Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

CANU EMYNAU a CHRECHWEN

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CANU EMYNAU a CHRECHWEN Golygfeydd Cywilyddus ar Faes Caernarfon GWRTHDYSTIAD Y TREFWYR (Gan Obpbvdd) Y mae wedi mynd yn arferiad gan rai pobi a dalant ymweliad a cihaexnarion bob ijad- wrn o'r ardaloedd cylohynol i ymgjynnull at eu gilydd ar Faes Gaernairion yn hwyr yn y nos i ganu emynau cysegredig, ac mae poibl y drel, yn neiiltuol y rhai hynny sy'n byw yn y lae6 a'r gynjdogaeth, yn. cwyno'n erbyn yr arferiad. Fel rheol mae'r csanu'n deohreu air ol deg o'r gloch—wedi i'r tafarnau gau—ac fe barha ihyd oddeutu un-a;r-ddeg o'r glocih, ac erbyn hynny bydd mwyafrif, os nad yr oil, o dri- goiion y mef yn eu tai. Felly mae'n eglur mai nid pobl Oaernarfon fydd yn oanu. A plhe eisieu canu emynau nid ar nos Sladwrn y buasai trigolion y dref yn gwneud hynny. Gallent pe dymunent ganu unrhyw noson araill o'r wythncw. Ond ni fyddant yn igwneud hynny. Sylweddiolant fod lie ao am- ser i ganu emynau, ac nid Maes Gaernarfoa yn hwyr nos Sadwtrn yw'r lie na'r amser. Fel yr awgrymwyd, y bolbl a ganant yw y rbai a ddeuant o'r wlad i'r dref, ac a ym- gyrihullant at eu gilydd i'r Maes i aros y certxydau hwyr fyddant yn gadael am wahan- ol ardaloedd. Paham y rhaid i'r cerbydau hyn äooe-y dref mor hwyr eydd later na fedr pobl C-Aern-arfon ei esbonio. Bydd pob siop wedi cau oriau cyn iddy-nt gyohwyn; y tafarnau yn unig fyddant yn agored, a ohred- af mai diotwyr o'r lleoedd hynny, ar ol am- ser oau, fydd llawer o'r cantor ion. Yn ami Syr John Heiddeoi fydd yn oynhiyrfu'r oann, ac efe hefyd fydd yn arwam, ac o dan am- gylchiadau felly o'r braidd y mae engen dy- wedyd pa fatlh;ga-nu a fydd. Ond yr hyn a wna'r peth yn warthus yw mai emynau eye- etgredig a genir. Ac yng nighanol y oanil ciywir ami i reg af iWi yn chwerthin yn gell- weirus. Dyma rai o'r emynau a genir y nail! iSadwrn ar ol y Hall "nuw mawr y rhyfedd- odiau maith," "lBeth sydd i mi yn y byd?" "Dedhreu oanu, dekihreu canmol." Yu eu hardaloedd eu hunain diau y cyfrifir 'llawer o'r contorion yn bolbl grefyddoJ, ond ofnaf eu bod yn gadael eu crefydd ar ol pan y deuant i Gaernarfon i wneud gwawd o hen emynau. Oymru. Os yw'r arferiad hwn i bar- hau credaf y dylai arweinwyr crefydd yn yr ardaloedd cyldhynol ddod i'r dref ar nos ,Sadwrn fel y gwelont yr hyn sy'n cymryd -Ile. Iae'u bryd rhoi terfyn ar y peth, a da pe gwnai Cyngor Eglwysi Rfhyddion Caernar- fon roddi ystyriaeth i'r mater a mdbwyamdu penderfyniad cryf yn condamnio gwaith pobl yn ymgynnull ar Faes Caernarfon da.n y fath aanigylchiadau ar nos Sadwtrn i ganu emynau. Diau y CaeDtgefnok-moth yr awdurdodau i roi terfyn ar yr arferiad.

CiNGOR SIR MEIRION A'R GWEITHWlR

PARLWR Y BEIRDD .

I BARN BEIRDD ERAILL 1

MR. LLOYD GEORGE YN CROESAWU'R…

--...r--- ----------_-.----Y…

------- ---------------._--PWYLICOS…

, Y SYMUDIAD YMOSODOL -

ElSTEDDFOii CRIGCIETH .

CtNlLUN T41 LLANDUDNO

Y DDINAS DDU"

JOHN MASE'FIELD AND CO-

/ Y LLYWODRAETH A'R IWERDDON…

AT CARNEDDOG -A-

TRWY'R TfLfffW..

"RHEOLAU TUDUR ALED"

, DYSGEIDIAETH AMGHYWIR

PRYDYDDIAETH YM ALWE DIG AETH

.,GWIR YSTYR "PROEST."

AR DAFOD LEFERYDD

PARLWR Y BEIRDD .

I BARN BEIRDD ERAILL 1

TRWY'R TfLfffW..