Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfe!t, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7td EACH, By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfll. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PREFERRED, both for its agreeable TAST Rand EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited AWARD OF MERIT. There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. Musical College of Wales, Swansea. to PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. THE SEPTEMBER TERM commences MON- ± DAY. the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will be held at the end of this Term, and will be cot,fined to the Students of the M.C.W. The results will be made known at the Students' Concert, which will take place early in December. OQ AC UCHOD YN WYTHNOSOL.— Gall personau perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd ac yn onest bob wythnos, heb i hyny ymyryd o gwbl â'u galwedigaethan prpsenol. Am fanylion, &c.. amgauer envelope gyda chyfeiriad personol arno i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627). Merchants, Birmingham. Mae hyn yn ivir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolnr v Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi en treio gan filoedd, ac wedi en datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiivr ar Ddansoddiaeth, ac aiodwr Traethawd ar y Turkish Bath, fyc. Yr wyJ wedi profi y Peleni sydd yn myned xurth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eM hejfeithiau. Gallaf dihvyn tystiolaeth wirioneddol eM bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymedd, ag a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o symeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK: yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yu gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cvdnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir en cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mews- blychau Is. lie. a 7ic. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynya i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefylifa eu cymeryd g-yda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan eiJorl yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. sEt- Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddvnt. I'w cael mewn blychau Is. lie. a 7ic. yr IIn, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick Byddwch ofalus i weled fod yr enw nr. bob aypyn neu flwch. CEEDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. 0* na bydd Llyfrwerthwr mevm cymydogacth, anfonwn ein Gyhoeddiadau drwy y post ar dderbyniad gwerth vr archeb mewn stamps neu Postal Order, ynghyda'r cludiad. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The People's Edition OF TXTX GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Containing a Selection of popular Welsh Sougs, with English and Welsh Words, and Symphonies and Accompaniments for Piano or Harp for 100 pinx s. By JOHN OWEN (Owain Alaw.) (The former handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12s. 6d.) Amlen, pris 9e. (Yn Nodiant y Sol-ffa.) TEML YR AEGLWYDD: ORATORIO GYSEGREDIG, GAN H. DAVIES, A.C., GARTH, RTIABOT. Pris Is. 6c. (Hen Nodiant yn wujJ. CERDDOR Y CYSEGB; Sof casgliad o Donau Cynulleidfaol gyda liyiuiiau priodol, gan y Parch. E. STEPHEN, Tanyiiiamii. Amlen, pris Tair Ceiniog. CEINION Y-GAN RHAN 5. Yn cyntvys y Tair Deuawd canlgnol — Y Wers Sol-ffa, gan G. Gwent; Y Ddau I'oi v. r, gan Dr. Parry: a Betty Wyn fy Nahariad, win 11. Mills. ANTHEMYDD Y SOL-FFA. RHAN 17. Pris 3c. JWs*2^ ) mae Gorphwysfa: D. Emlyn Evans. RHIF B ■) Myfi a ddy wedais: Owain Alaw. Pris le.) (Hen Nodiant, pris 4e.) RHAN 18. Pris 3c, RHIF A 7 Ymeirwni folianantyr Arg.: W. Davies. Pris 2g. J Nid i ni: Mozart. (0. N. pris 2y.) RHIF B ■) Duw a drugarhao wrthym: R. Stephen, Pris lc.) (Moelivynfab.) (0. N. pris 4c.) CANEUON. ( Yr oil yn y Ddau Nodiant. Pris 6e. yr un j drivy y Post, 7 c.) RIIIF. 50. Can y Milwr: Can i Baritone, gan Alaiv Brycheiniog. 51. Brenin y Dydd: Can i Baritone, gan Alaw Lon. 52. Ni fedrafynfymyw-I can't make- up my wind: Can i Baritone, gan Owain Alaw. 53. Y Carwr Siomedig Can i Donor, gan Alaw llhondda. 54. Man i Gami—Hinging Still: Dcu- awd i T. a B., gan Owain .< [CANEUON EliAILL I DDILYN ) O BWYS I LWYR-YMWRJHODWYR. MAE CFMDEITHAS (GYFYNGEDIG) YSWIRIO BYWYDAU Y BRITON (The Briton Life Association Limited) yn awr yn yswirio LLWTBYMVVKTHODWYK oddiwrth Ddiodydd Meddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums cyffreiiiu. Mae yn perthyn i SWYDDFA Y BRITON agweddau rhasorol oreill Mae ei gwystl o £33.000 i'r Llywodraeth yn rhoddi DYOGELWCH PERFFAITH i Ddalwyr Yswireb (Policy Holders). Mae ei thelerau yn gymedrol iawa. Telir y Taliadau Archwiliadol Meddygol gan y Cwmni. Gellir gwnevd yr Yswirebau yn daladwy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIE DIG heb dal yehwane;ol, sc mewn achos o P iRWOLAETH, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn agored i syrthio oblegid anystyriaeth, oherwydd, ar ol pedair blynedd, bydd gv.erth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu cymhwyso er cadw yr Yswireb mewn grym. Gwneir Teleran Neillduol i vVeinido:1 ion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbarth yn hollol rydd oddiwrth jiyfrifoldcb. Cadeirydd-FRANCIS WEBB, Ysw. Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is Gadeirydd 13. W. EICIIARDSON, Ysw., M.A, M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr Dcol :—Lt. Col. H. GORE LINDSAY, J.P., D.L., Woodlands, Caerdydd H. J. PAHNAT.TJ, Ysw., St. Julians, Casnewydd. lllioddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brit' Swyddfa, 429, Strand, Llundaiu, non gan Mri HARSH, llftOWN, and HEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- bartliol Lleol i'r Gymdeithas. Swyddfa DdosbaHhal 173, Commercial-street, Newport, Mon. Goruchwyliwr droR Merthyr Tydfil :—Mr D. D. WILLIAMS, Svvyddf'a'r TïsT A'U DYlJD. TY CYMREIG, LLUKDAIN 9, TRANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall Sicilian y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOR cheap, good work, with quick despatch, try ^2. ■x"$a;c33^a:^s, Bookbinder to the trade, 56, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. HE. rpHIS PREPARATION IS PRONOUNCED RY JL tho most eminent members 9f tlic IMcdical Profession to be unequalled for its power in replenishing- the vitality 01 thc bOlly. by its supplying all the essential constituents oi the b.ood and nerve substance, and for developing all the powers and intuitions ol the system to the highest degree. It removes pimples,.blotches, purities the blood, gives new lite, sound and rclrcshin<,r sleep, and restores the constitution to health and vigour in a short time. Sold by most chemists at 2s 0d, 4s Gd, lis, and 22s per bottiu or sent to any address. Carriage Paid, on receipt of price by HILTON & Cu. 104, Iliarh Street, dotting-Hill, London. „ CAUTION.—Ask for Sir Astley Cooper's Vital Ke^orative. Do not let the chemist persuade you to take any other. 1 he argument of larger bottles and less price is put torward. it w QUALITY the afhieted require—not quantity. Agents—Larciay & Sous, (J5, Karringdon-street, and all the AY holesale Houses. Hysbysiaclau. Neb fOil dros dair llinell, Is. y tro am bob llinel. ychwancgol, 3c. Ond ymddengys Hysbysiadau am yspaid o amser am brisiau llawer is.