Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TEILWNG 0 SYLW PAWB. £ 20 Y CANT 0 LOG. Gwenllian Thomas," 1,630 tons Dead Weight. Iolo Morganwg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Wynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Walter Thomas." Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company. AGERLOJNTG NEWYDD. 1. f Y M E RW YD i fyny y Shares yn pin liagerlong, Wynn- VJ stay," mor gyflym, fel yr ydym wedi contractio am un avail, i fod yn barod i'r m&r yn Mai nesaf, 18S4. Cost yr agerlong ydyw ;.15,100p. 2 Bydd yr agerlong lion o'r gwnentliuriad goreu gan y llong-adeiladwyr enwog, Messrs. PALMKR & Co., Jarrow-on- Tyntj. Y mae o bwys iviawr i'r Shareholders 1)WY yw adeilad- wyr y Hong, gan lod gwir werth llong, fel gwir werth yn yniddibynu ar yr adeiladaeth Enw yr agerlong hon fydd "WALTER THOMAS." B, G.illwn addaw gyda yr hyder mwyaf y t&l yr agerlong llo" tuag 20p y oant, efallai ychwaneg. Tra y mae llongau hn yliau i raddau rnawr out of date, ac yn talu ond ycbydig lieu ddim 116g, y mae agerlongau yu tain yn wail n;ig erioed 11yd yn nod yn yr amseroed-l isel ar fasnacli, yr oedd ager- longau Caerdydd yn talu tuag :i0p. ycant yn flynyddol, fel rheol. Talasom i'n Shareholders yr haner blwyddyn diweddaf, yn diweddu Rhigfyr "25ain, 1882, yn ol 24p 10s. Y cant 4. Bydd y llyfrau yn ago red yn y swyddfa boh amser i'r Shareholders eu liarchwiiio, a'r Policy of Insurance bob amser i'w weled, er aicrhau 11a bydd yr un golled trwy lotigddrylliad. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ac i'w talu fel y canlyn P. s, c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 1884. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mia arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir euillion y Ilong (dividend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 1884 Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd ilg ychydig arian ganddynt i ymuno. G. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Firms ereill yw talu am y l'oug tra y mae yn cael ei hadeiladu, a'r gweddill, os bydd gweddiJl, yn mhen citwe* mix wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd nes bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r mor. 7. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeilad- attli y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin. Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adoiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddeehreu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. 10a. y cant ar yr hoU enillion; holl enillion y brokerage, &c., yn myned i'r Shariholders. Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymharu 4 theleraufirms ereill. 8. Bydd i'r 116g gael ei ddosranu ar ol pob mordaitli, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y llong. 9 Bydd y llong ar egwyddor y Limited Liability Company, a. ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi. MANTEISION PELLACH. 1 Ceir pob manylion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwan yi adeiladwyr, pris y llong. holl wneuthuriad y llong, Ac, Ac., yr hyn ni cheir yn gyftredin mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanylion. 2. Mantais fawr arall yw fod y tal am y management mor isel, tra nad ydym yn eodi dim fel commission ar adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn liyddysg yn y pethau hyn y faiitais fawr sydd yn y cysylltiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn werth yn erbyn llongddrylliad a phob daniweiniau, ac hefyd unrhyw eegeulusdra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Eegeulusir weithiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r cylranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofladol hollol o longwriaeth yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus 3,'r holl brif borthladdoedd ac y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir wodi cymeryd rhanau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob dydd am Shares yn y "Walter Thomas 5 Y mae croesaw i bawb ytnlioli am eitl cymeviad yn Nghaerdydd, nen yn y National Piovincial Bank of England, Bute Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. 