Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

a n<t ii A L T H. Yet oil we slight thy worth, 0 blessed Hea'th poor mortals as we are, till thou art flown Ar.d tliy sweet joys, more dear than fame or wealth,, j Touch not our hearts, but pass unfe't, unknown." j HAMLET, J THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE ji A DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Eoot. SO:L:D GITLY IN TINS AT Is 7ld EACH, By the Proprietor, W. I, DANIEL, CHEMIST, 64, IIigh Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different front all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers mnst DJij SURE TO ASIC FOR, AND SEE THAT THEY A HE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PBEFEnltED, both for its agreeable TASTE and j EFFICACY. This is why it has obtained from jj public opinion an unsolicited | OF r",XEJE{,_IT, There's a proud modesty in merit! • j Ave) so from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DIIYDEN- Musical College of Wales, Swansea. j PRINCIPAL DR. JOSEPH PARRY. THE S EP l'EMBER TERM commences MON- .JL DAY, the 17th. The Examination for the Three Scholarships, Medals, &c., will be bold at the end of this Term, anil will he cor.finod to the Students of the M.C.W. The result* will be made known at the Students' Concert, v, Inch ?,-in tnko place early in December. HQ AC Tin HOD YN WYTITNOSOr,— Grill t \j personam perthynol i tin o'r DDAU RY W, eu in y swm nchod yn hawdd acyn on est bob wythnos, heb i hyny yinyryd o gwbl a'u galwedigaethan presenol. Am funylion, "&e., amgauer envelope gyda chyfeiriad personol nrnoi EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. G27). Merchants, Birmingham. Mac hynynwir- ioneddol. PELENI LLYSIEUOL KERN ICE. OS yd yob yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Auhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Ehwymedd, Gewvnwst, a Dolnr v Wvneb. TEEIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yu fychain, ac felly yn hltwdd i'w cymeryd, ac nid yw vn aiv^enrheidiol i aros yn y ty hit yn eu cyrueryd- Y maent yn ervfhau y cyfansoddiad, ac y maent'wedi eu fcreio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyuiiiiaeth oreu yn y byd, Cymeradwyaelh oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., 1,f D., darlilhiwr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, §c. Yr viyf vjedi profi y Feleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llvsieuol Kernich, ac yr vjyf yn gwybod beth sycld ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Qallaf ddiuyn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddAwrth sylweddau mietelaidd a nhueidiol; a gallaf eu cymeradivyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryrl, rhag bol-rwymedd, ag a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o uymeradwyaethan ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau it bywiocan yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reoiau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- fielb oren sydd wcdien darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw H'eryllydd, non gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. lie. a nc. 2 gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernich I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf effei thiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynyy i'r cyhocdd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefylifa eu eymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgilr blant o pylla gwan, a gweddau llwyd, gan ei.fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. gFj- Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. 1-Jc. a no. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar.bob sypyn neu Ilv/ch. CEEDBORIAETH CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaelh, anfonwn tin Cyhoeddiadau drwy y post ar dderbyniatl gwerth vr archeb mewn stamps neu Postal Order, ynghyda'r cludiad. