Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TEILWNC 0 SYLW PAWB. £ 20 Y CANT 0 LOG. Gwcnllian Thomas," 1,630 ions Dead Weight. Iolo Morganivg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Wynnstall," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Walter Thomas." Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight- Seventh Steamer to be Begisterecl a Limited Company, AGEELCMG- ZSTEWYDD. 1. f~ Y M E RWYI) i fyny y Shares yn pin liagerlong, Wyim- V_y stay," mor gyflym, fel yr ydym wedi contractio am un arall, i fod Yll barod i'r mor yn Mai nesaf, 1881. Cost yr agerlong ydyw :J5,100p. 2. Bydd yr agerlong lion o'r gwneuthuriad goreu gan y Uong-adeiladwyr enwog, Messrs. PALMER & Co., Jarrow-on- Tyne. Y mae o bwys maivr i'r Shareholders pwy yw adeilad- wyr y llong, gan fod gwir worth llong, fel gwir worth yn yniddibynu ar yr adeiladaeth. Emv yr agerlong hon fydd "WALTER THOMAS." Gallwn addaw gyda yr liyder mwyaf y tâl yr agerlong lion tuag 201). y cant, efallai yeliwaneg. Tra y mae Hougan linyliau i raddau maw out of date, ac yn talu ond ychydig neu ddiin llog, y mae agerlongau yu talu yn well nag eriood. Ilyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasnaeli, yr oedd ager- longau Caerdyddyn talu tuag 20p. y oant yn flynyddol, fel rlie 'l. Talasoni i'n Shareholders yr lianer blwyddyn diweddaf, yn diweddu Rhigfyr 25ain, 18S2, yn ol 24p. 10s. y cant 4. Dydd y llyfrau yn agored yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu liarchwilio, a'r Policy of InsIlrance bob amser i'w weled, er sicrhau na bydd Yi" un golled trwy longddrylliad. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ao i'w talu fel y canlyn p. s. c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 1884. 12 10 0 yn mhen clrvve' mis wed'yn. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enilliony llong (dividend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 1SS4 Bydd liyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb syddag ychydig arian ganddynt i ymuno. 0 6. Sylwer mai y ffordtl arferol mown Firms ereill yw talu am y llong tra y mae yn cael ei hadeiladu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond Did ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money liyd nes bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r mor. 7. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin. Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adeiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. 10s. y cant ar yr holl enillion holl enillion y brokerage, &c., yn myned i'r Shareholders. Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymharu 8, thelerau finis ereill. 5. Bydd i'r llog gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y llong. 0 Bydd y llong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi, MANTEISION PELLACH. 1. Ceir pob manylion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom nj, megys enwau Yi adeiladwyr, pris y llong, lioll wneutburiad y llong, &c &c., yr hyn ni choir yn gyffredin ruewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanylion. 2. Mautais fawr arall yw fod y tâl am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y petliau hyn y fanta-is fawr sydd yn y cysylitiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn werth yn erbyn llongddrylliad a phob damweiniau, ac hefyd unrhyw esgeulusdra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Esgeulusir weitliiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r cylranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol hollol o longwriaeth yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus a'r holl brif borthladdoedd ac y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir wedi cymeryd rlianau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob dydd am Shares yn y Walter Thomas [j Y mae croesaw i bawb ymholi am ein cymeriad yn Nghaerdydd, nqu yn y National Provincial Bank of England, Bute Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. 