6. Os dymuna neb-am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfviriad isod. Ysgrijener yn /««n er sicrfuw Shares 7. Mewn canlyniad i amryw lythyi-au, dymunwn ddyweyd nad oes un cysylltiad o gwbl rhwng ein jlrm ni, EVAN THOMAS, RADCLIFFE & Co., ixfirm y Messrs. JONES & THOMAS. Y maent yn ddwy firm hollol wahai ol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR CYMERADWYAETII. Yr wyf yn adwaen y Cadben EVAN THOMAS a Mr RADCLIFFB yn dda, ac y mae genyf bob hyder yn eu mednisrwydd Vu gonestrwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr hyn nad all ant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perfflith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. GWERTH SYLW ze20 Y OANT 0 LOG. 1.—Yr ydym yn adeiladu agerlong newvdd or c-nw Cymmrodorion," ar egwyddor y Limited Liability. 2.-Adeiledir hi gan Messrs, Schlessinger, Davis & Co., Wallsend, Newcastle-on-Tyne; caria 2,500 o dunelli, a claostia £ 28,000. Bydd yn barod yn Ehagfyr nesaf, 1883. 3.—Bydd y llong wedi ei liinsurio yn ei llawn werth yn erbyn pob damweinian, fel ag i wneyd eiddo ar y m6r mor ddyogel ag eiddo ar y tir. 4.—Y mae agerlongau Caerdydd fel rheol yn talu o .£20 i JC30 y cant o log yn fiynyddol, ac yr ydym yn hollol hyderus y bydd i'r llong Cym mrodorion wneuthur hyny. 5.—Bydd y shares yn £ 50 yr un, ae i'w talu fel a ganlyn :— £ 5 wrth wneyd application. £ 10 ar Ebagfyr laf, 1883. £ 10 ar Mehefin laf, 1884. £10 ar Rhagfyr laf, 1884. X10 ar Mehefin laf, 1885. X5 ar Rhagfyr laf, 1885. 6. Byddwn ni sydd a'n henwau isod yn share- holders trymion yn y llong, ac felly gellir bod yn sier y bydd i ni edrych ar ol y llong gyda y gofal a'r medrusrwydd mwyaf. 7.-Bydd i ni dalu £ 5 y cant ar yr arian hyd nes bydd y llong yn barod i'r m6r, ac o hyny allan dosranir y llog yn ol enillion y llong ar ol pob mordaith. 8.—Yr ydym yn deall masnach yn dda yn ei holl gysylltiadau, ac y mae un ohonom, sef Capt. Thomas, wedi cael profiad helaeth a llwyddianus o longwriaeth yn mhrif borthladdoedd y byd. 9.—Ysgrifener yn fuan am shares, ac unrhyw fanylion pellach, atom ni i'r cyfeiriad a ganlyn:— Messrs. JONES & THOMAS, 3, Wharf-street, Cardiff. Cyfreithiwr, WILLIAM HUGHES MORRIS, Ysw., 77, Crockherbtown, Cardiff. LLYTHYR CYMERADWYAETH. Nid wyf yn hoffi ysgrifenu llythyrau cymer- adwyaeth; ond yn yr amgylchiad presenol, nis gallaf lai na dywedyd fod y brodyr Jones yn swyddogion parchus a ffyddlon yn yr eglwys yr wyf fi yn weinidog ynddi, a bod Capt. Thomas yn aelod cyson a dichlynaidd o'r gynulleidfa. Gallaf ychwanegu fod y cyfreithiwr, Mr Hughes Morris, yn frawd i'r bardd enwog Mr Lewis Morris. Felly gwelir eu bod yn ddynion o safle an- rhydeddus, ac yn deilwng o bob ymddiried. J. CYND DYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. Chwefror 6id, 1883. "SULPROLINE LOTION.Moddion alianol i walla anhwylderau y croen.—Nid oes odid laivhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulpholine" mewn ycliydig ddyddiau, gnn ddeehven diflanu golwg, hyd yn nod pi; yn ymddaugos tnhwnt 1 wellliad. Fe ddiflana plorod, cochni, llynorod, cell, a gerwindcr, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pliarliaus anhwylderau pertliynol i'r ci'oen, sydd wedi bod 511 blino y dyoddelvdd am lytty(idau, pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gWreiddio, gael ymosod arnynt yn llwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn acliosi yr anhwyl- derau anoiyjrus, anfoddus, a phoenu3 hyn, a .iliob amser yn cynyrchu golwg glir, iacliug, a liaturiol ar y croen. Gwerthir y »• Sulpholine Lotion gan y rhun iwyaf o Uylfyrwyr. l'oteli 2e. so. STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn. PILLS I mmmmmmmmmmmmmmarnmmmmm. They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. lid. and 2s. 9J., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DA VIES. 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DA VIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBERY Sf SONS, 1, King Edivard-street, London, B.C., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS. BRIDGE, HUDDERSFIELD.