hod yr adroddiad yn toddhaol. Yr oedd swyddo-Zion ieehyd yn y gwahanol ddosbarthiadau yn paratoi rhestr o holl ffermydd Ile yr amheuid fod gwartheg yn dioddef oddiwrth y darfodedigaeth yn cael eu cadw.—Pasiwyd i adael y mater yn llaw Dc. Parry Edwards. Gofvnnodd Air. G. Ll. Griffiths, Llanllyfai, si nid allai y Cyngor gymeryd mesurau i gael gostyngiad ym mhris y llefrith. Y Oadeirydd (y Parch. W. Morgan): Ofnaf nas gallwn. Nid ydyw y mater yn un y gall j Cyngor ddelio ag ef. Dywedodd Dr. R. Parry, Caernarfon, fod ieohyd y cyhoedd yn dibynnu ar gael cyflen- owed o lefrith rhad, a chredai y dylai'r Cyn- gor anog awdurdodau lleol i ostwng pris y Uefrith os yr ystyrid ef yn rhy uchel. Y Oadeirydd Nid ydyw hyn mewn trefn. Kid oes dim yn yr adroddiad sy'n dywedyd fed pris y llefrith yn rhy uchel.

CEFNOGI'R PRIF WEINIDOG ..-,

RHEILFFVKOD V AF ---

r 0 BANT IBENTAN YN LLEYN

0 FAN FAN YN - LEEYN

TYWYSOG CYMRU -

ICYNGOR DOSBARTH LLEYN

CREULONDEB AT DDEFAID -

——)i' LLEFRITH GWAN m -

I IMR. LLOYB GEORGE A'R AMERICA…

MARCHNADOEDDI

MOTOR AR DAN

Cyflogau Chwarelwyr -

- Gweithwyr Cyngor Sir Meirion…

Advertising

BWRDD UNDEB CAERNARFON .

SYR R. J. THOMAS, A.S., MEWN…

[No title]

Advertising

FFESTINIOG A'R CY»