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The" People's Edition" OF TTLE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Containing a Selection of popular Welsh Sougs, with English and Welsh Words, and Symphonies and Accompaniments for Piano or Harp for 100 picces. By JOlIN OWEN (Owain Alaw.) (The former handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12s. 6d.) Amlen, pris ge. (Yn Nodiant y Sol-ffa.) TEML YR ARGLWYDD: ORATORIO GYSEGREDIG, GAN H. DAVIES, A.C., GARTH, BUABON. Pris Is. 6e. (Hen Nodiant yn unig). CERDDOR Y OYSEGR; Sof casgliad o Donau Cynulloidfaol ^yda Ilynniau priodol, gan y Parch. E. STEPHEN, Tanyinarian. "co jfanlcn, pris l'air Cciniog. CEllfION Y GAN EHAN 5. Yn cynwys y Tair Denawd canlynol- Y Wers Sol-ffa, gan G. Gwent; Y Ddau Fo: w, gan Dr. Parry: a Betty Wyn fy Nghariad, gan R. Mills. ANTHEMYDD Y SOL-FFA. RHAN 17. Pris Sc. T>TTTF A j Pris 2g. J mae Gorphyvysfa: D. Emlyn Evans. RHIF B ) Myfi a ddywedais: Owain Alaw. Pris Ie. J (Hen Nodiant, pris 4e.) RHAN 18. Pris Be. RHIF A\Y meirw nijolianant yr Arg.: W. Da vies. Pris 2g.) Nid i ni: Mozart. (0. N. pris 2g.) RJIIP B ) Duw a drugarhao wrthyin: R. Stephen, Pris Ic. ) (Moelivynfab.) (0. N. pris ie.) CANEUON. ( Yr oil yn y Dclau Nodiant. Pris 6c, yr ttn i drwy y Post, 7c.) RHIF. 50. Can y Milwr: Can i Baritone, gan Alaio Brycheiniog, 51. BreninyDydd: Can i Baritone, gan Alaw Lon. 52. Ni fodraf yn fy myw—I can't make up my wind: Can i Baritone, gan <?)icaiu Alaw. 53. Y Carwr Siomeclig Can i Donor, gan Alaiv ilJiondda. 54. Man i Ganu—Shiyiay Still: Den. awd i T. a B., gan Owain Alaw. jCANHUON EE A ILL I DDILYN j () BWYS I LWYR-YMWRJHODWYR. MAE COIDEITHAS (GYFYNGEDIG) YSWIIIIO BYWY DAU Y BR1TOJST (The Briton Life Association—Limited) yn awr yn yswirio LLWYRYMWRTHODWYR oddiwtth Ddiodydd Mcddwol am ostyngiad o DDEG Y CANT o dan y premiums cyffredin. Mae yn perthyn i SWYDDFA Y BRITON agweddau rhagorol ereill Mae ei gwystl o £33000 i'r Llywodncth yn rhoddi DYOGELWCH PELIFFAITH i Ddaiwyr Yswireb (Policy HoldersJ. Mae ei thelerau yn gymedrol iawn. Telir y Taliadau Archwdiadol Meddygol gan y Cwmni. Gellir gwneyd yr Yswirebau yn daladwy yn YSTOD BYWYD yr YSWIRIKDIG heb dill ychwanej;ol, ac mewn achos o FARWOLAETII, TELIR y swm i fyny yn UNIONGYRCHOL ar ddangosiad prawf o hyny. Nid yw Yswirebau yn y Gymdeithas hon yn agored i syrthio oblegid anystyriaeth, oherwydd, ar ol podair blynedd, bydd gwerth y swm a roddwyd i fyny yn cael eu cymhwyso er cadw yr Yswireb mewn grym. Gwnoir Telerau Neilldnol i Weinidp,>ion. Mae Dalwyr Yswirebau o bob dosbarth yn hollol rydd oddiwrth gyfrifoideb. CadeiryddFRANCIS WEBB, Ysw., Southampton Buildings, Chancery Lane, Llundain. Is-GadeiryddB. W. RICHARDSON, Ysw., M.A., M.D., LL.D., F.R.S., Manchester Square, Llundain. Cyfarwyddwyr LleolLt. Col. H. GORE LTNDSAY, J.F., D.L., Woodlands, Caerdydd H. J. PAUNALL, Ysw., St. Julians, Casnewydd. Rhoddir rhagor o hysbysrwydd o'r Brif Swyddfa, 429, Strand, Llundain, neu gan Mri HARSH, BROWN, and HEYBYRNE, Goruchwylwyr Dos- barthol Lleol i'r Gymdeithas, Swyddfa Ddosbarthol:—173, Commercial-street, Newport, Mon. Gorucliwyliwr dros Merthyr Tydfil :Mr D. D. WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'U DYDD. TY OYMREIG, LLUNDAIN 9, TIfANET-PLAOR, TE M PLli] BAR, STRAND, W.C Four doors from Old Temple Bar, and opposite the Now Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddyrnuna hysbysu ei fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y Iluaws a fu yn aros yn ei d £ wedi lielaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwolwyr a Llnndain, am y prisiau mwyaf rhesymol. TO BOOKSELLERS. FOli cheap, good work, with quick despatch, try 2FS. ""£::I3:01VL.A.S, Bookbinder to the trade, 50, Castle-street, Merthyr. Parcels returned bound in 10 to 14 days. Appointed Binder to Swansea Public Library. Terms cash. HEALTH, TONE, AND VIGOUR. rpHIS PREPARATION IS PRONOUNCED RY JL tlie most eminent members 9f the Medical l'rotespiou to be unequalled for its power in replenishing the vltahty 01 the body, by its supplying all the essential constituents of the blood ami nerve substance, and for developing all the powers and tunclions ol the system to the lushest degree. It removes pimples,, blntoiie* purities the blood, gives new lite, sound and relreslung sleep, anil restores the constitution to health and vigour in a short time. ho..I by most chemists at 2s fld, 4s (id, lis. and H-'s per bottle; or sent to any address, Carriage L'aid, on receipt ol price by HILTON >SI < <>. 1W, High Street, Not ting-Hill, London. „ CAUTION.—Ask for Sir Astlny Cooper's Vital Kcstorativo. Do not lot tlio chemist jiei'suado yon to take any other. I lie argument of larger bottles and le.ss price is put forward, it is QUALITY the afflicted require—not quantity. Agents—l.arelay Si Sons, 93, Farringdon-street, and all the Wholesale Houses. Hysbysiadau. lIeb fod dros dair llinell, Is. y tro (on bob llinel. ychwanegol, 3c. Ond ymddengys Hysbysiadau am yspaitlo amser am brisiau Itawer is.