6. Os dymuna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfeiriad isod. Ysgrijener ynfwxn er sicrhau Shares 7. Mewn canlvniad i amryw lythyrau, dymunwn ddyweyd nad oes un cysyiltiad o gwblThwng EKI Jirm jii,-EVAN TIIOMAS, HADCLIFFE & Co., Cifirm y Messrs. JONES & TIIOMAS. Y maent yn ddwy firm hollol waliai ol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR CYMERADWYAETH. Yr wyf yii adwaen y Cadbon EVAN THOMAS a Mr RADCLIFFE yn dda, ac y mae genyf bob liyder yn eu medrusrwydd a'u gonestrwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr hyn nad aJIant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perft'iith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. GWEBTH S'YLVV ze20 Y OANT 0 LOG. 1.—Yr ydym yn adeiladu agerlong newydd o'r onw Cymmrodorion," ar egwyddor y Limited Liability. 2.—Adeiledir hi gan Messrs, Schlessinger, Davis & Co., Wallsend, Newcastle-on-Tyne; caria 2,500 o dunelli, a chostia < £ 28,000. Bydd yn barod yn Rhagfyr nesaf, 1883. 3.—Bydd y llong wedi ei hinsurio yn ei llawn werth yn erbyn pob damweiniau, fel ag i wneyd eiddo ar y mor mor ddyogel ag eiddo ar y tir. 4.—Y mae agerlongau Caerdydd fel rheol yn talu o X20 i .£30 y cant o log yn flynyddol, ac yr ydym yn hollol hyderus y bydd i'r llong "Cym mrodorion wneuthur hyny. 5.-Bydd y shares yn .£50 yr un, ac i'w talu fel a ganlyn :—.85 wrth wneyd application. £ 10 ar Ehagfyr laf, 1883. j810 ar Mehefin laf, 1884. i310 ar Rbagfyr laf, 1884. £10 ar Mehefih laf, 1885. X5 ar Rhagfyr laf, 1885. 6. Byddwn ni sydd a'n henwau isod yn share- holders trymion yn y Hong, ac felly gellir bod yn sicr y bydd i ni edrych ar ol y llong gyda y gofal a'r medrusrwydd mwyaf. 7.-Bydd i ni dalu zC5 y cant ar yr arian hyd nes bydd y llong yn barod i'r m6r, ac o hyny allan dosranir y llog yn ol enillion y llong ar ol pob mordaith. 8.—Yr ydym yn deall masnach yn dda yn ei holl gysylltiadau, ac y mae un ohonom, sef Capt. Thomas, wedi cael profiad helaeth a llwyddianus o longwriaeth yn mhrif borthladdoedd y byd. 9.—Ysgrifener yn fuan am shares, ac unrhyw fanylion pellach, atom ni i'r cyfeiriad a ganlyn:- Messrs. JONES & THOMAS, 3, Wharf-street, Cardiff. Cyfreithiwr, ■ '■ WILLIAM HUGHES MORRIS, Ysw., -T 77, Crockherbtown, Cardiff. LLYTHYR CYMERADWYAETH. Nid wyf yn hoffi ysgrifenu llythyrau cymer- adwyaeth; ond yn yr afngylehiad presenol, nis gallaf lai na dywedyd fod y brodyr Jopes yn swyddogion parchus a ffyddlon yn yr eglwys yr wyf fi yn weinidog ynddi, a bod Capt. Thomas yn aelod cyson a dichlynaidd o'r gynulleidfa. Gallaf ychwanegu fod y cyfreithiwr, Mr Hughes Morris, yn frawd i'r bardd enwog Mr Lewis Morris. Felly gwelir eu bod yn ddynion o safle an- rhydeddus, ac yn deilwng o bob ymddiried. J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. Chwefror 6ad, 1883. "SULPllOLINE LOTION.Moddion alianol i wella anhwyldcrau y croen.—Nid oes odid unrliyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulplioline" mown ycliydig ddyddiau, gan ddechreu dillanu o'r golwg, liyd yn nod pe yn ymddangos tuliwnt 1 wellliad. Fe ddiflana ploiod, coclmi, llynorod, ceil, a gerwiadcr, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i lien a pharhaus anliwylderau pertliynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddcfydd aiii lynyddau, pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn llwyddianus gan "Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledrg i'r Uygad sydd yn aehosi yr anliwyl- derau anolygus, ard'oddus, a plioenus liyn, u, phob amser yn eynyrchu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croon. (Twertliir y Sulplioline Lotion gan y rhaii fwyaf o Gylfyrwyr. 1'oteli 2b. yc. STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache) Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn PILLS I They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. lid. and 2a. 9J., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, Gi, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DA VIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBERY q- SONS, 1, King Edward-street, London, E.C., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERSFIELD.