Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TEILWNC 0 SYLW PAWB. X20 Y CANT 0 LOG. "GwenZlian Thomas," 1,630 tons Dead Weight. Iolo Morganwg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Wynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Walter Thomas," Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, AGERLONG NEWYDD. 1. OYMERWYD i fyny y Shares yn flillJhagerlong, "Wynn- stay," mor gyflym, fel yr JdJm wedi contractio am un arall, i fod yn barod i'r mor yn Mai nesaf, 1884. Cast yr agerlong ydyw 35,100p. 2. Bydd yr agerlong bon o'r gwneuthuriad goreu gan y llong-adeiladwyr enwog, Messrs. PALMER & Co., JarrQw-on- Tyne. Y mae o bwys mawr i'r Shareholders pwy yw adeilad- wyr y llong, gan fod gwir werth llong, fel gwir werth tf, yn ymddibynu ar yr adeiladaeth. Enw yr agerlong hon fydd "V/ALTER THOMAS." 3. Gallwn addaw gyda yr hyder mwyaf y tal yr agerlong liou tuag 20p. y cant, efallai ychwaneg. Tra y mae llongau liwyliau i raddau mawr out of date, ae yn talu ond ychydig neu ddim llog, y mae agerlongau yn talu yn well nag erioed. Hyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasnacli, yr oedd ager- longau Caerdyddyntalutuag 20p. y cant yn flynyddol, fel rheol. Talasom i'n Shareholders yr haner blwyddyn diweddaf, yn diweddu Rhagfyr 25ain, 1882, yn ol 24p. 10s. ycant 4. Bydd y llyfrau yn agored yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu harchwillo, a'r Policy of Insurance bob amser i'w weled, er sicrhau na hydd yr un golled tnvy longddrylliad. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ae i'w talu fel y eanlyn;- p. s. c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 1SS4. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enillion y llong (dividend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 18S4. Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd ag ychydig arian ganddynt i ymuno. 0 6. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Firms ereill yw talu am y llong tra y mae yn cael ei hadeiladu, a'r gweddill, os bydd gvveddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd nes bydd y llong wedi ei gorplien, ac yn barod i'r mor. 7. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyifredin. Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adeiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. 10s. y cant ar yr holl enillion; holl enillion y brokerage, &c., yn myned i'r Shareholders. Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u eymharu 8. theleraufirms ereill. 8. Bydd i'r llog gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y llong. 9 Bydd y llong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi. MANTEISION PELLACH. 1. Ceir pob many lion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau yi adeiladwyr, pris y llong, holl wneutburiad y llong, &c &c., yr hyn ni cheir yn gyffredin mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanylion. 2. Mantais fawr arall yw fod y tal am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y petliau hyn y faDtais fawr sydd yn y eysylltiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn werth yn erbyn llongddrylliad a phob damweiniau, ae hefyd unrhyw esgeulusdra o da y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Esgeulusir weithiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r cyfranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol hollol o longwriaeth yn ei holl gysylltiadau, ae yn adnabyddus a'r holl brif borthladdoedd ac y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir wedi cymeryd rhanau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob dydd am Shares yn y "Walter Thomas 5 Y mae croesaw i bawb ymholi am eiu cymeriad yn Nghaerdydd, neu yn y National Provincial Bank of England, Bute Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. 