Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TEILWNG 0 SYLW PflWB. X20 Y CANT 0 LOG. Gwenllian Thomas," 1,630 tons Dead Weight. Iolo Morgamvg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "vVynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Walter Thomas," Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, AGERLONG NEWYDD. 1. OY,MERWYD i fYllY y Sharcs yn f\in hagerlong, "Wynn- stay," mor gyflym, fel yr ydym wedi contractio am un arall, i fod yn barod i'r mor yn Mai nesaf, 18S4. Cost yr agerloiig ydyw 35,100p. 2. Bydd yr agerlong hori o'r gwneuthuriad goreu gan y llong-adeiladwyr enwog, Messrs. PALMER & Co., Jarrow-on- Tyne. Y mae o bwys maivr i'r Shareholders pwy yw adeilad- wyr y llong, gan fod gwir worth HOJJg, fel gwir werth tJ, yn vmddibymi :l1' Yr adeiladaeth. Enw yr agerlong lion fydd "WALTER THOMAS." Gallwn addaw gyda yr hyder mwyaf y tal yr agerlong lion tuag 120p. y cant, efallai ycltwalleg. Tra y mae llongan lnvyliau i raddau mawr out of date, ac yn talu oml ychydig neu ddim llog, y mae agerlongau yn talu yn well luig eiioed. Hyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasnacli, yr oedd ager- longau Caerdydd yn talu tuag 20p. y cant yn flynyddol, fel rlieol. Talasom i'n Shareholders yr lianer blwyddyn diweddaf, yn diweddu Rhagfyr 20ain, 1883, yn ol 24p 10s. ycant 4. Bydd y ltyfrau yn agored yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu liarchwilio, a'r Policy of Insurance bob amser i'w weled, er sicrliau na bydd yr un golled trwy longddrylliad. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yr un, ac i'w talu fel y canlyn:— p. s. c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, IS84. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mlien chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall Eelly. telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir eniliiony llong (clwidend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 18S4. Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd fig ychydig arian ganddynt i ymuno. 0 G. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Firms ereill yw talu am y llorg tra y mae yn cael ei liadeiladu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd nes bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r mor. 7. Dealler nad ydym yn cliargio dim commission ar adeilad- acth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin. Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adeiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. 10s. y cant ar yr holl enillion holl enillion y brokerage, &c yn myned i'r Shareholders. Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymharu â thelerau firms ereill. 8. Bydd i'r 116g gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y llong. 9 Bydd y llong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi. MANTEISION PELLACH. 1. Ceirpobmanylionyny Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau yi adeiladwyr, pris y llong, holl wneutliuriad y llong, &c, &c., yr hyn ni cheir yn gyffredill mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanylion. 2. JIaritais fawr arall YIY fod y tal am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiLadaetli y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y pethau hyn y fantais fawr sydd yn y cysylltiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn werth yn erbyn llongddrylliad a phob damweiniau, ac hefyd unrhyw esgeulusdra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Esgeuhisir weithiau wneyd hyn; ond fel sienvydd i'r cyfranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol hollol o longwriaeth yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus a'r holl brif bortliladdoedd ac y mae amryw o'r prif farsiandvvyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir wedi cymeryd l'hanau yn ein llongau, ac yn anfon e'] cbion bob dydd am Shares yn y Walter Thomas 5 Y mae croesaw i bawb ymholi am ein cymeriad yn Ngliaerdydd, nen yn y National Provincial Bank of