Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

: / " ' Jí:' SEFYDLU GWEINIDOG.

GYDA'R R.A.M.C. CYMREIG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GYDA'R R.A.M.C. CYMREIG. Yn iLlandrindod, ddydd Gwyl IDewi, cynhaliwyd ymgomwest. Yr oedd yn bresenol nifer fawr o .R.A.M.C. y Gweinidogion ac yn eu mysg Gym- ry o bob sir yng Mghyniru, a chyn-fyfyrwyr o bron bob Col&g yng Nghymrn, ac "nefyd rai o'r milwyr dwyfedig Cymreig sydd yn ysbytai y dref. Y llyw- ydd oedd Mr. Jeffrey Jones, U.H. Cymerwyd rhan yn y cyfarfod gan y Parch. J. A. Davies, Mr. Rhys B. Williams, B.A. Private D. M. Jones, M.A., B.D. i(Bala); Private J. J. Puw (Caerdydd); Private Griffiths, Dolgellau; Private Emrys Evans, a Mrs. R. M. Morgan, B.A. Darllenwyd Uythyrau oddi- wrth Syr F. Edwards, A.S., yn cyfeirio at fechgyn ,C'y,m,ru, Gwyn eu cledd, hir eu clod oedd wedi dysgu yn y modd mwyaf trwyadl wersi Dcwi Sant, ac oddiwrtiii Mr. William Lewis, yn gobsithio y deil iCymru ei gafael yn dynn yn ei hegwyddorion a'i, delfrydau, ac y bydd ar ol hyn oil yn fwy teilwng o'r ,en w "Cymru lan. Galwyd am anerchiadau barddonol, ta-c at-ebwyd gan Maol Dafydd (Father Kane) Cynan I(A. Pwllheli) Dafydd 'Ellis (iD. Ellis, B.A., Dinmael); R. R. Thomas i(Amlwdh); iDerwydd; Caledffrwd, a G.P.H. Yr oedd yr anerchiadau nid yn unig yn bwrpasol ond hefyd yn cyrhaedd safon lenyddol uchel iawn; yr oeddynt yn deilwng o'r Eisteddfod Genedlaethol. Yn unol awgryxniadau a wnaethpwyd, y mae Cymdeithas Gymreig wedi ei fEurfto yn Llandrin- Rod, a cbynhelir cvfarfodydd o d.ro i dro yn ym- wneud a bywvd a hanes Cymru.

Y DDIWEDDAR MRS. EVAN DAVIES,…

MR. JOHN MORRIS, SUFFOLK STREET,…

MEDALAU COFFADWRIAETTTOL MR.…

[No title]

LLYTHYR O'R FFOSYDD.