Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

CORKEL J/t.W, PtSTYLL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CORKEL J/t.W, PtSTYLL (FF" Y PJ8TYLL"). T "FASNACH" FEDDWCL. W.1, dyma eniF djgn'— A "masnacb" nvyddau Sol, Gwn9yd "maenach'' ar wneyd p&bol Yn fulod gwytit di )rol! Both wneuthid i laqiiactwv Roio ddeudeng owns y pwy&? t C<d goep ;gan ryw "iiispector" Ai plypi dan y gwys. Omd beth wneir i "faanach-wyr" A werthant ".£ed<1 i'I' wia<d? Hwy iygirajit. dchn-r a mebtith Gynyrohant hwy mar T&d; codant yn on "masnach" Ddan dw'bwl werth eu nhwydd Omd am eu bod ym "feddwI" t Soap yn Awydd II Wwl dyma wir ''oncstrwydd" 8y'n giod i Brydajn ?awrt A thyma wel! cysoexleib i a haul yn ton gwawr 6 wel eto'r afriaji ddir Ajn oial plant y; oee, Gam wlad a. geidw .,fasnach" Ddifw.YiDIa &vrff a mcee '&wcl ato wlad "grefyddol" A wlwir "Cymi-u Wen,' "Ohwrarydd y seiedau" A'm mentyll tros eu pen, frwy ddrws y cetfa yn d<ustaw A "jug" yn ddjwiol ant, chwart cyn mynd i'r gwely Yn "T&'Y &ly" fe'i cant. P< gwn'eithid deddf i'r "faenach" A wnaj i nwrdd a'r "jug," T<ttfM'nwr &i yn ''fa-ukirupt' Ar auction" .u yn snug, P< gwneuthid deddf & rwyatrai "Grefyddwyr" fynd i'r "ty," A'i 'cynog y gwel iido-g Ar iiyr dan ddiffyg du. P< buaead pOb .roffeswr" Yn liwyr ddu'.veetwr ciir, Pwy .fua&i'n gwagio r caegiau Yn Uwythi dd<M't i'r ty? ''Crefyddwr" yn y da-fam Yw'r hyllaf pe«h y byd Nt "grefydd" yw t;' "gapel" Rhydd dduw'n ei iol i gyd. Mae Duw y"'ir ¿.d)'ddw1' Yn puro'i fywyd ei, "Duw" bol y rhiih "broneewr" A lygra'r "ddixi gref," PfoXeew?T "jug" ceu'r "ta-p-room" I Dduw rhowch chwareu teg, Bw'ch dyfna ohwi c'T dafan. Er ohwant y bol a'r geg'. DdiTwestwyr. Uyd'Iwcb wrol A do'wdh i .M:h tb gwlad, Gwnewch gystal tai a.'r "dafaa'a" Mewn cytie glan < rhad t weithwyr a th-rafaclwyr Am ymgom wrtn y tac, Heb ddim o'r ddiod ieddwol Ond croesaw lion a cban. Mae'r da a'r di'wg mewn tafsnt, Fet pethan'r diafl i gyd, I Ond wele y "dirW>1.StwYir" Yn deSro dim o hyd Yn ceimo can'r taiarnau I Mewn llawer IIan a thre', Heb geisio Thoi i'r bobol, Ddim gwell i tanw'u lie Hawdd ydyw hir M&getthu Hyawdladd mer'1 wynt, Heb geisio troi bregetb, i Yn fywyd gwlaJ ar "bunt," I Bhaid rhoi y "bunt" i godi Dirwestdai clyd i'r wla-d, Ond dyna yw y Cj mro Dyn "Iachawdw-riat>oth rtd." 8TORI BACH ETO. Tad i bl&nt un no& a oisteddai yn y gyifedd- ach 'ohydig cyn dag. Daeth ei eneth a'i hogyn bach if"'elw ynw i ofyn a ddenad eu ta<d adreif. Daøt.h gw-raig y dlifarn heibio a'i hesgid- ma newyddion smaft, yn gwichian. GweJodd y tad hwy; sylwodd a-mynt; troes ei olwg ar garpiau ei ddau ,bln:(. wyneblwyd a thj'oed- noet'h. Aeth eu gol wg resynus at ei galon; efe yn y gegin glyd wrt': dan braf efs o!rM,u, yn gwajio ea han-,iie-on ar oferedd, i iodd- haiu ei hujiaji. hwytlii.-a a'u mam wael aa' hyd y dechrcLmos oer heb <*wwyn o dan, a'r d-da-u blentyn, druain b", hob lym&id o de n& I thamaid o fam ttr ot 8M o'r ysgol. Y ddau beth bach yn oryBT); c j danced d gwynion gLac yn ouro ar eu gilydd..a'r eneth fach, bump oed, yn pwyao ar i lim. can ddweyd ei ohwyn d!Iawd wrtho." Aeth y dafamwra-ig heibio wedyn. "tHa"' ebrai y tad, "Tydi a- wLsgi esgidiau kid ddYlasai fod am draed fy inhfant anwyl i! \i chvyaaf fi mwy i'th he!pu di i'th ogtdiaa rrand, a gadael fy aa- wyUaid Hwydion yn ctrocdnoetih yn yr eira. Dim dafn, dim dafn 3'wy." Ac felly y bn Tiroes y dyn ei aelwyd fach oer, yn nefoedd I gysui-uf. Dadau ann nt. cvmrwch wec&. 'Bodeiliae, Rhagfvr ]7, 1919.

Advertising

Advertising

Y GATH DDU .

ADGCFION HENWR ! ,

Advertising

MtHMOBM MOWEM BLWrMM ..

A.N_.!-?_.

Y GATH DDU .