England, Bute Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. (j. Os dymuna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfeiriad isod. Ysgnjener yn fuan er sicrhau Shares 7. Mewn canlyniad i amryw lythyrau, dymunwn cfdyweyd nad oes un cysylltiad o gwbl rhwng ein firm JJi, EVAN THOMAS, RADCLIFFIO & Co., Cifirn y Messrs. JONES & THOMAS. Y maent yn ddwy firm liollol waliarol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR CYMERADWYAETH. Yr wyf yn adwaen y Cadben EVAN TaOMAS a Mr RADCLIFFE ya dda, ac y mae genyf boh hyder yn eu medrusrwydd a'u gonestrwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr hyn nad allant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perffaith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. GWERTH SYLW £ 20 Y CANT 0 LOG. 1.—Yr ydym yn adeiladu agerlong newydd o'r enw Cymmrodorion," ar egwyddor y Limited Liability. 2.-Adeiledir hi gan Messrs, Schlessinger, Davis & Co., Wallsend, Newcastle-on-Tyne earia 2,500 o dunelli, a chostia < £ 28,000. Bydd yn barod yn Rhagfyr nesaf, 1883. 3.-Bydd y llong wcdi ei hinsurio yn ei llawn wertli yn erbyn pob damweiniau, fel ag i wneyd eiddo ar y mor mor ddyogel ag eiddo ar y tir. 4.—Y mac agerlongau Caerdydd fel rheol yn talu o X20 i t30 y cant o log yn flynyddol, ac yr ydym yn hollol hyderus y bydd i'r llong Cym mrodorion wneuthur hyny. 5.-Bydd y shares yn X50 yr un, ac i'w talu fel a ganlyu :—< £ 5 wrth wneyd application. £ 10 ar Khagfyr laf, 1883. £10 ar Mehefin laf, 1884. £ 10 ar llhagfyr laf, 1884. £ 10 ar Mehefin laf, 1885. X5 ar Rhagfyr laf, 1885. 6. Byddwn ni sydd t'n henwau isod yn share- holders trymion yn y Hong, ac felly gellir hod yn sicr y bydd i ni edrych ar ol y Hong gyda y gofal a'r medrusrwydd mwyaf. 7.—Bydd i ni dalu X5 y cant ar yr arian hyd nes bydd y llong yn barod i'r mor, ac o hyny allan dosranir y llog yn ol enillion y llong ar ol pob mordaith. 8.—Yr ydym yn deall masnach yn dda yn ei holl gysylltiadau, ac y mae un ohonom, sef Capt. Thomas, wedi cael profiad helaeth a llwyddianns o longwriaeth yn mhrif bortbladdoedd y byd. 9.—Ysgrifener yn fuan am shares, ac unrhyw fanylion pellach, atom ni i'r cyfeiriad a ganlyn Messrs. JONES & THOMAS, 3, Wharf-street, Cardiff. Cyfreithiwr, WILLIAM HUGHES MORRIS, Ysw., 77, Crockherbtown, Cardiff, LLYTHTE CYMERADWYAETH. Nid wyf yn hoffi ysgrifenu llythyrau cymor- adwyaeth; ond yn yr amgylehiad preaenol, nis gallaf lai na dywedyd fod y brodyr Jones yn swyddogion parchus a ifyddlon yn yr eglwys yr wyf fi yn weinidog ynddi, a bod Capt. Thomas yn aelod cyson a dichlynaidd o'r gynulleidfa. Gallaf ychwanegu fod y cyfreithiwr, Mr Hughes Morris, yn frawd i'r bardd enwog Mr Lewis Morris. I Folly gwelir eu bod yn ddynion o safle an- rhydeddus, ac yn deilwng o bob ymddiried. J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. Chwefror Gid, 1883. "SULPHOLINE LOTION. niloddioii alianol i wella anhvjyhlei-au y croon.—Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulplioline" mewn ychydig ddyddiau, gan ddccliveu diflauu 0']' golwg, hyd yn nod po yn yniddangos tuliwut 1 wcllliad. Fo ddit'Iana plorod, cochni, Jlynorod, ccn, a gerwinder, megys trwy gylaredd; tra y bydd i lion a pharliaus anhwylderau pcrtliynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydcl am I lynyddau, pa mor ddwfll bynag y byddont wedi gwreiddio, gaol ymosod arnynt yn llwyddianus gall" Sulplioline." Y mac yn dinyatrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus hyn, a pliob amser yn cytiyrehu golwg glir, iaohus, a naturiol ar y croen. Owerthir y Sulplioline Lotion gan y rliau 1'wyat'o Gyffyrwyr. Poteli 23. 9c. STEPHENS' (QOBHBHnHMHBanMBHnMMBWI Are Recommended for STOMACH ■I—JWK—SI^B—w——i—aa—B—WBB Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn PILLS! mmn irmi+minHiamauammnmmmam They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. ljd. and 2s. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBERY q- SONS 1, King Edward-street, London, E.C., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERSFIELD.