Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

- ADOL YGIA DAU

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ADOL YGIA DAU "TRYSORFA Y PLANT," Rhagfyr. Rhifyn campus ydyw hwn. Gwyr y Gol. parcliedig beth sy'n gytfaddas i blant ym mis Rhagfyr. Stori ragorol ydy.w "Tamos Olfyr a'r Mins Peis." Mae wedi ibod yn gymorth i filoedd ar ihyd a lied y wlad i gael chwerth- iniad calonog a beth well na hynny tua'r Nad- olig. Hanesyn da iawn ihefyd ydyw "Ys- tori'r Gweinidog," yn nyddiau ealedigaeth. Gwelwn fod "Stryd Ni," wedi dod i'r pen, ond maie "Un o blant y Wlad," i gymeryd ei He. Bydd y bennod gyntaif yn ithifyn Ionawr. Tudalen o'r mwyaf difyr ac adloniadol ydyw "Nadolig ar yr Aelwyd." Ceir ton Nadolig ar y geiriau, "Peraidd ganodd ser y boreu. Gwelwn fod "Tasg y Plant" o ddiddordeb cyffredinol, llawer iawn yn oeisio ei ateb, nifer da yn gywir praill wedi metihu. Yn ys- tafell y gohebwyr ceir Anthrapos ar ei oreu. Yn ei lythyr o Gadair y Golygydd dywed fod anhawst-erau cyhoeddi llyfrau a cnylchgronau wedi mynd yn fawrion, ond gydag ychydig o zel a theyrngarweh, gallai te.uluoedd, ath- rawon, a gweinidogion efengyl beri i'r cy- 'hoeddiad misol ("Trysorfa y Plant") eydd wedi gwasanaethu cenedlaethau o blant Cymru Tedeg a chael gogonedd. "Amen" ddywedwn ninau. "Y DRYSORFA," Rhagfyr Ceir darlun rhagorol o'r Parch R. J. Rees, M.A., Aberystwyth (Llywydd Cymdeithasfa'r De) yn y ithifyn hwn, ac ysgrif dda arno gan un o leygwyr mwyaf parchus y De, sef Mr. Evan Evans, Aberystwytlh. Dywed Mr. Evans mai Mr. Rees yw yr ieuengaf o'r holl lywyddion ar adegeu hetnoliad. Qiwilotwr heb ei fath ydyw y Parch J. Hughes Morris, Liverpool, Ysgrifennydd Cyn- orthwyol Cymdeitlhas Genhadol Dra.mor y Metihodistiaid. Olrheinia yn yr ysgniif sydd- ganddo ar yr "Wythnos WTeddiau," fianes genedigaeth a ohynnydd y syniad am "Weddi Unol," yr holl eglwysi. Mae'n dra. gwerth- ifawr a diddorol. Yn dilyn ceir rhai o gyffesiadau Awstin, cyfieithedlg gan y diweddar Baroh J. 0. Jones, B.A., Caerniarfon. Ysgrif swynol odiaeth ydyw un y Parch i t, Pierce Owen, Rlhewl, ar "Gwyn y Saint yn Cilio." Mae hon yn un o'r ,petha.u pryd- ferthaf a ddarllenwyd gennym era amser. Diddorol ac adeiladoJ ydyw cael yn y "Dry- sorfa" yn argnaffedig y sylwadau a draddodir yn Seiadau y Cymdeithasfaoedd. Y rhai a draddodwyd ar "Brofiad" yn Seiat Cymdeith- asfa Bangor sydd yn awr ger ein ibiron. Dywed un siaradwr ifod "Mon ym dlawd odiaeth, ni ddywedaf mewn meddu profiad ond mewn dyweud profiad. Y mae sir Feirionydd ar y blaen mewn dyweud profiad." Dylai wybod —mae'n enedigol o'r sir olatf ac yn bugeilio eglwys yn sir Fon. Yn yrihwanegol ceir cof- nodion o weithrediadau Cymdeithasfa Ban- gor, a diolch i'r y&grifeniiydd. Rihoddant gipdrem ar y gwaith a wnaed yn y Gymdeith- asfa honno. Yna cawn adolygiadau gan v Golygydd. Wedi hynny ysgrifau coffa am dri o wyr da ac yn dirweddu y mae'r Oronicl Cenhadol yn dda fel arfier. Yn sicr ni wel- wyd "Y Drysorfa" fawr well, os dim, erioed, a haedda gefnogaeth nid yn unig swyddogion ein heglwysi ond hfe-fyd yv oil o'r aelodau mwyaf meddylgar. J

RHVFKlOi i U 1 cilurk wilsT…

Advertising

Aberdaron

Bang,r !

Bwlch, Abersoch

Blaenau Ffestiniog

Disgwylfa, Clwtybort,

-I Siloh, Chwilog

--... ihmbump ivnsdi Criccieth

Bryn Menai, Felinheli

Llanrwst

Y Tabernacl, Porthmadog

- Penrhyndeudraeth

Penmount, Pwllheli

!.Rhostryfan

.YNADLYS Y PENRHYN .-

!lNADLYS PWLLHELI ..

----TIPYN 0 BOB PETH v