6. Os dymuna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfeiriad isod. Ysgnjener ynfuan er sicrhcw. Shares 7. Mewn canlyniad i amryw lytliyrau, dymunwn ddyweyd nad oes un cysylltiad o gwbl rhwng ein firm ni, EVAN THOMAS, RADCLIFFE & Co., iifirm y Messrs. JONES & THOMAS. Y maent yn ddwy firm hollol waliarol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR C YI^ERADWYAETH Yr wyf yn adwaen y Cadben EVAN TaOMAS a Mr RADCLIFFE yn dda, ac y mae genyf bob byder yn eu medrusrwydd tt'U gonestrwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr hyn nad allan-t gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perffuth foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. GWEETH SYLW LP-,20 Y CANT 0 LOG. 1.—Yr ydym yn adeiladu agerlong newydd o'r enw Cymmrodorion," ar egwyddor y Limited Liability. 2.—Adeiledir hi gan Messrs, Schlessinger, Davis & Co., Wallsend, Newcastle-on-Tyne caria 2,500 o dunelli, a chostia < £ 28,000. Bydd yn barod yn Rhagfyr nesaf, 1883. 3.-Bydd y Hong wedi ei hinsurio yn ei llawn werth yn erbyn pob damweiniau, fel ag i wneyd eiddo ar y m6r mor ddyogel ag eiddo ar y tir. 4.—Y mae agerlongau Caerdydd fel rheol yn talu o C20 i .£30 y cant o 16g yn flynyddol, ac yr ydym yn hollol hyderus y bydd i'r llong Cym mrodorion wneuthur hyny. 5.-Bydd y shares yn X50 yr un, ac i'w talu fel a ganlyn :—. £ 5 wrth wneyd application. £ 10 ar Rhagfyr laf, 1883. .£10 ar Mehefin laf, 1884. £10 ar Rhagfyr laf, 1884. .£10 ar Mebefin laf, 1885. X5 ar Rhagfyr laf, 1885. 6. Byddwn ni sydd â'n henwau isod yn share- holders trymion yn y llong, ac felly gellir bod yn sicr y bydd i ni edrych ar ol y llong gyda y gofal a'r medrusrwydd mwyaf. 7.-Bydd i ni dalu X5 y cant ar yr arian hyd nes bydd y llong yn barod i'r mor, ac o hyny allan dosranir y llog yn ol enillion y llong ar ol pob mordaitb. 8.—Yr ydym yn deall masnach yn dda yn ei holl gysylltiadau, ac y mae un ohonom, sef Capt. Thomas, wedi cael profiad helaeth a llwyddianus o longwriaeth yn mhrif borthladdoedd y byd. 9.—Ysgrifener yn fuan am shares, ac unrhyw fanylion pellach, atom ni i'r cyfeiriad a ganlyn:— Messrs. JONES & THOMAS, 3, Wharf-street, Cardiff. Cyfreithiwr, WILLIAM HUGHES MORRIS, Ysw., 77, Croclrherbtown, Cardiff, LLYTHYR CYMEEADWYAETII. Nid wyf yn hoffi ysgrifenu llytbyrau cymer- adwyaeth; ond yn yr amgylchiad presenol, nis gallaf lai na dywedyd fod y brodyr Jones yn swyddogion parchus a ffyddlon yn yr eglwys yr wyf fi yn weinidog ynddi, a bod Capt. Thomas yn aelod cyson a dichlynaidd o'r gynulleidfa. Gallaf ychwanegu fod y cyfreithiwr, Mr Hughes Morris, yn frawd i'r bardd enwog Mr Lewis Morris. I Felly gwelir eu bod yn ddynion o safle an- rhydeddus, ac yn deilwng o bob ymddiried. J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. Chwefror 6ed, 1883. "SULPHOLINE LOTION.Moddion alianol i wella anhwjldercm y croen.—Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i "Sulpholine" mewn ychydig ddyddiau, gan ddeehreu diflanu olr golwg, liyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt 1 wellliad. Fe ddiflana plorod, coelini, llynorod, ceu, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i lien a pharhaus anhwylderau pertliynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddetydd am lynyddau, pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn Ilwyddianus gan "Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r Ilygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus liyn, a phob amser yn cynyrchu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croen. Gwertliir y Sulpholine Lotion gan y rhan fwyafo Gyffyrwyr. Poteli 2s. 9e, STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn. PILLS! They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. lid. and 2a. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBERY go SONS, 1, King Edward-street, London, E.C., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILKS- BRIDGE, HUDDERSFIELD.